Βεβαίωση τόκων δανείου για φορολογική χρήση (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση56028729-3080-47e2-a77f-091f60f76cc9 915874

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση βεβαίωσης τόκων δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για φορολογική χρήση. Απευθύνεται σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχος του δημοσίου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Βεβαίωση τόκων δανείου για φορολογική χρήση (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων)


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Βεβαίωση τόκων δανείου για φορολογική χρήση (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων)

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση τόκων δανείου για φορολογική χρήση (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Βιντεοκλήση

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Ο ενδιαφερόμενος να είναι δημόσιος υπάλληλος / συνταξιούχος του δημοσίου και να έχει λάβει δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.


       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι κάτοχος ΑΦΜ και κωδικών TAXISnet για την είσοδο στην εφαρμογή MyKEPlive.


       Όχι Όχι

      • 1 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • 2 Βεβαίωση ΔΟΥ ή οποιοδήποτε φορολογικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του/της ενδιαφερομένου/ης. Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Βεβαίωση ΔΟΥ ή οποιοδήποτε φορολογικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του/της ενδιαφερομένου/ης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ενεργεί εκπρόσωπος του/της ενδιαφερομένου/ης στο ΚΕΠ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ταυτοπροσωπίας

       Όχι 5392

      • Νόμος 32 4172 2013 167 Α

       Περιγραφή Το άρθρο αναφέρεται στην απόσβεση δανείων ή πιστώσεων και ότι περιλαμβάνεται και το ποσό των οικείων τόκων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100167

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Ε/16778/06 2006 1278 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων- αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060201278

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Αίτημα στο ΚΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και αιτείται την έκδοση βεβαίωσης τόκων δανείου για φορολογική χρήση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων).

       Ναι Όχι


      • 3 Αίτημα στο ΚΕΠ μέσω του Mykeplive


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Γίνεται ταυτοποίηση του πολίτη με κωδικούς taxisnet κατά την είσοδο μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης δημόσιας διοίκησης gov.gr, στη διαδρομή: https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-oikonomikon/tameio-parakatathekon-kai-daneion/bebaiose-tokon-daneiou-gia-phorologike-khrese-tameio-parakatathekon-kai-daneion και ακολουθεί η απαραίτητη βιντεοκλήση.

       Ναι Όχι


      • 4 Ταυτοποίηση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος ταυτοποιεί τον αιτούντα με επίδειξη ταυτότητας.

       Όχι Όχι


      • 5 Καταχώριση ΑΦΜ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος καταχωρίζει τον ΑΦΜ του αιτούντα στο πληροφοριακό σύστημα.

       Όχι Όχι


      • 6 Επιτυχία εισόδου στο σύστημα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό


       Περιγραφή Ο ΑΦΜ είναι σωστός και προχωρά η διαδικασία.

       Ναι Όχι


      • 7 Αποτυχία εισόδου στο σύστημα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ΑΦΜ είναι λανθασμένος και δεν εκδίδεται η βεβαίωση τόκων δανείου για φορολογική χρήση.

       Ναι Ναι


      • 8 Λήψη βεβαίωσης τόκων δανείου για φορολογική χρήση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.