Γνωμοδότηση επί Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όταν συνυπογράφει την ΚΥΑ έγκρισης και ο Υπουργός Εσωτερικών.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7d2f6184-afd4-4a68-8741-517d7e6f67c8 726184

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

45 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση γνωμοδότησης της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του ΥΠΕΣ επί Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), για την έγκριση ορισμένων σχεδίων ή προγραμμάτων τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, όταν την ΚΥΑ έγκρισης , σύμφωνα με την κυα ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006, συνυπογράφει και ο Υπουργός Εσωτερικών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Γνωμοδότηση επί Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όταν συνυπογράφει την ΚΥΑ έγκρισης και ο Υπουργός Εσωτερικών.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Γνωμοδότηση επί Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όταν συνυπογράφει την ΚΥΑ έγκρισης και ο Υπουργός Εσωτερικών.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Συνυπογραφή της ΚΥΑ από τον Υπουργό Εσωτερικών

       Όχι Όχι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 107017 2006 1225 Β

       Περιγραφή Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42//ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060201225

      • Προεδρικό Διάταγμα 141 2017 180 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100180

      • 1 Αίτημα Γνωμοδότησης από ΔΙΠΑ (ΥΠΕΝ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ελέγχει την πληρότητα του φακέλου της ΣΜΠΕ και συντάσσει διαβιβαστικό έγγραφο για την αποστολή γνωμοδοτήσεων από άλλες υπηρεσίες και φορείς στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης/διαβούλευσης της ΣΜΠΕ.

       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη ΣΜΠΕ και ανάθεση στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, λαμβάνει το σχετικό έγγραφο ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος "ΙΡΙΔΑ¨και στη συνέχεια αναθέτει στο αρμόδιο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών την αξιολόγηση της ΣΜΠΕ και την σύνταξη γνωμοδότησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Αξιολόγηση και σύνταξη γνωμοδότησης επί της ΣΜΠΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών αξιολογεί την ΣΜΠΕ και συντάσσει την γνωμοδότηση για την υπόψη ΜΠΕ που μπορεί να είναι θετική, αρνητική, θετική υπό όρους/προϋποθέσεις.

       Όχι Όχι


      • 4 Έγγραφο Γνωμοδότησης και αποστολή στην ΔΙΠΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστέλλεται έγγραφο στη ΔΙΠΑ

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.