Βεβαιώσεις Μετεκπαίδευσης Υπουργείου Τουρισμού σε Αντικατάσταση Πτυχίων που έχουν απολεσθεί

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb4825b8f-0810-46d1-979c-5c66ac649694 650202

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Βεβαίωσης Μετεκπαίδευσης Υπουργείου Τουρισμού σε Αντικατάσταση Πτυχίων που Έχουν Απολεσθεί.

Στους αποφοιτούντες του προγράμματος χορηγείται Πιστοποιητικό Μετεκπαίδευσης, το οποίο εκδίδεται άπαξ. Για τους αποφοιτήσαντες προ του 2018, ο χορηγούμενος τίτλος σπουδών ήταν Πτυχίο Μετεκπαίδευσης.

Σε περίπτωση απώλειας των ανωτέρω τίτλων, χορηγείται Βεβαίωση Σπουδών στην οποία αναγράφεται ο χρόνος εγγραφής, η διάρκεια φοίτησης, η ειδικότητα και κάθε άλλο στοιχείο που προκύπτει από την κατάσταση του μετεκπαιδευομένου. Η διαδικασία απευθύνεται σε πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

28/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Υποβάλλεται αίτηση στο Τμήμα Πρωτοκόλλου από τον ενδιαφερόμενο για την έκδοση Βεβαίωσης Σπουδών σε αντικατάσταση απολεσθέντος Πτυχίου ή Πιστοποιητικού Μετεκπαίδευσης


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Βεβαιώσεων Σπουδών σε αντικατάσταση Πιστοποιητικών ή Πτυχίων Μετεκπαίδευσης που έχουν απολεσθεί


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Η χορήγηση της Βεβαίωσης γίνεται με την επίδειξη εγγράφου ταυτοποίησης. Βεβαίωση

       Η χορήγηση της Βεβαίωσης γίνεται με την επίδειξη εγγράφου ταυτοποίησης.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Υπουργική Απόφαση 4111 2020 1203 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201203

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 15719 2018 4494 Β

       Περιγραφή Καθορισμός τύπου και περιεχομένου των πιστοποιητικών και των βεβαιώσεων σπουδών μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180204494

      • Υπουργική Απόφαση 11506 2018 2705 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Λειτουργίας των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180202705

      • Προεδρικό Διάταγμα 127 2017 157 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Υπουργείου Τουρισμού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100157

      • Νόμος 3105 2003 29 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100029

      • Νόμος 1077 1980 225 Α

       Περιγραφή Βασικές διατάξεις για τη μετεκπαίδευση μισθωτών τουριστικών επαγγελμάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19800100225

      • 1 Υποβάλλεται αίτηση στο Τμήμα Πρωτοκόλλου από τον ενδιαφερόμενο για την έκδοση Βεβαίωσης Σπουδών σε αντικατάσταση απολεσθέντος Πτυχίου ή Πιστοποιητικού Μετεκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή Πρωτοκολλημένης αίτησης από το Τμήμα Σχεδιασμού Τουριστικής Εκπαίδευσης - Έλεγχος στο Μητρώο Μετεκπαιδευομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη και υπογραφή Βεβαίωσης Σπουδών Μετεκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή / Επίδοση Βεβαίωσης Σπουδών Μετεκπαίδευσης στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Εάν η αποστολή γίνει με ταχυδρομείο, ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης συναρτάται με την ταχύτητα των ταχυδρομικών υπηρεσιών

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.