Βεβαίωση υποβολής Υ.Δ. εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων σκαφών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση527a1e91-2e45-40b8-8194-d155d7f463c7 443869

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Κυμαινόμενο

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ανανέωση εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων σκαφών με την έκδοση Βεβαίωσης υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης ότι δεν έχει εκλείψει καμία από τις νόμιμες προϋποθέσεις χορήγησής της αρχικής Βεβαίωσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η βεβαίωση συνδρομής των προϋποθέσεων εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων σκαφών ανανεώνεται κάθε πέντε (5) έτη.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αιτείται ο ενδιαφερόμενος τη βεβαίωση υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων σκαφών.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ανανέωση εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων σκαφών

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση υποβολής Υ.Δ. εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων σκαφών


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο εκμισθωτών μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων σκαφών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων σκαφών.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Η αίτηση βεβαίωσης υποβολής Υ.Δ. υποβάλλεται το τελευταίο τετράμηνο πριν τη λήξη της ισχύουσας βεβαίωσης νομίμων προϋποθέσεων εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων σκαφών.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ψηφιακή υποβολή αίτησης μέσω της πύλης gov.gr απαιτείται η κατοχή των κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια εκμίσθωσης ταχυπλόων σκαφών. Ηλεκτρονικό παράβολο εβδομήντα ευρώ (70,00€), για κάθε εκμισθούμενο ταχύπλοο σκάφος που περιλαμβάνει η βεβαίωση συνδρομής. 70 €

       Κωδικός e-παραβόλου 141

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Άδεια εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων. Ηλεκτρονικό παράβολο πενήντα ευρώ (50,00€), για κάθε εκμισθούμενη μηχανοκίνητη λέμβο που περιλαμβάνει η βεβαίωση συνδρομής. 50 €

       Κωδικός e-παραβόλου 122

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 3 Εισφορά υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ) 150 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 4 Εισφορά υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ). Για κάθε ένα, πέραν των τριών (03), υπό εκμίσθωση ταχύπλοο σκάφος ή μηχανοκίνητη λέμβο καταβάλλεται το ποσό των πενήντα ευρώ (50,00€) υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. 50 €

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Αντίγραφο της ισχύουσας βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων που κατέχει ο αιτών. Βεβαίωση

       Αντίγραφο της ισχύουσας βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων που κατέχει ο αιτών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνει ότι: δεν έχει εκλείψει καμία από τις νόμιμες προϋποθέσεις χορήγησής της αριθ. πρωτ.:..... και με ημερόμηνία....... βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος της εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων σκαφών που κατέχω. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνει ότι: δεν έχει εκλείψει καμία από τις νόμιμες προϋποθέσεις χορήγησής της αριθ. πρωτ.:..... και με ημερόμηνία....... βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος της εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων σκαφών που κατέχω.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Υπουργική Απόφαση 2133.1/43348 2019 2390 Β

       Περιγραφή Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων με αριθμ. 38 «Εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών / Αντικατάσταση διάταξης του αριθ. 23 Γενικού Κανονισμού Λιμένα».


      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή της αίτησης με φυσικό τρόπο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στις κατα τόπους Λιμενικές Αρχές.

       Ναι Όχι


      • 3 Ψηφιακή υποβολή της αίτησης μέσω gov.gr

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό


       Περιγραφή Η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της πύλης gov.gr.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία τα δικαιολογητικά που έχουν επισυναφθεί στην αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση Βεβαίωσης υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Η αρμόδια Λιμενική Αρχή εκδίδει αυθημερόν βεβαίωση υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης, την οποία ο εκμισθωτής τηρεί μαζί με τη βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.