Γνωμοδότηση για την έγκριση τεχνικής μελέτης και έρευνας εξορυκτικών δραστηριοτήτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbe604c74-2e3f-4c08-810a-059f4e140f17 699554

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην χορήγηση της σύμφωνης ή μη σύμφωνης γνώμης του οικείου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων, προκειμένου να εκδοθεί η έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών προς διαπίστωση ύπαρξης εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος μαρμάρων, φυσικών λίθων, βιομηχανικών ορυκτών κ.λπ., σε δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις ή προκειμένου να εγκριθεί η τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης. Απευθύνεται σε μηχανικούς και σε νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

3 έτη

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία αυτή είναι επίσης απαραίτητη για την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) στις περιπτώσεις έρευνας λατομείων σε ιδιωτικές εκτάσεις.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα, στην οποία γίνεται σύντομη αναφορά του αιτήματος, επισυνάπτοντας και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Σημειώσεις

Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά για το Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος στην Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτου 6 & Φωκαίας Τ.Κ. 541 01 Θεσσαλονίκη ή στο email: tem.seve@prv.ypeka.gr και για το Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος στην ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119, Τ.Κ. 115 26 Αθήνα ή στο e mail: emne@prv.ypeka.gr. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και το ονοματεπώνυμο του αρμοδίου εκπροσώπου του φορέα (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο κλπ).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Σύμφωνη ή μη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων για τη χορήγηση έγκρισης έρευνας και την έγκριση τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης για λόγους ασφάλειας και ορθολογικής εκμετάλλευσης

      Επίσημος τίτλος

      Γνωμοδότηση για την έγκριση τεχνικής μελέτης και έρευνας εξορυκτικών δραστηριοτήτων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκκίνηση της διαδικασίας αυτής είναι η υποβολή σχετικού αιτήματος στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση έγκρισης διενέργειας ερευνητικών εργασιών σε δημόσιο ή δημοτικό λατομικό χώρο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παρ. 1 & 2 του αρ. 59 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α), ο ενδιαφερόμενος φορέας καλείται από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση να υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά μεταξύ των οποίων και η συγκεκριμένη σύμφωνη γνώμη.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Σε περιπτώσεις ιδιωτικών λατομείων δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας των παρ. 1 & 2 του αρ. 59 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α) και ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το αίτημα απ΄ ευθείας στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων.

       Ναι Ναι

      • 3 Διοικητικές Σε περιπτώσεις όπου επίκειται η εκμετάλλευση λατομείων και προκειμένου να εγκριθεί η τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης του αρ. 4 του ΚΜΛΕ και για λόγους ασφάλειας και ορθολογικής εκμετάλλευσης, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου ή Νοτίου Ελλάδος της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

       Ναι Ναι

      • 1 Δήλωση πρότυπων τεχνικών δεσμεύσεων (ΠΤΔ) Δήλωση

       Δήλωση πρότυπων τεχνικών δεσμεύσεων (ΠΤΔ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται συνημμένα στην αίτηση, δήλωση πρότυπων τεχνικών δεσμεύσεων (ΠΤΔ), σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄ του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α):“ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 2 Σχέδιο Τεχνικής Μελέτης εκμετάλλευσης Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Σχέδιο Τεχνικής Μελέτης εκμετάλλευσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται συνημμένα στην παραπάνω αίτηση, η υπό έγκριση Τεχνική Μελέτη εκμετάλλευσης του αρ. 4 του ΚΜΛΕ. Η Τεχνική Μελέτη πρέπει να εναρμονίζεται με τα προβλεπόμενα του άρθρου 101 του Κανονισμού Μεταλλευτικών & Λατομικών Εργασιών (ΥΑ Δ7/Α/ΟΙΚ.12050/2223/11/23-05-2011 ΦΕΚ 1227/Β/2011) και δύναται να υποβάλλεται έγχαρτα ή ψηφιακά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 5768

      • Νόμος 49, 50 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή Τα συγκεκριμένα άρθρα περιγράφουν τους απαγορευτικούς λόγους για την εκμετάλλευση λατομείων και τη διαδικασία για τη χορήγηση έγκρισης ερευνητικών εργασιών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • Νόμος 58, 59 4442 2016 230 Α

       Περιγραφή Με τα άρθρα 58 και 59 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών προς διαπίστωση κοιτασμάτων λατομικών ορυκτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100230

      • Υπουργική Απόφαση 1 -8 ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171313/428/14-02-2018 2018 479 Β

       Περιγραφή Η Υπουργική απόφαση αυτή καθορίζει τη διαδικασία έγκρισης της άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων σε δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180200479

      • Υπουργική Απόφαση 4, 101 & 102 Δ7/Α/ΟΙΚ.12050/2223/23-05-2011 2011 1227 Β

       Περιγραφή Στα παραπάνω άρθρα καθορίζονται οι προδιαγραφές της Τεχνικής Μελέτης καθώς και η διαδικασία για την έγκρισή της

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201227

      • Εγκύκλιος 10, 11, 15, 17, 21 ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 175617/1919/05-06-2018 2018

       Περιγραφή Στην Εγκύκλιο αυτή ρυθμίζονται και ερμηνεύονται θέματα σχετικά με την διαδικασία έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων μετά την ψήφιση του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α).

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A3%CE%A504653%CE%A08-2%CE%A4%CE%A3?inline=true

      • 1 Παραλαβή αιτήματος του ενδιαφερόμενου φορέα για τη χορήγηση σύμφωνης γνώμης για την διενέργεια ερευνητικών εργασιών ή την έγκριση τεχνικής μελέτης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η υπηρεσία παραλαμβάνει το αίτημα του ενδιαφερόμενου φορέα, το οποίο πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση πρότυπων τεχνικών δεσμεύσεων (ΠΤΔ), σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄ του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α) ή την υπό έγκριση τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης του αρ. 4 του ΚΜΛΕ.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση σε αρμόδιο Επιθεωρητή Μεταλλείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης


       Περιγραφή Ο αρμόδιος Τμηματάρχης χρεώνει το αίτημα σε Επιθεωρητή Μεταλλείων, προκειμένου να το εξετάσει.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αρχικά πραγματοποιείται έλεγχος των στοιχείων του αρχείου της Υπηρεσίας σε συνδυασμό με τα υποβληθέντα στοιχεία, ώστε να αξιολογηθεί το αίτημα. Ανάλογα με τα ευρήματα λαμβάνεται ή όχι η απόφαση τη διενέργεια αυτοψίας, πριν τη χορήγηση της γνωμοδότησης.

       Σημειώσεις Δύναται να ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία προς τεκμηρίωση του αιτήματος, ανεξάρτητα της διενέργειας αυτοψίας ή όχι

       Όχι Όχι


      • 4 Διενέργεια αυτοψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται αυτοψία για τη διαπίστωση της ακρίβειας των υποβαλλομένων στοιχείων και εκτίμηση των πραγματικών συνθηκών.

       Σημειώσεις Κατά την αυτοψία δύναται να ζητηθούν από τον ενδιαφερόμενο τυχόν πρόσθετα στοιχεία, για την περαιτέρω τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του αιτήματος. Τα στοιχεία μπορεί να παραληφθούν επιτόπου ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στην Υπηρεσία.

       Ναι Όχι


      • 5 Παραλαβή πρόσθετων στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή τυχόν πρόσθετων στοιχείων που ζητήθηκαν εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

       Σημειώσεις Τα πρόσθετα στοιχεία μπορούν να αποσταλούν είτε ταχυδρομικά, είτε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

       Ναι Όχι


      • 6 Παραλαβή πρόσθετων στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή τυχόν πρόσθετων στοιχείων που ζητήθηκαν εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

       Σημειώσεις Τα πρόσθετα στοιχεία μπορούν να αποσταλούν είτε ταχυδρομικά, είτε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

       Ναι Όχι


      • 7 Χορήγηση σύμφωνης ή μη σύμφωνης γνώμης για την έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών ή την έγκριση τεχνικής μελέτης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ανάλογα με τα αποτελέσματα του ελέγχου των στοιχείων του φακέλου, καθώς και αυτών που έχουν προκύψει από την αυτοψία, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί, συντάσσεται η γνωμοδότηση, θετική ή αρνητική του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων.

       Σημειώσεις Η γνωμοδότηση της Υπηρεσίας αποστέλλεται στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή κατά περίπτωση στην αρμόδια για την έγκριση της Τεχνικής Μελέτης, Υπηρεσία του ΥΠΕΝ.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.