Γενικό Πιστοποιητικό (εταιρικών μεταβολών)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf40edd36-7a0f-4d5a-9dc7-a9ab321b3260 192301 General Certificate (company changes)

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

5 €

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

12 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση του γενικού πιστοποιητικού (εταιρικών μεταβολών), μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Γενικό Πιστοποιητικό

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ζεύγος ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης που παρέχεται από το πληροφοριακό σύστημα του ΓΕΜΗ.

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πιστοποιητικά και αντίγραφα Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ)

      Επίσημος τίτλος

      Γενικό Πιστοποιητικό (εταιρικών μεταβολών)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο πιστοποιημένος χρήστης του Γ.Ε.ΜΗ. χρησιμοποιεί το ζεύγος κωδικών πρόσβασης του στο πληροφοριακό σύστημα.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο εξωτερικός χρήστης του Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφεται στο πληροφοριακό σύστημα και λαμβάνει ζεύγος ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης.

       Ναι Ναι

      • 1 Τέλος λήψης πιστοποιητικών και αντιγράφων. Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΓΕΜΗ δικαιούνται να λάβουν ατελώς το πρώτο πιστοποιητικό που αιτούνται κατ΄ έτος, μετά την εξόφληση του ετήσιου τέλους ΓΕΜΗ. 5 €

       Κωδικός e-παραβόλου 5633

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • Νόμος 20, 21, 46, 49 4919 2022 71 Α

       Περιγραφή Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100071

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Κ2-4946 2014 2919 Β

       Περιγραφή Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικών και συνοδευτικών εγγράφων οικονομικών φορέων ενώπιον του ΓΕΜΗ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140202919

       ΑΔΑ 66ΟΝΦ-7ΛΦ

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 79752 2014 3623 Β

       Περιγραφή Ρυθμίσεις σχετικά με το ύψος, τη διαδικασία, τον τρόπο τον χρόνο κια τους όρους είσπραξης και απόδοσης των ανταποδοτικών τελών Γ.Ε.ΜΗ..

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140203623

       ΑΔΑ 7ΗΕΔΦ-ΞΣ6

      • 1 Εισαγωγή στην εφαρμογή Πιστοποιητικά και αντίγραφα Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/pistopoietika-kai-antigrapha-genikou-emporikou-metroou-geme

       Περιγραφή Ο αιτών κατευθύνεται στην οθόνη Προσωποποιημένες Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. προς τις Επιχειρήσεις.

       Όχι Όχι


      • 2 Επιλογή σχετικής συναλλαγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://services.businessportal.gr/welcome/loginForm

       Περιγραφή Ο αιτών, εφόσον είναι ήδη εγγεγραμμένος, επιλέγει την είσοδο στην υπηρεσία "Προσωποποιημένες Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. προς τις Επιχειρήσεις" και εισέρχεται με τους κωδικούς του στο πληροφοριακό σύστημα.

       Ναι Όχι


      • 3 Εγγραφή για μη υπόχρεους στο ΓΕΜΗ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://services.businessportal.gr/welcome/ggpsIntro

       Περιγραφή Εφόσον ο αιτών δεν είναι εγγεγραμμένος στο πληροφοριακό σύστημα, επιλέγει "επιστροφή" και οδηγείται στην οθόνη "Εγγραφή".

       Ναι Όχι


      • 4 Είσοδος στην εφαρμογή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος αφού εισέλθει με τους κωδικούς ΓΕΜΗ, επιλέγει από την καρτέλα "Νέα αίτηση για Πιστοποιητικά / Αντίγραφα" και συμπληρώνει τα απαιτούμενα πεδία.

       Όχι Όχι


      • 5 Συμπλήρωση αίτησης (ενεργή εταιρεία)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Εφόσον ο αιτών επιλέγει τη λήψη Γενικού Πιστοποιητικού (Μεταβολών) για ενεργή εταιρεία, το πιστοποιητικό αποστέλλεται ηλεκτρονικά αμέσως με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

       Ναι Όχι


      • 6 Συμπλήρωση αίτησης (μη ενεργή εταιρεία)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Εφόσον ο αιτών επιλέγει τη λήψη Γενικού Πιστοποιητικού (Μεταβολών) για εταιρεία που δεν είναι σε ενεργή κατάσταση ή για εταιρεία της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, το πιστοποιητικό αποστέλλεται ηλεκτρονικά εντός της δεκαήμερης προθεσμίας.

       Ναι Όχι


      • 7 Πληρωμή τελών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


       Περιγραφή Η αίτηση για λήψη πιστοποιητικού ολοκληρώνεται με την καταβολή του τέλους λήψης πιστοποιητικού και αντιγράφου.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.