Γνωμοδότηση για την ασφάλεια της επιφάνειας μετά το πέρας των εξορυκτικών δραστηριοτήτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6f97acd7-06e0-487f-b75a-a0d1acde91c6 942907

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην γνωμοδότηση του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων του ΣΕΒΕ και ΣΕΝΕ προκειμένου να επιστραφεί η εγγυητική επιστολή που κατατέθηκε από το φορέα εκμετάλλευσης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). H γνωμοδότηση απευθύνεται στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τις περιπτώσεις λατομείων ή στην αρμόδια για την έγκριση της τεχνικής μελέτης υπηρεσία του Υ.Π.ΕΝ. για τις περιπτώσεις μεταλλείων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερόμενου Φορέα.

Σημειώσεις

Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και το ονοματεπώνυμο του αρμοδίου εκπροσώπου του φορέα (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο κλπ). Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά για το Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος στην Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτου 6 & Φωκαίας Τ.Κ. 541 01 Θεσσαλονίκη ή στο email: tem.seve@prv.ypeka.gr και για το Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος στην ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119, Τ.Κ. 115 26 Αθήνα ή στο e mail: emne@prv.ypeka.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έλεγχος τήρησης μέτρων ασφάλειας επιφάνειας και προστασίας περιοίκων, διερχομένων κλπ, μετά το πέρας της εκμετάλλευσης ή της λήξης της σύμβασης μίσθωσης

      Επίσημος τίτλος

      Γνωμοδότηση για την ασφάλεια της επιφάνειας μετά το πέρας των εξορυκτικών δραστηριοτήτων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Χρήσης Προϋπόθεση για την έναρξη της της διαδικασίας είναι η λήξη της σύμβασης μίσθωσης λατομείων ή και σε οποιαδήποτε περίπτωση διακοπής της εκμετάλλευσης λατομικών και μεταλλευτικών ορυκτών.

       Όχι Όχι

      • 1 Τεχνική έκθεση αρμόδιου Μηχανικού Μεταλλείων, στην οποία θα περιγράφονται όλα τα μέτρα που λήφθηκαν για την προστασία και αποτροπής εισόδου αναρμοδίων ατόμων, περιοίκων, ζώων κλπ προς τις θέσεις των φρεατίων, ορυγμάτων παλαιών στοών κλπ. (προστατευτική περίφραξη, προειδοποιητικές πινακίδες, απαγορευτικές μπάρες ή και αναχώματα στους δρόμους πρόσβασης κλπ) Έκθεση

       Τεχνική έκθεση αρμόδιου Μηχανικού Μεταλλείων, στην οποία θα περιγράφονται όλα τα μέτρα που λήφθηκαν για την προστασία και αποτροπής εισόδου αναρμοδίων ατόμων, περιοίκων, ζώων κλπ προς τις θέσεις των φρεατίων, ορυγμάτων παλαιών στοών κλπ. (προστατευτική περίφραξη, προειδοποιητικές πινακίδες, απαγορευτικές μπάρες ή και αναχώματα στους δρόμους πρόσβασης κλπ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Θα πρέπει επίσης να υπάρχει και τοπογραφική τεκμηρίωση των έργων που πραγματοποιήθηκαν.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 2 Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του λατομικού χώρου. Στο σχεδιάγραμμα αυτό, κατάλληλης κλίμακας, θα πρέπει να απεικονίζεται η υφιστάμενη κατάσταση των λατομικών εργασιών (ύψος και πλάτος βαθμίδων εκμετάλλευσης, θέσεις απόθεσης στείρων υλικών και εξορυκτικών αποβλήτων, θέσεις στις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, θέσεις εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού κλπ). Επίσης στο παραπάνω διάγραμμα θα απεικονίζονται σε ακτίνα 500 μέτρων από τα όρια του λατομικού χώρου, οι τυχόν υπάρχοντες οικισμοί, κτίσματα και έργα δημόσιας ωφέλειας (γραμμές ΔΕΗ, ΟΤΕ, κεραίες κινητής τηλεφωνίας, έργα ΑΠΕ κ.λ.π), οι τυχόν υπάρχοντες δρόμοι κλπ και θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από Διπλ. Τοπογράφο Μηχανικό ή Πολιτικό Μηχανικό (μέλος Τ.Ε.Ε.) Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του λατομικού χώρου. Στο σχεδιάγραμμα αυτό, κατάλληλης κλίμακας, θα πρέπει να απεικονίζεται η υφιστάμενη κατάσταση των λατομικών εργασιών (ύψος και πλάτος βαθμίδων εκμετάλλευσης, θέσεις απόθεσης στείρων υλικών και εξορυκτικών αποβλήτων, θέσεις στις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, θέσεις εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού κλπ). Επίσης στο παραπάνω διάγραμμα θα απεικονίζονται σε ακτίνα 500 μέτρων από τα όρια του λατομικού χώρου, οι τυχόν υπάρχοντες οικισμοί, κτίσματα και έργα δημόσιας ωφέλειας (γραμμές ΔΕΗ, ΟΤΕ, κεραίες κινητής τηλεφωνίας, έργα ΑΠΕ κ.λ.π), οι τυχόν υπάρχοντες δρόμοι κλπ και θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από Διπλ. Τοπογράφο Μηχανικό ή Πολιτικό Μηχανικό (μέλος Τ.Ε.Ε.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος φορέας δύναται επίσης να χρησιμοποιήσει και ορθοφωτοχάρτες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ κατάλληλα γεωαναφερομένους

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • Υπουργική Απόφαση 4 ΔΑΠ/A/Φ.4.2/οικ.176641/2214/28-06-2018 2018 2909 Β

       Περιγραφή Επιστροφή της εγγυητικής επιστολής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180202909

      • Νόμος 58, παρ. 5 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή Υποχρεώσεις εκμεταλλευτή σε κάθε περίπτωση οριστικής διακοπής της εκμετάλλευσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • Υπουργική Απόφαση 86 παρ. 7 Δ7/Α/οικ.12050/2223/23-05-2011 2011 1227 Β

       Περιγραφή Γενικά μέτρα για την ασφάλεια της επιφάνειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201227

      • 1 Παραλαβή αιτήματος του ενδιαφερόμενου φορέα περί επιστροφής εγγυητικής επιστολής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η υπηρεσία παραλαμβάνει το αίτημα του ενδιαφερόμενου φορέα, το οποίο πρέπει να συνοδεύεται από σχετική τεχνική έκθεση και τοπογραφικό σχεδιάγραμμα.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση σε αρμόδιο Επιθεωρητή Μεταλλείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης


       Περιγραφή Ο αρμόδιος Τμηματάρχης χρεώνει το αίτημα σε Επιθεωρητή Μεταλλείων, προκειμένου να το εξετάσει.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αρχικά πραγματοποιείται έλεγχος των στοιχείων του αρχείου της Υπηρεσίας σε συνδυασμό με τα υποβληθέντα στοιχεία, ώστε να αξιολογηθεί το αίτημα. Ανάλογα με τα ευρήματα λαμβάνεται ή όχι η απόφαση για την διενέργεια αυτοψίας, πριν την έκδοση της εισήγησης.

       Σημειώσεις Δύναται να ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία προς τεκμηρίωση του αιτήματος, ανεξάρτητα της διενέργειας αυτοψίας ή όχι.

       Όχι Όχι


      • 4 Διενέργεια αυτοψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται αυτοψία για τη διαπίστωση της ακρίβειας των υποβαλλομένων στοιχείων και εκτίμηση των πραγματικών συνθηκών.

       Σημειώσεις Κατά την αυτοψία δύναται να ζητηθούν από τον ενδιαφερόμενο τυχόν πρόσθετα στοιχεία, για την περαιτέρω τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του αιτήματος. Τα στοιχεία μπορεί να παραληφθούν επιτόπου ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στην Υπηρεσία.

       Ναι Όχι


      • 5 Παραλαβή πρόσθετων στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Παραλαβή τυχόν πρόσθετων στοιχείων που ζητήθηκαν προκειμένου να τεκμηριώσουν το αίτημα, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

       Σημειώσεις Τα πρόσθετα στοιχεία μπορούν να αποσταλούν είτε ταχυδρομικά, είτε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση γνωμοδότησης για την αποδοχή, ή απόρριψη του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Ανάλογα με τα αποτελέσματα του ελέγχου των στοιχείων του φακέλου, καθώς και αυτών που έχουν προκύψει από την αυτοψία, στην περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί, γίνεται αποδοχή, ή απόρριψη του αιτήματος με την έκδοση γνωμοδότησης προς στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΝ

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.