Γνωμοδοτήσεις για παραχώρηση χρήσης θαλασσίων υδάτιων εκτάσεων για την ιδρυση, επέκταη η μετεγκατάσταση μονάδας υδατοκαλλιέργειας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfcf4a77b-736c-4e13-88a5-6a2382671026 477736

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη γνωμοδότηση για παραχώρηση χρήσης θαλασσίων υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδας υδατοκαλλιέργειας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Διαβίβαση φακέλου με την αίτηση του ενδιαφερόμενου ιδιώτη ή φορέα για παραχώρηση χρήσης θαλάσσιας υδάτινης έκτασης για την ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδας υδατοκαλλιέργειας.

Σημειώσεις

Δυνατότητα υποβολής ψηφιακά στο email: mailbox@mintour.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Δεν προβλέπετε η δυνατότητα άσκησης έννομων μέσων

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Γνωμοδοτήσεις για παραχώρηση χρήσης για υδατοκαλλιέργεια θαλασσίων εκτάσεων

      Επίσημος τίτλος

      Γνωμοδοτήσεις για παραχώρηση χρήσης θαλασσίων υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδας υδατοκαλλιέργειας

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Χρήσης Εφαρμόζεται το εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΕΠΑΥ). Το ΕΠΑΥ στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), περιλαμβάνει τους εθνικούς στόχους ανάπτυξης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού. Πρέπει η υδάτινη έκταση να ανήκει στο πρόγραμμα.

       Όχι Όχι

      • 1 Διαβίβαση φακέλου για την αίτηση και την μελέτη για την παραχώρηση της θαλάσσιας έκτασης. Διαβιβαστικό

       Διαβίβαση φακέλου για την αίτηση και την μελέτη για την παραχώρηση της θαλάσσιας έκτασης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5353

      • 2 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3, 4 και 11, καθώς και το Παράρτημα ΙΙ του ν. 4014/2011 (Α΄ 209). Μελέτη

       Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3, 4 και 11, καθώς και το Παράρτημα ΙΙ του ν. 4014/2011 (Α΄ 209).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • 3 Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 20, 21 , 22, 23, ή 24 κατά περίπτωση, του ν. 4282/2014 (ΦΕΚ 182/Α/2014). Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 20, 21 , 22, 23, ή 24 κατά περίπτωση, του ν. 4282/2014 (ΦΕΚ 182/Α/2014).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • Νόμος 4282 2014 182 Α

       Περιγραφή Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100182

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 31722 2011 2505 Β

       Περιγραφή Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110202505

      • 1 Παραλαβή φακέλου με την αίτηση του ενδιαφερόμενου για γνωμοδότηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή παραλαβή από την Μονάδα πρωτοκόλλησης, ανάρτηση στον "Πάπυρο" και προώθηση στην αρμόδια Διεύθυνση.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης χρεώνει το αίτημα στο αρμόδιο τμήμα και στην συνέχεια γίνεται ανάθεση στον αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 3 Αξιολόγηση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αίτηση με τα δικαιολογητικά αξιολογείται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, ζητούνται τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις.

       Όχι Όχι


      • 4 Απόρριψη της αίτησης για παραχώρηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Εάν τα δικαιολογητικά δεν είναι σωστά ή δεν επαρκούν, απορρίπτεται η αίτηση. (Επιστρέπτεται).

       Ναι Ναι


      • 5 Θετική αξιολόγηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει το σχετικό σχέδιο γνωμοδότησης και το προωθεί ιεραρχικά.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση γνωμοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το έγγραφο της γνωμοδότησης, προωθείται στην μονάδα πρωτοκόλλησης.

       Όχι Όχι


      • 7 Διαβίβαση γνωμοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Διαβίβαση εγγράφου στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.