Δήλωση βάπτισης σε ληξιαρχική πράξη γέννησης του Ειδικού Ληξιαρχείου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb34deb3e-b31e-4780-b12e-766a72a5a616 343314

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ληξιαρχεία, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 + (
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

30 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη δήλωση Βάπτισης που τελέστηκε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό τέκνων που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και αποκτούν αυτοδικαίως την Ελληνική Ιθαγένεια από την γέννησή τους και έχει ως αποτέλεσμα την αναγραφή θρησκεύματος και όχι κυρίου ονόματος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση δήλωσης Βάπτισης

Σημειώσεις

Η βάπτιση δηλώνεται από τους γονείς ή και το ίδιο το τέκνο εφόσον έχει συμπληρώσει το 14ο έτος, ή από συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού ή τον ανάδοχο, ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Καταχώριση Βάπτισης σε ληξιαρχική πράξη γέννησης του Ειδικού Ληξιαρχείου

      Επίσημος τίτλος

      Δήλωση Βάπτισης

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Ηλεκτρονική ειδοποίηση / Ενημέρωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ταυτοπροσωπίας Να παρέχονται ταυτοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι ο δηλών είναι υπόχρεος προς δήλωση του γεγονότος, έχει έννομο συμφέρον ή πληρεξουσιότητα

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να έχει καταχωριστεί Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό Βάπτισης Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Βάπτισης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν η βάπτιση έχει τελεστεί στην Ελλάδα, πρωτότυπο πιστοποιητικό βάπτισης (βεβαίωση) από τον ιερέα που τέλεσε τη βάπτιση. Αν η βάπτιση έχει τελεστεί στο εξωτερικό, απαιτείται πρωτότυπο πιστοποιητικό βάπτισης ή γέννησης-βάπτισης της εκκλησιαστικής αρχής στο εξωτερικό -μεταφρασμένο επίσημα στα Ελληνικά εάν χρειάζεται- και επικυρωμένο από την αντίστοιχη Εκκλησιαστική Αρχή στην Ελλάδα.στο εξωτερικό

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Έκθεση Βάπτισης Έκθεση

       Έκθεση Βάπτισης

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν η βάπτιση έχει τελεστεί στην Ελλάδα δύναται να συνταχθεί Έκθεση Βάπτισης από Ληξιαρχείο του Δήμου που ανήκει ο ιερός ναός στον οποίο τελέστηκε το μυστήριο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 6631

      • 3 Έκθεση Βάπτισης Έκθεση

       Έκθεση Βάπτισης

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν η βάπτιση έχει τελεστεί στο εξωτερικό δύναται να συνταχθεί Έκθεση Βάπτισης από το Προξενείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο ιερός ναός στον οποίο τελέστηκε το μυστήριο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 6631

      • Νόμος 4674 2020 53 Α

       Περιγραφή Κεφάλαιο Γ- Τροποποιήσεις Ληξιαρχικής Νομοθεσίας

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20200100053

      • Νόμος 344 1976 143 Α

       Περιγραφή Περί ληξιαρχικών πράξεων

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=19760100143

      • 1 Αίτηση/Παραλαβή δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή αίτησης, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος εξετάζει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν

       Όχι Όχι


      • 3 Απόρριψη δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν δεν είναι τα απαιτούμενα ή είναι ελλειπή

       Ναι Ναι


      • 4 Έγκριση δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν είναι τα απαιτούμενα

       Ναι Όχι


      • 5 Αναζήτηση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης στο Μητρώο Πολιτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 6 Αποτυχία εύρεσης Ληξιαρχικής Πράξης στο Μητρώο Πολιτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Ναι


      • 7 Εύρεση Ληξιαρχικής Πράξης στο Μητρώο Πολιτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 8 Καταχώριση της βάπτισης στη ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρίζει τη Βάπτιση στο Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώο Πολιτών

       Όχι Όχι


      • 9 Εκτύπωση αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης γέννησης βάπτισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος αποθηκεύει την ενέργεια και εκτυπώνει το απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης γέννησης Βάπτισης

       Όχι Όχι


      • 10 Έλεγχος και Υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ειδικού Ληξιαρχείου ελέγχει υπογράφει και παραδίδει στον ενδιαφερόμενο το απόσπασμα της Ληξιαρχικής Πράξης

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.