Βεβαίωση υποβολής Υ.Δ. για τη δραστηριοποίηση πλοίου ως θαλάσσιο ταξί

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf83d6791-8a10-432b-bf27-14848a18b304 706041

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Βεβαίωσης υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης (Υ.Δ) για την ανανέωση δραστηριοποίησης πλοίου ως θαλάσσιο ταξί. Απευθύνεται σε πλοιοκτήτες θαλάσσιων ταξί, οι οποίοι υποχρεούνται στην κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης, εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε ημερολογιακού έτους, όπου και δηλώνουν ότι δεν έχουν εκλείψει καμία από τις νόμιμες προϋποθέσεις χορήγησης της βεβαίωσης (άδειας).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ


Τελευταία ενημέρωση

27/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Βεβαίωση υποβολής Υ.Δ. για τη δραστηριοποίηση πλοίου ως θαλάσσιο ταξί


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ανανέωση δραστηριοποίησης θαλάσσιου ταξί

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση υποβολής Υ.Δ. για τη δραστηριοποίηση πλοίου ως θαλάσσιο ταξί


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Πλοιοκτητών θαλάσσιων ταξί

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Επαγγελματικές Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κάτοχος βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για δραστηριοποίηση πλοίου ως θαλάσσιο ταξί.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Η Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε ημερολογιακού έτους.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ψηφιακή υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης μέσω της πύλης gov.gr ο πλοιοκτήτης πρέπει να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση στη Λιμενική Αρχή δραστηριοποίησής του, με την οποία θα δηλώνει ότι: Είμαι κάτοχος της με αριθμ. πρωτ. …………. και με ημερομηνία ………… βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για τη δραστηριοποίηση πλοίου ως θαλάσσιο ταξί και δεν έχει εκλείψει καμία από τις νόμιμες προϋποθέσεις χορήγησης αυτής. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση στη Λιμενική Αρχή δραστηριοποίησής του, με την οποία θα δηλώνει ότι: Είμαι κάτοχος της με αριθμ. πρωτ. …………. και με ημερομηνία ………… βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για τη δραστηριοποίηση πλοίου ως θαλάσσιο ταξί και δεν έχει εκλείψει καμία από τις νόμιμες προϋποθέσεις χορήγησης αυτής.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Αντίγραφο της βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων που κατέχει ο αιτών. Βεβαίωση

       Αντίγραφο της βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων που κατέχει ο αιτών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Υπουργική Απόφαση 2133.1/1896 2018 164 Β

       Περιγραφή Γενικός Κανονισμός Λιμένων υπ’ αρ. 16 «Για τα θαλάσσια ταξί».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180200164

      • Υπουργική Απόφαση 2133.1/49509 2020 3518 Β

       Περιγραφή Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων π’ αρ. 16 «Για τα θαλάσσια ταξί».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203518

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή της Αίτησης - Υ.Δ. με φυσικό τρόπο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Η Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές.

       Ναι Όχι


      • 3 Ψηφιακή υποβολή της Αίτησης - Υ.Δ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό


       Περιγραφή Η Υπεύθυνη Δήλωση μπορεί να υποβληθεί και μέσω της πύλης gov.gr.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 5 Βεβαίωση υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Η Λιμενική Αρχή εκδίδει αυθημερόν βεβαίωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, την οποία ο πλοιοκτήτης ή ο Κυβερνήτης τηρεί μαζί με τη βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων στο θαλάσσιο ταξί.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.