Γενική Αίτηση για δειγματοληψίες και επιτόπου δοκιμές σε δημόσια έργα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfbec7dc7-a2f6-4c42-a533-32f3d63c8290 319040

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΕΔΕ) (Δ23), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Από 100 έως 5.000 €

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε ελέγχους, δειγματοληψίες και επιτόπου δοκιμές σε έργα υποδομών, δημόσια έργα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΕΔΕ) (Δ23)


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Τίτλος

Αίτηση για δειγματοληψίες και επιτόπου δοκιμές ανά τομέα υλικών

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστήριου Δημοσίων Έργων (ΔΚΕΔΕ) (Δ23) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Οι αιτήσεις για δειγματοληψίες και επιτόπου δοκιμές ανά τομέα υλικών είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Γενική Αίτηση για Δειγματοληψίες και Επιτόπου Δοκιμές

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Το κόστος των δειγματοληψιών και των επιτόπου δοκιμών καθορίζεται από το είδος της δοκιμής, το πλήθος των δειγμάτων, την αποζημίωση προσωπικού και έξοδα μετακίνησης. Το κόστος των δειγματοληψιών και των επιτόπου δοκιμών ανά τομέα υλικών αναγράφεται στην ΚΥΑ Δ14/48529/14-1-2002 (ΦΕΚ 72/Β’/28-1-2002) «Έγκριση Τιμολογίου Εργαστηριακών και επί Τόπου Δοκιμών του ΚΕΔΕ» Το αναφερόμενο κόστος είναι ενδεικτικό. 100 € - 5000 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020200072

       Όχι

      • Υπουργική Απόφαση ΒΜ5/0/30377 1983 363 Β

       Περιγραφή Τεχνικές Προδιαγραφές Δειγματοληπτικών Γεωτρήσεων Ξηράς Ε 101-83 για Γεωτεχνικές Έρευνες .

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830200363

      • Υπουργική Απόφαση Ε 16832 1986 955 Β

       Περιγραφή Επί Τόπου Δοκιμές Εδαφομηχανικής Ε 106-86. Προδιαγραφές Δοκιμών Εδαφομηχανικής επί τόπου του έργου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19860200955

      • Υπουργική Απόφαση ΒΜ5/0/30094 1985 70 Β

       Περιγραφή Επί Τόπου Δοκιμές Βραχομηχανικής Ε 102-84. Προδιαγραφές Δοκιμών Βραχομηχανικής επί τόπου του έργου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850200070

      • Υπουργική Απόφαση οικ. 3328 2016 1561 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016. Αφορά τις ελάχιστες γενικές και ειδικές απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να ικανοποιεί το σκυρόδεμα και η εκτέλεση έργων από σκυρόδεμα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160201561

      • Υπουργική Απόφαση Δ14/92330 2008 1416 Β

       Περιγραφή Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος. Προδιαγράφει τις ελάχιστες γενικές και ειδικές απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να ικανοποιούν οι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080201416

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ14/48529 2002 72 Β

       Περιγραφή Έγκριση Τιμολογίου Εργαστηριακών και επί Τόπου Δοκιμών του ΚΕΔΕ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020200072

      • 1 Παραλαβή γενικής αίτησης για Δειγματοληψίες και Επιτόπου Δοκιμές

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Αναγράφεται το έργο, η τοποθεσία του έργου και το είδος των δοκιμών.

       Όχι Όχι


      • 2 Εκτέλεση δειγματοληψιών και επιτόπου δοκιμών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετάβαση και εκτέλεση δειγματοληψιών και επιτόπου δοκιμών στο έργο.

       Όχι Όχι


      • 3 Εισαγωγή δειγμάτων στο εργαστήριο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Τιμολόγηση των δειγματοληψιών και επιτόπου δοκιμών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος       Όχι Όχι


      • 5 Εκτέλεση δοκιμών στο εργαστήριο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 6 Εξαγωγή και επεξεργασία αποτελεσμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 7 Αποστολή Έκθεσης ποιότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.