Βεβαίωση υποβολής Υ.Δ. παροχέα καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση51f3cd3d-6fc0-4f68-aa3f-b1527eecfacb 635322

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

600 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ανανέωση παροχής καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής με την υποβολή από τον Παροχέα Υπεύθυνης Δήλωσης ότι δεν έχει εκλείψει καμία από τις νόμιμες προϋποθέσεις χορήγησης της Βεβαίωσης συνδρομής προϋποθέσεων παροχής καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Παρατηρήσεις

Ανά πενταετία, εντός του τελευταίου, πριν τη λήξη της πενταετίας, τριμήνου, ο Παροχέας υποχρεούται να υποβάλλει στην οικεία Λιμενική Αρχή δραστηριοποίησής του την Υπεύθυνη Δήλωση.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερόμενου με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ανανέωση παροχέα καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση υποβολής Υ.Δ. παροχέα καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Παροχέων Υπηρεσιών Αναψυχής Καταδυτικών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Ο αιτών να είναι ήδη κάτοχος βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του παροχέα καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Η υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης γίνεται ανά πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων και εντός του τελευταίου τετραμήνου πριν τη συμπλήρωσή της.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ψηφιακή υποβολή αίτησης μέσω της πύλης Gov.gr απαιτείται η κατοχή των κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Ανανέωση άδειας παροχεά καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής 500 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4829

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Εισφορά υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ) 100 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι: "Είμαι κάτοχος της με αριθμ. μητρώου. …………. και με ημερομηνία ……………… βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την Παροχή Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής και δεν έχει εκλείψει καμία από τις νόμιμες προϋποθέσεις χορήγησης αυτής" Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι: "Είμαι κάτοχος της με αριθμ. μητρώου. …………. και με ημερομηνία ……………… βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την Παροχή Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής και δεν έχει εκλείψει καμία από τις νόμιμες προϋποθέσεις χορήγησης αυτής"

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Αντίγραφο της βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων που κατέχει ο αιτών. Βεβαίωση

       Αντίγραφο της βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων που κατέχει ο αιτών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Υπουργική Απόφαση 2133.1/50848 2018 3324 Β

       Περιγραφή Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την έκδοση Άδειας Παροχέα Καταδυτικών υπηρεσιών Αναψυχής- διαδικασίες ελέγχου - απαγορεύσεις άσκησης της δραστηριότητας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180203324

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή της αίτησης με φυσικό τρόπο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στις κατα τόπους Λιμενικές Αρχές.

       Ναι Όχι


      • 3 Ψηφιακή υποβολή της αίτησης μέσω gov.gr

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό


       Περιγραφή Η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της πύλης gov.gr.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση της Βεβαίωσης υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Η αρμόδια Λιμενική Αρχή εκδίδει αυθημερόν βεβαίωση υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης, την οποία ο παροχέας τηρεί μαζί με τη βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.