Γνωμοδότηση επί των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση58e54d95-5c1e-4ef0-9cff-1d686f8782f1 904805

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην παροχή γνώμης του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων ως προς τη συμβατότητα αυτών με τις κατευθύνσεις και τα μέτρα που προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 55, του ν.4819/2021.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτημα γνωμοδότησης επί Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)

Σημειώσεις

Ηλεκτρονική διεύθυνση για κατάθεση αιτήματος: (dwaste@prv.ypeka.gr). Συνημμένο στην αίτηση υποβάλλεται το προτεινόμενο ΠΕΣΔΑ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Γνωμοδότηση επί των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Μελέτη / πρόταση του ΠΕΣΔΑ Μελέτη

       Μελέτη / πρόταση του ΠΕΣΔΑ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • Νόμος 54 έως 57 4843 2021 193 Α

       Περιγραφή Στο μέρος Ζ΄ του νόμου, άρθρα 54 έως 57, αποσαφηνίζονται ρυθμίσεις του ν. 4819/2021

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100193

      • Άλλο 2021 171 Α

       Περιγραφή Διόρθωση σφαλμάτων στον ν. 4819/2021 (Α’ 129)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100171

      • Νόμος 55 4819 2021 129 Α

       Περιγραφή Στην πρ. 2 του άρθρου 55 του νόμου προβλέπεται ότι για την έγκριση του ΠΕΣΔΑ απαιτείται η γνώμη του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως προς τη συμβατότητα του ΠΕΣΔΑ. με τις κατευθύνσεις και τα μέτρα που προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100129

      • 1 Παραλαβή αιτήματος για γνωμοδότηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αίτημα, με συνημμένο το προτεινόμενο ΠΕΣΔΑ, εισάγεται στο σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων (ΣΗΔΕ) και παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου.

       Σημειώσεις Ηλεκτρονική διεύθυνση για κατάθεση αιτήματος: (dwaste@prv.ypeka.gr)

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αίτημα χρεώνεται στο αρμόδιο τμήμα Διαχείρισης Αποβλήτων

       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση αιτήματος στον αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης       Όχι Όχι


      • 4 Αξιολόγηση ΠΕΣΔΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το ΠΕΣΔΑ αξιολογείται αναφορικά με τη συμβατότητά του με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων

       Όχι Όχι


      • 5 Αίτημα υποβολής συμπληρωματικών / διευκρινιστικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση που υπαρχουν ελλείψεις / ασάφειες συντάσεται σχέδιο αιτήματος, από τον αρμόδιο υπάλληλο, για υποβολή συμπληρωματικών / διευκρινιστικών στοιχείων, το οποίο προωθείται ιεραρχικά προς υπογραφή από τον αρμόδιο Διευθυντή.

       Ναι Όχι


      • 6 Αξιολόγηση συμπληρωματικών / διευκρινιστικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Όχι


      • 7 Μη αναγκαιότητα υποβολής συμπληρωματικών/ διευκρινιστικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος       Ναι Όχι


      • 8 Παροχή γνώμης / έκδοση γνωμοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει το σχετικό σχέδιο γνωμοδότησης και το προωθεί ιεραρχικά προς υπογραφή από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.