Γνωμοδοτήσεις επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τις εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa5927665-2d19-4dc7-a373-95f4e1b6e8ac 592766

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

35 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη γνωμοδότηση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

22/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Διαβίβαση φακέλου με την αίτηση του ενδιαφερομένου για γνωμοδότηση επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Σημειώσεις

Δυαντότητα υποβολής ψηφιακά στο email: mailbox@mintour.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Δεν προβλέπετε η δυνατότητα άσκησης έννομων μέσων

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Γνωμοδοτήσεις επι Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τις εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Χρήσης Η περιβαλλοντική γνωμοδότηση για την αδειοδότηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ εφαρμόζεται για έργα κατηγορίας Α1, όπως κατατάσσονται με την ΥΑ τροπ. της υπ αριθ. ΔΙΠΑ/ΟΙΚ/37674/2016 (ΦΕΚ 2471 Β /2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45 Β/2014)

       Όχι Όχι

      • 1 Διαβίβαση φακέλου με την αίτηση για γνωμοδότηση επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Διαβιβαστικό

       Διαβίβαση φακέλου με την αίτηση για γνωμοδότηση επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5353

      • 2 τοπογραφικό διάγραμμα που περιλαμάβάνει: α) περίγραμμα του προς πραγματοποίηση έργου, στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων, β) φωτογραφική αποτύπωση. Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       τοπογραφικό διάγραμμα που περιλαμάβάνει: α) περίγραμμα του προς πραγματοποίηση έργου, στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων, β) φωτογραφική αποτύπωση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 3 Φάκελος ΠΠΠΑ με τις παρακάτω πληροφορίες: α) Συνοπτική περιγραφή του έργου ή της δραστηριότη. β) Συνοπτική περιγραφή των εναλλακτικών λύσεων. γ) Συνοπτική πρόταση σχετικά με τα κύρια περιβαλλοντικά θέματα της ΜΠΕ που προτίθεται να καταθέσει. Έκθεση

       Φάκελος ΠΠΠΑ με τις παρακάτω πληροφορίες: α) Συνοπτική περιγραφή του έργου ή της δραστηριότη. β) Συνοπτική περιγραφή των εναλλακτικών λύσεων. γ) Συνοπτική πρόταση σχετικά με τα κύρια περιβαλλοντικά θέματα της ΜΠΕ που προτίθεται να καταθέσει.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • Νόμος 4014 2011 209 Α

       Περιγραφή Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100209

      • 1 Παραλαβή διαβιβαστικού μετά του φακέλου του αιτήματος για γνωμοδότηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή παραλαβή από την Μονάδα πρωτοκόλλησης, ανάρτηση στον "Πάπυρο" και προώθηση στην αρμόδια Διεύθυνση.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης χρεώνει το αίτημα στο αρμόδιο τμήμα και στην συνέχεια γίνεται ανάθεση στον αρμόδιο υπάλληλο

       Όχι Όχι


      • 3 Αξιολόγηση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αίτηση (με τα δικαιολογητικά), αξιολογείται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του τμήματος ζητούνται τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις.

       Όχι Όχι


      • 4 Απόρριψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Αξιολόγηση της αίτησης για γνωμάτευση

       Ναι Ναι


      • 5 Θετική αξιολόγηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Εάν το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι θετικό, συντάσσεται το έγγραφο θετικής γνωμάτευσης και προωθείται ιεραρχικά, προς υπογραφή.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση γνωμάτευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το έγγραφο της γνωμάτευσης προωθείται στην μονάδα πρωτοκόλλησης.

       Όχι Όχι


      • 7 Διαβίβαση γνωμάτευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Διαβίβαση εγγράφου στον ενδιαφερόμενο

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.