Βεβαίωση συμμετοχής σε δράσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa416c77a-1584-4e59-9415-45a596874f22 338619 Certificate of participation in consultation service actions of DYPA

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ)- Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης – ΚΠΑ2, ΚΕΠ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1 έως 2

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  15 Λεπτά

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  15 Λεπτά

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης Εξατομικευμένης Προσέγγισης


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ταυτοποίηση με κωδικούς πρόσβασης στο Π.Σ. της ΔΥΠΑ

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Καταγγελία προς ΔΥΠΑΆλλο

     Για οποιαδήποτε καταγγελία που αφορά τον Οργανισμό ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποστείλει μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση kataggelies@oaed.gr ή να συμπληρώσει την αντίστοιχη φόρμα στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ ή να καλέσει στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Βεβαίωση Εξατομικευμένης Προσέγγισης ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) Βεβαίωση συμμετοχής σε δράσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών

       Επίσημος τίτλος

       Βεβαίωση Εξατομικευμένης Προσέγγισης


       Μητρώα που τηρούνται

       Μητρώο Εγγεγραμμένων Ανέργων ΟΑΕΔ

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής


       • 1 Εργασιακές Ο αιτών πρέπει να είναι άνεργος και να έχει περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης, η οποία αποτελεί μια υποστηρικτική διαδικασία για τη σύζευξη προσφοράς – ζήτησης εργασίας και προϋπόθεση για τη σύνδεση των εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων με τις ενεργητικές μορφές απασχόλησης.


        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο αιτών θα πρέπει να διαθέτει είτε κωδικούς taxisnet, είτε κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα της ΔΥΠΑ.


        Όχι Όχι

       • 1 Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

        Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/eurese-arithmou-metroou-koinonikes-asphalises-amka

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Απαιτείται απλή αναφορά του ΑΜΚΑ του αιτούντος

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7210

       • 2 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Αποδεικτικό ΑΦΜ

        Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Στην περίπτωση υποβολής της αίτησης με φυσική παρουσία σε ΚΕΠ, απαιτείται απλή αναφορά του ΑΦΜ του αιτούντος.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ταυτοπροσωπίας

        Όχι 5392

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/20/26524 2015 1845 Β

        Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) σχετικά με την έκδοση βεβαιώσεων, υποβολής αιτήσεων παροχών και ανανέωση δελτίου ανεργίας που δύνανται να διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ και κατάργηση της ΔΙΑΔΠ/Α/12604/2003 (Β ΄927)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150201845

        ΑΔΑ 6ΨΝΓ465ΦΘΕ-376

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α/12604 2003 927 Β

        Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) σχετικά με την έκδοση βεβαιώσεων, υποβολής αιτήσεων παροχών και ανανέωση δελτίου ανεργίας που δύνανται να διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030200927

       • 1 Προσέλευση σε ΚΕΠ        Όχι Όχι


       • 2 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 3 Έλεγχος προυποθέσεων και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Όχι Όχι


       • 4 Είσοδος στην πλατφόρμα υποβολής αιτημάτων ΔΥΠΑ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 5 Καταχώριση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ αιτούντος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 6 Επιλογή έκδοσης Βεβαίωσης Εξατομικευμένης Προσέγγισης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 7 Καταγραφή της αίτησης και έκδοση βεβαίωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 8 Παραλαβή της Βεβαίωσης από τον αιτούντα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 1 Είσοδος στην ενιαία ψηφιακή πύλη gov.gr

        Όχι Όχι


       • 2 Ταυτοποίηση αιτούντος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


        Όχι Όχι


       • 3 Εισαγωγή ΑΜΚΑ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


        Όχι Όχι


       • 4 Επιλογή: Έκδοση Βεβαίωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 5 Επιλογή: Βεβαίωση Εξατομικευμένης Προσέγγισης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα        Όχι Όχι


       • 6 Καταγραφή της αίτησης - Έκδοση Βεβαίωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό


        Όχι Όχι


       • Βεβαίωση συμμετοχής σε δράσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών ή εξατομικευμένης προσέγγισης
       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.