Γνωμοδότηση για την κατ' εξαίρεση λειτουργία εμπορικών καταστημάτων σε ανακηρυγμένους τουριστικούς τόπους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση693903d7-3d87-4db4-a3d0-7cbf89917aec 415017

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη Γνωμοδότηση του Υπουργείου Τουρισμού κατόπιν αιτήσεως από Οργανισμούς Τοπικής αυτοδιοίκησης Β΄ βαθμού (Περιφέρειες), για την κατ’ εξαίρεση λειτουργία εμπορικών καταστημάτων, σε αυστηρά οριοθετημένες περιοχές αρμοδιότητάς τους, ώστε να εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση, κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 2224/1994 (Α’ 112), το Υπουργείο Τουρισμού παρέχει σύμφωνη γνώμη για την κατ’ εξαίρεση λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων σε αυστηρά οριζόμενες τουριστικές περιοχές.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Αίτηση απο την οικεία Περιφέρεια για την παροχή σύμφωνης γνώμης της παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 2224/1994 (Α’ 112) από το Υπουργείο Τουρισμού.

Σημειώσεις

Στην αίτηση αναγράφεται ότι ζητείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Τουρισμού της παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 2224/1994 (Α’ 112), για την κατ’ εξαίρεση λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων σε αυστηρά οριζόμενες τουριστικές περιοχές.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αν εντός δέκα (10) ημερών από την αποστολή της σχετικής προσκλήσεως δεν γνωμοδοτήσει θετικά ή αρνητικά το Υπουργείο Τουρισμού, η απόφαση της Περιφέρειας εκδίδεται και χωρίς τη γνώμη του.
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Παροχή σύμφωνης γνώμης σε Περιφέρειες για κατ' εξαίρεση λειτουργία καταστημάτων σε ανακηρυγμένους τουριστικούς τόπους


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Υποβολή αίτησης από την οικεία Περιφέρεια προς το Υπουργείο Τουρισμού, για την παροχή σύμφωνης γνώμης αναφορικά με την λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας, σε αυστηρά οριοθετημένες περιοχές αρμοδιότητάς τους.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Οι οριοθετημένες περιοχές πρέπει να έχουν ανακηρυχθεί ως τουριστικοί τόποι σύμφωνα με τα π.δ. 899/1976 (Φ.Ε.Κ. 329/Α΄) και 664/1977 (Φ.Ε.Κ. 222/Α’) "Περί ανακηρύξεως περιοχών της χώρας ως Τουριστικών Τόπων".

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 899 1976 329 Α

       Περιγραφή Περί ανακηρύξεως περιοχών της Χώρας ως Τουριστικών τόπων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19760100329

      • Προεδρικό Διάταγμα 664 1977 222 Α

       Περιγραφή Συμπλήρωση του διατάγματος ΠΔ 899/76 περί ανακήρυξης περιοχών της χώρας ως τουριστικών τόπων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100222

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην ως άνω αίτηση η Περιφέρεια αιτείται την παροχή σύμφωνη γνώμης του Υπουργείου Τουρισμού για τη λειτουργία εμπορικών καταστημάτων που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας, σε αυστηρά οριοθετημένες περιοχές αρμοδιότητάς τους.

       Σημειώσεις Η αίτηση αποστέλλεται στη Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης του Υπουργείου Τουρισμού.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος εάν οι οριοθετημένες περιοχές έχουν χαρακτηριστεί ως "τουριστικός τόπος" σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Γίνεται έλεγχος εαν πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για τη χορήγηση της σύμφωνης γνώμης του Υπουργείου Τουρισμού.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση σύμφωνης γνώμης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος εκδίδεται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Τουρισμού και ενημερώνεται σχετικά η οικεία Περιφέρεια.

       Ναι Ναι


      • 4 Απόρριψη του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος απορρίπτεται η αίτηση και ενημερώνεται σχετικά η οικεία Περιφέρεια.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.