Βεβαίωση συμμετοχής σε δράσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa416c77a-1584-4e59-9415-45a596874f22 338619 Certificate of participation in consultation service actions of DYPA

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ)- Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης – ΚΠΑ2, ΚΕΠ

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 λεπτά

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

15 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) των εξής βεβαιώσεων:

1. Βεβαίωση Εξατομικευμένης Προσέγγισης, για την ατομική συμβουλευτική και

2. Βεβαίωση συμμετοχής σε δράσεις συμβουλευτικής, για τις ομαδικές συμβουλευτικές (πλήρης παρακολούθηση)

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης Εξατομικευμένης Προσέγγισης και Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης συμμετοχής σε δράσεις συμβουλευτικής


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ταυτοποίηση με κωδικούς πρόσβασης στο Π.Σ. της ΔΥΠΑ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Καταγγελία προς ΔΥΠΑ
    
    Για οποιαδήποτε καταγγελία που αφορά τη Δ.ΥΠ.Α. ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί στη σελίδα Υποβολή καταγγελίας προς τη Δ.ΥΠ.Α. https://ticketing.1555.gov.gr/odigosUI/page/categories?cid=88746139-e5c9-4dea-8af8-9fb8b5af827a ή να καλέσει στις Περιφερειακές Διευθύνσεις της Δ.ΥΠ.Α. (Καταγγελίες Πολιτών) https://www.dypa.gov.gr/kataghghelies-politwn ή να απευθυνθεί στο ΚΠΑ2 που ανήκει.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση Εξατομικευμένης Προσέγγισης και Βεβαίωση συμμετοχής σε δράσεις συμβουλευτικής


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εγγεγραμμένων Ανέργων ΟΑΕΔ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Εργασιακές Ο αιτών για την έκδοση Βεβαίωσης Εξατομικευμένης Προσέγγισης πρέπει να είναι αναζητών και να έχει περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης, η οποία αποτελεί μια υποστηρικτική διαδικασία για τη σύζευξη προσφοράς – ζήτησης εργασίας και προϋπόθεση για τη σύνδεση των εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων με τις ενεργητικές μορφές απασχόλησης.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Ο αιτών για την έκδοση Βεβαίωσης συμμετοχής σε δράσεις συμβουλευτικής πρέπει να έχει συμμετάσχει σε ομαδική συμβουλευτική για όλο το χρονικό διάστημα της υλοποίησής της (πλήρης παρακολούθηση) κατά το οποίο είχε ενεργό Δελτίο Ανεργίας.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο αιτών θα πρέπει να διαθέτει είτε κωδικούς taxisnet, είτε κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα της ΔΥΠΑ.

       Όχι Όχι

      • 1 Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/eurese-arithmou-metroou-koinonikes-asphalises-amka

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται απλή αναφορά του ΑΜΚΑ του αιτούντος

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 2 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση υποβολής της αίτησης με φυσική παρουσία σε ΚΕΠ, απαιτείται απλή αναφορά του ΑΦΜ του αιτούντος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ταυτοπροσωπίας

       Όχι 5392

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 41151/23 2023 2608 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/ 20/26524/12.08.2015 (Β’ 1845) (https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20150201845) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός νέων διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας ΟΑΕΔ σχετικά με την έκδοση βεβαιώσεων, υποβολής αιτήσεων παροχών και ανανέωση δελτίου ανεργίας που δύνανται να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) με κατάργηση της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α/12604 (Β’ 927/2003)» και λοιπές τροποποιούμενες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230202608

      • 1 Προσέλευση σε ΚΕΠ       Όχι Όχι


      • 2 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος προυποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 4 Είσοδος στην πλατφόρμα υποβολής αιτημάτων ΔΥΠΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 5 Καταχώριση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ αιτούντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 6 Βεβαίωση Εξατομικευμένης Προσέγγισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 7 Βεβαίωση συμμετοχής σε δράσεις συμβουλευτικής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Επιλογή Συμβουλευτικής (Στη λίστα των συμβουλευτικών εμφανίζονται μόνο εκείνες στις οποίες συμμετείχε ο αναζητών εργασία για όλο το χρονικό διάστημα της υλοποίησης (πλήρης παρακολούθηση) και για το οποίο είχε ενεργό Δελτίο Ανεργίας/Ψηφιακή κάρτα)

       Ναι Όχι


      • 8 Καταγραφή της αίτησης και έκδοση βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 9 Παραλαβή της Βεβαίωσης από τον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 1 Είσοδος στην ενιαία ψηφιακή πύλη gov.gr

       Όχι Όχι


      • 2 Ταυτοποίηση αιτούντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


       Όχι Όχι


      • 3 Εισαγωγή ΑΜΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


       Όχι Όχι


      • 4 Επιλογή: Έκδοση Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 5 Επιλογή: Βεβαίωση Εξατομικευμένης Προσέγγισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα       Ναι Όχι


      • 6 Βεβαίωση συμμετοχής σε δράσεις συμβουλευτικής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα


       Περιγραφή Επιλογή Συμβουλευτικής (Στη λίστα των συμβουλευτικών εμφανίζονται μόνο εκείνες στις οποίες συμμετείχε ο αναζητών εργασία για όλο το χρονικό διάστημα της υλοποίησης (πλήρης παρακολούθηση) και για το οποίο είχε ενεργό Δελτίο Ανεργίας/Ψηφιακή κάρτα)

       Ναι Όχι


      • 7 Καταγραφή της αίτησης - Έκδοση Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.