Γνωμοδοτήσεις επί αιτημάτων παραχώρησης χρήσης αιγιαλού, παραλίας και θαλάσσιου χώρου για την εκτέλεση ή νομιμοποίηση υφιστάμενων έργων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd487b25e-1dc9-4099-b695-4009c14ebdf4 487251

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε γνωμοδότηση στον ενδιαφερόμενο φορέα ή τον ιδιώτη, για την απευθείας παραχώρηση χωρίς δημοπρασία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της χρήσης του αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, για την εκτέλεση έργων

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

22/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Διαβίβαση φακέλου με την αίτηση του ενδιαφερόμενου ιδιώτη ή φορέα για την απευθείας παραχώρηση χωρίς δημοπρασία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της χρήσης του αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, για την εκτέλεση έργων

Σημειώσεις

Δυνατότητα υποβολής και ψηφιακά μέσω του email: mailbox@mintour.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης έννομων μέσων

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Γνωμοδότηση για χρήση αιγιαλού, παραλίας και θαλάσσιου χώρο

      Επίσημος τίτλος

      Γνωμοδότηση για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, παραλίας και θαλάσσιου χώρου για την εκτέλεση ή νομιμοποίηση υφιστάμενων έργων.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Χρήσης Δικαιούμενοι την παραχώρηση φορείς του Δημοσίου Τομέα και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της χρήσης του αιγιαλού, παραλίας, όχθης, κλπ για την εκτέλεση έργων που εξυπηρετούν σκοπούς κοινωφελείς ή προστασίας του περιβάλλοντος,όπως αυτό ορίζεται στον ν. 4546/2018 (Α΄101).

       Όχι Όχι

      • 2 Χρήσης Επιτρέπεται, η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης ιδίως για: α) σκοπούς κοινωφελείς ή προστασίας του περιβάλλοντος. β) ναυταθλητικά έργα γ) έργα ανάπλασης του άρθρου 8 του ν. 2508/1997 (Α΄124) δ) ερευνητικούς σκοπούς,κλπ.

       Όχι Όχι

      • 1 Διαβίβαση φακέλου Διαβιβαστικό

       Διαβίβαση φακέλου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Διαβίβαση φακέλου για την αίτηση για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, παραλίας και θαλάσσιου χώρου για την εκτέλεση η νομιμοποίηση υφιστάμενων έργων

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5353

      • 2 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συνοδεύει την Α.Ε.Π.Ο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 3 Κατάλογος έργων Ψηφιακό αρχείο

       Κατάλογος έργων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Αρχείο στο οποίο πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα έργα, για τα οποία ζητείται η παραχώρηση του ανωτέρω δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένων και όσων χαρακτηρίζονται ως συνοδών έργων από την Α..Π.Ο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4128

      • 4 Μελέτη χρήσης Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Μελέτη χρήσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο περιλαμβάνει τοπογραφικό διάγραμμα κατάλληλης κλίμακας, εξαρτημένο σε ΕΓΣΑ’ 87, θεωρημένο από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας, όπου απεικονίζονται οι γραμμές αιγιαλού, παραλίας, όχθης, και παρόχθιας ζώνης και ο αιτούμενος προς παραχώρηση χώρος, συνοδευόμενο από τεχνική περιγραφή των προς εγκατάσταση εξοπλισμών, των γεωμετρικών του χαρακτηριστικών και διαστάσεων, του τρόπου θεμελίωσης ή αγκύρωσης και του τρόπου ενεργειακής τροφοδοσίας και επικοινωνίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • Νόμος 14 2971 2001 285 Α

       Περιγραφή Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100285

      • 1 Παραλαβή φακέλου με την αίτηση του ενδιαφερόμενου μετά του αιτήματος για γνωμοδότηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή παραλαβή από την Μονάδα πρωτοκόλλησης, ανάρτηση στον "Πάπυρο" και προώθηση στην αρμόδια Διεύθυνση.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης χρεώνει το αίτημα στο αρμόδιο τμήμα και στην συνέχεια γίνεται ανάθεση στον αρμόδιο υπάλληλο

       Όχι Όχι


      • 3 Αξιολόγηση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αίτηση (με τα δικαιολογητικά), αξιολογείται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του τμήματος ζητούνται τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις.

       Όχι Όχι


      • 4 Απόρριψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Εάν τα δικαιολογητικά δεν είναι σωστά ή δεν επαρκούν, απορρίπτεται η αίτηση. (Επιστρέπτεται)

       Ναι Ναι


      • 5 Θετική αξιολόγηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Εάν το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι θετικό, συντάσσεται το έγγραφο θετικής γνωμάτευσης και προωθείται ιεραρχικά,

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση γνωμάτευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το έγγραφο της γνωμάτευσης προωθείται στην μονάδα πρωτοκόλλησης.

       Όχι Όχι


      • 7 Διαβίβαση γνωμάτευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Διαβίβαση εγγράφου στον ενδιαφερόμενο

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.