Γνωμοδότηση για θεώρηση υποπροϊόντος, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης/υπαγωγής σε ΠΠΔ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0c922b1a-0f9a-4fba-92bc-ec57b326ed9f 985440

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

40 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση γνωμοδότησης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με τη θεώρηση ως υποπροϊόντος μίας ουσίας ή ενός αντικειμένου που προκύπτει από διαδικασία παραγωγής, πρωταρχικός σκοπός της οποίας δεν είναι η παραγωγή της εν λόγω ουσίας ή του εν λόγω αντικειμένου, στη βάση των όρων της παρ. 1, του άρθρου 5, του ν. 4819/2021.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτημα γνωμοδότησης για θεώρηση υποπροϊόντος

Σημειώσεις

Ηλεκτρονική διεύθυνση για κατάθεση αιτήματος: dwaste@prv.ypeka.gr Η αίτηση για γνωμοδότηση υποβάλεται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων (ΣΗΔΕ) και του ηλεκτρονικού περιβαλλοντικού μητρώου (ΗΠΜ) για έργα δραστηριότητες υποκατηγορίας Α1 και με δημόσιο έγγραφο για τις κατηγορίες Α2 και Β

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Γνωμοδότηση για θεώρηση υποπροϊόντος, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης/υπαγωγής σε ΠΠΔ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων / μελέτη τεκμηρίωσης θεώρησης υποπροϊόντος Μελέτη

       Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων / μελέτη τεκμηρίωσης θεώρησης υποπροϊόντος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • Νόμος 54 έως 57 4843 2021 193 Α

       Περιγραφή Στο μέρος Ζ΄ του νόμου, άρθρα 54 έως 57, αποσαφηνίζονται ρυθμίσεις του ν. 4819/2021

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100193

      • Άλλο 2021 171 Α

       Περιγραφή Διόρθωση σφαλμάτων στον ν. 4819/2021 (Α’ 129)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100171

      • Νόμος 5 και 72 4819 2021 129 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 5 του νόμου καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία θεώρησης ουσίας ή αντικειμένου ως υποπροϊόν ανάλογα με την κατάταξη του έργου / δραστηριότητας από την οποία παράγεται στην κατηγορία Α ή Β του ν. 4014/2011. Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται η σχετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην παρ. 2 του άρθρου 72 προβλέπεται η σύσταση επιτροπής για την εφαρμογή μεταξύ άλλων της παρ. 3 του άρθρου 5 σχετικά με τη θεώρηση υποπροϊόντων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100129

      • 1 Παραλαβή αιτήματος γνωμοδότησης για θεώρηση υποπροϊόντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αίτημα εισάγεται στο σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων (ΣΗΔΕ) και παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου.

       Σημειώσεις Ηλεκτρονική διεύθυνση για κατάθεση αιτήματος: dwaste@prv.ypeka.gr. Στην περίπτωση έργων ή δραστηριοτήτων που υπάγονται στις υποκατηγορίες Α1 και Α2 του ν. 4014/2011 η τεκμηρίωση περί υποπροϊόντων περιλαμβάνεται στη ΜΠΕ και η γνωμοδότηση γίνεται επί της ΜΠΕ ενώ στην περίπτωση έργων ή δραστηριοτήτων που υπάγονται στη Β κατηγορία η γνωμοδότηση γίνεται επί τεκμηριωμένου αιτήματος που υποβάλει ο ενδιαφερόμενος παραγωγός της ουσίας ή του αντικειμένου στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και το οποίο διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αίτημα χρεώνεται στο τμήμα Διαχείρισης Αποβλήτων

       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση αιτήματος στον αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Αρχική αξιολόγηση αιτήματος θεώρησης υποπροϊόντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος αξιολογεί το αίτημα θεώρησης υποπροϊόντος προκειμένου, ανάλογα με την πολυπλοκότητά του, να αποφασιστεί εάν θα ζητηθεί εισήγηση από την επιτροπή που συστήνεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 72, του νόμου 4819/2021.

       Όχι Όχι


      • 5 Αίτημα για εισήγηση από την επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4819/2021

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει έγγραφο με το οποίο ζητείται εισήγηση επί του συγκεκριμένου αιτήματος αποχαρακτηρισμού από την επιτροπή που συστήνεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 72 του ν.4819/2021 και το προωθεί ιεραρχικά προς υπογραφή από τον αρμόδιο Διευθυντή.

       Ναι Όχι


      • 6 Παραλαβή εισήγησης της Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αίτημα εισάγεται στο σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων (ΣΗΔΕ) και παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου.

       Ναι Όχι


      • 7 Μη αναγκαιότητα για εισήγηση της Επιτροπής       Ναι Όχι


      • 8 Αξιολόγηση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος αξιολογεί το αίτημα θεώρησης υποπροϊόντος αναφορικά με την τήρηση των όρων των περ. α) έως και δ) της παρ. 1 του άρθρου 5, του ν.4819/2021.

       Όχι Όχι


      • 9 Αίτημα υποβολής συμπληρωματικών / διευκρινιστικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις / ασάφειες συντάσσεται σχέδιο αιτήματος, από τον αρμόδιο υπάλληλο, για υποβολή συμπληρωματικών / διευκρινιστικών στοιχείων, το οποίο προωθείται ιεραρχικά προς υπογραφή από τον αρμόδιο Διευθυντή. Επισημαίνεται ότι για έργα / δραστηριότητες που υπάγονται στην κατηγορία Α1, ακολουθείται η διαδικασία "Γνωμοδότηση επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων υποκατηγορίας Α1 για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων"

       Ναι Όχι


      • 10 Αξιολόγηση συμπληρωματικών / διευκρινιστικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Όχι


      • 11 Μη αναγκαιότητα υποβολής συμπληρωματικών/ διευκρινιστικών στοιχείων       Ναι Όχι


      • 12 Έκδοση γνωμοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει το σχετικό σχέδιο γνωμοδότησης και το προωθεί ιεραρχικά προς υπογραφή από τον αρμόδιο Διευθυντή

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.