Γνωμοδότηση επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα και δραστηριότητες σε σχέση με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηee352f42-9d9a-4e21-9eb0-d581444794d1 895466

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπ. Πολιτισμού, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1 έως 3 +
  (1)

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  30
  Ημέρες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Από 0 έως

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Γνωμοδότησης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για υλοποίηση έργων και δραστηριοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, υπό όρους και προϋποθέσεις του ν.4014/2011 (Α’ 209). Η ΜΠΕ υποβάλλεται αρχικά στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. και ανάλογα με την κατηγοριοποίηση του έργου και στις συναρμόδιες Διευθύνσεις της ΓΔΑΠΚ και της ΓΔΑΜΤΕ του αρμόδιου Υπουργείου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί ενδιάμεσο στάδιο της έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Σύμφωνα με το ν. 4014/2011 (Α’ 209) όπως ισχύει, για την πραγματοποίηση νέων έργων ή δραστηριοτήτων κατηγορίας Α ή τη μετεγκατάσταση ήδη υφισταμένων απαιτείται διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τη διεξαγωγή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Γενικής Δ/νσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Για την έκδοση της ΑΕΠΟ, μεταξύ άλλων, απαιτείται συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης. Για το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αρμόδιες να γνωμοδοτούν είναι κατ΄εξοχήν οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου. Εφόσον απαιτείται, είτε λόγω της κατηγοριοποίησης του έργου (Ν. 4014/2011, όπως ισχύει), είτε λόγω αναγκαιότητας του θέματος, η εξέταση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, η οργανική μονάδα που παρέχει την υπηρεσία είναι οι συναρμόδιες Κεντρικές Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΓΔΑΠΚ), δηλαδή η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΔΙΠΚΑ) και η Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΔΒΜΑ), με βάση τις διατάξεις του Οργανισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α. (ΠΔ 4/2018). Από πλευράς νεωτέρων μνημείων, η υπηρεσία παρέχεται και από τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων (ΓΔΑΜΤΕ). Σε περίπτωση που απαιτείται εξέταση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, η προθεσμία υλοποίησης είναι ενδεικτική, καθώς μεσολαβούν διάφορα βήματα (κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων, διενέργεια αυτοψίας κλπ) για την προετοιμασία του φακέλου και ακολούθως, εύλογο χρονικό διάστημα για την εξέταση από το Συμβούλιο και την έκδοση της σχετικής Απόφασης.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ιεραρχική Προσφυγή


     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου, Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Είσοδος σε άλλη διαδικασία, Ψηφιακό δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από πλευράς των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

       Επίσημος τίτλος

       Γνωμοδότηση επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα και δραστηριότητες σε σχέση με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Εσωτερική, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        email, Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Τύπος

        Αμφιστρεφής

        ,,,,,,,


       • 1 Φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Απόψεις Περιφερειακής ή Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Υπηρεσιακό έγγραφο

        Απόψεις Περιφερειακής ή Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


        Σημειώσεις: Αποτελεί προϋπόθεση, σε περίπτωση που πρέπει να γνωμοδοτήσουν και οι Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Φωτογραφική τεκμηρίωση του έργου ή δραστηριότητας σε σχέση με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους. Φωτογραφίες

        Φωτογραφική τεκμηρίωση του έργου ή δραστηριότητας σε σχέση με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Αποτελεί στοιχείο του φακέλου σε περίπτωση που η υπόθεση διαβιβάζεται προς εξέταση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

        Όχι

       • 4 Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις του έργου ή δραστηριότητας σε σχέση με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους. Φωτογραφίες

        Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις του έργου ή δραστηριότητας σε σχέση με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Αποτελεί στοιχείο του φακέλου σε περίπτωση που η υπόθεση διαβιβάζεται προς εξέταση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

        Όχι

       • Νόμος 9 4685 2020 92 Α

        Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ειδικά για την περιβαλλοντική αδειοδότηση νέων ή για την οποιαδήποτε τροποποίηση έργων ή δραστηριοτήτων κατάταξης Α1 και Α2, εφόσον απαιτείται προηγούμενη διατύπωση γνώμης συλλογικού οργάνου, αρμόδιο ορίζεται, κατά περίπτωση, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ή το Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αποκλειστικές προθεσμίες αναφέρονται στη διαβίβαση της εισήγησης στα Κεντρικά Γνωμοδοτικά Όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JqcMq8 XPEXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijLoxTPpDilwXcUY3jpPAakXuEnPpnpEhGfZ REuJHBim

       • Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΠ/36505/3066 2020 912 Β

        Περιγραφή Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8s6ZPKA3GxuN5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUs1omlIp4HH0bsfodQiKFpMOrchpUVfpmGTKXt8M7b0

       • Νόμος 4622 2019 133 Α

        Περιγραφή Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκηση

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8NXGWS3cU8Kt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRmo9qrjUJMOq2O30kMOMg7ZNfJn86oicoBs0fePDGfg

       • Προεδρικό Διάταγμα 4 2018 7 Α

        Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως ισχύει.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8kY IXd9bfk8pCCmqt4mgGEHlbmahCJFQEmRQwePEviF8EeCoaT0MAKztT3Sb63xk3VkL3PiCQ3RLoVYQqjKiogfu8Gq1RKKQmyoZK8o4WQMVeCj7EW46rjOigH3duhYq6FxzI2ZpYy3lAQBn fJ-JA..

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΟΙΚ 1649/45 2014 45 Β

        Περιγραφή Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8m0HlgIesvCDtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijO 7tXfEPLzN5X6OKx0inOqhIrlGNRbwtxZ9c4kazfPk

       • Νόμος 4014 2011 209 Α

        Περιγραφή Κεφάλαιο Α΄ (Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και Δραστηριοτήτων) του Νόμου 4014 (Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος), όπως τροποποιημένος ισχύει.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8 xWC9HhzIh55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuW8m4GKMJKuOaOFm2hR8yF1VtUvQNDkSXM5KAfgccYQO

       • Νόμος 10,12,50 3028 2002 153 Α

        Περιγραφή Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JqcMq8 XPEXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijLoxTPpDilwXcUY3jpPAakXuEnPpnpEhGfZ REuJHBim

       • 1 Αίτημα γνωμοδότησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο φορέας του έργου/δραστηριότητας περιβαλλοντικής κατηγορίας Α υποβάλλει την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και το έργο/δραστηριότητα αποκτά αυτόματα Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ). Η αρμόδια Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ελέγχει την πληρότητα του φακέλου της ΜΠΕ και συντάσσει διαβιβαστικό έγγραφο για την αποστολή γνωμοδοτήσεων από άλλες υπηρεσίες και φορείς στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης/διαβούλευσης της ΜΠΕ. Το αίτημα παραλαμβάνεται από τις Περιφερειακές ή Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ και γνωστοποιείται και στις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ (ΔΙΠΚΑ, ΔΒΜΑ, ΔΠΑΝΣΜ), εάν απαιτείται να εκφράσουν απόψεις (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ ΟΙΚ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ Β/45/2014) για την εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α΄, όπως ισχύει).

        Σημειώσεις Το ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο - ΗΠΜ είναι στη διαδρομή: https://eprm.ypen.gr/ Το αίτημα γνωμοδότησης στέλνεται αυτόματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την πλατφόρμα του ΗΠΜ. Το διαβιβαστικό έγγραφο της ΔΙΠΑ, η ΜΠΕ και όλα τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο ΗΠΜ.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος αιτήματος από την Περιφερειακή Υπηρεσία

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


        Περιγραφή Έλεγχος πληρότητας του φακέλου της ΜΠΕ από υπάλληλο της Περιφερειακής υπηρεσίας. Αναζήτηση - με έγγραφη ενημέρωση του κυρίου του έργου - τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων, σε περίπτωση που το έργο ή η δραστηριότητα βρίσκονται εντός αρχαιολογικού χώρου ή πλησίον μνημείων. Διενέργεια αυτοψίας, εάν απαιτείται.

        Όχι Όχι


       • 3 Απαντητικό έγγραφο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Εάν το έργο είναι κατηγορίας Α2 (ή μικρότερο) και δεν προκαλείται άμεση ή έμμεση βλάβη επί μνημείου, η Περιφερειακή Υπηρεσία απαντάει απευθείας με έγγραφο στον φορέα που υπέβαλε το ερώτημα.

        Ναι Όχι


       • 4 Διαβίβαση φακέλου και απόψεων της Περιφερειακής Υπηρεσίας στις Διευθύνσεις της ΓΔΑΠΚ (ΔΒΜΑ, ΔΠΚΑ)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Εάν το έργο είναι κατηγορίας Α1 (σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία, όπως ισχύει) ή στην περίπτωση που απαιτείται προηγούμενη διατύπωση γνώμης συλλογικού οργάνου (έργα κατηγοριών Α1-Α2), η αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία αποστέλλει τις απόψεις της και το φάκελο στις Διευθύνσεις (ΔΙΠΚΑ - ΔΒΜΑ), με κοινοποίηση στο φορέα.

        Ναι Όχι


       • 5 Απαντητικό έγγραφο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Εάν δεν προκαλείται άμεση ή έμμεση βλάβη επί μνημείου, συντάσσεται απο μία εκ των δύο συναρμοδίων Διευθύνσεων (ΔΙΠΚΑ - ΔΒΜΑ), συνήθως την έχουσα κύρια αρμοδιότητα και συνυπογράφεται και από τις δύο απαντητικό έγγραφο, με υπογραφή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

        Ναι Όχι


       • 6 Προετοιμασία φακέλου και διαβίβαση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


        Περιγραφή Εάν απαιτείται γνωμοδότηση συμβουλίου, η υπόθεση διαβιβάζεται με ενημερωτικό σημείωμα στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για την κατά νόμο γνωμοδότηση.

        Ναι Όχι


       • 7 Εξέταση από το ΚΑΣ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο        Ναι Όχι


       • 8 Διαβίβαση Γνωμοδότησης ΚΑΣ και έκδοση Απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


        Περιγραφή Εκδίδεται η σχετική Απόφαση.

        Ναι Όχι


       • 9 Υποβολή στο ΗΠΜ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η σχετική απόφαση - γνωμοδότηση ή το απαντητικό έγγραφο υποβάλλεται στο Ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και ενημερώνονται οι εμπλεκόμενοι φορείς και ο ενδιαφερόμενος.

        Όχι Ναι


       • Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο - ΗΠΜ Πρόσβαση μέσω gov.gr


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.