Δήλωση επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων και προμήθεια αυτών σε προπτυχιακούς φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2bc2f47b-0e1f-40d0-996f-97cd986d4eaf 224714

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 έως 3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις ενέργειες των προπτυχιακών φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) ώστε να δηλώσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» τα συγγράμματα που αντιστοιχούν στα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών για κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο και να τα παραλάβουν από τα αντίστοιχα σημεία διανομής ή από την υπηρεσία ταχυμεταφοράς που συμβάλλεται με το ΕΔΥΤΕ, στην περίπτωση που εκδότης δεν υποδείξει σημείο διανομής στις Περιφερειακές Ενότητες όπου εδρεύουν τα Τμήματα / Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. όπου διδάσκεται το αντίστοιχο για το προτεινόμενο διδακτικό σύγγραμμα μάθημα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Παρατηρήσεις

Οι δηλώσεις των προπτυχιακών φοιτητών των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. για την επιλογή των διδακτικών συγγραμμάτων κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ειδική εφαρμογή. Το πληροφοριακό σύστημα υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων υποστηρίζεται από το ΕΔΥΤΕ Α.Ε.. Εκδίδεται σχετική εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων πριν την έναρξη υποβολής των ηλεκτρονικών δηλώσεων. Τα συγγράμματα παραλαμβάνονται από τους φοιτητές στα σημεία διανομής.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων. Εφαρμογή Δήλωσης Συγγραμμάτων

Σημειώσεις

Η εγκύκλιος καθορίζει τα διαστήματα υποβολής δήλωσης συγγραμμάτων καθώς και διανομής τους στους δικαιούχους προπτυχιακούς φοιτητές.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση μέσω της υποδομής ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης (AAI) της Ομοσπονδίας του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.). Ο φοιτητής επιλέγει ο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στο οποίο ανήκει η οικεία Σχολή. Ακολούθως εισάγει το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διανομή διδακτικών συγγραμμάτων στους προπτυχιακούς φοιτητές των ΑΕΙ και ΑΕΑ.

      Επίσημος τίτλος

      Καθορισμός θεσμικού πλαισίου επιλογής προμήθειας διανομής ,κοστολόγησης διδακτικών συγγραμμάτων ΑΕΙ και ΑΕΑ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • 1 Εκπαιδευτικές Οι δηλώσεις υποβάλλονται από τους ενεργούς φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη πρώτου ή δεύτερου πτυχίου. Οι προπτυχιακοί φοιτητές και σπουδαστές των Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. δικαιούνται να επιλέξουν από τον συνολικό κατάλογο προτεινόμενων διδακτικών συγγραμμάτων του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος (ΚΠΣ) του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ ένα (1) διδακτικό σύγγραμμα για κάθε υποχρεωτικό και επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος σπουδών. Η επιλογή συγγράμματος για κάθε υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος σπουδών γίνεται ξεχωριστά από τη δήλωση μαθημάτων, η οποία γίνεται από τους φοιτητές και σπουδαστές σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος / Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο φοιτητής εισάγεται στο ΠΣ ΕΥΔΟΞΟΣ με το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβαση, που έχει παραλάβει από το οικείο Ίδρυμα.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Έναρξη δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου: 15 Οκτωβρίου Έναρξη δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου: 15 Μαρτίου Ολοκλήρωση διανομής συγγραμμάτων: Εξαρτάται από ενδεχόμενες παρατάσεις (Χειμερινό εξάμηνο: ενδεικτική αναμενόμενη ημερομηνία λήξης κανονικής περιόδου εντός του Δεκεμβρίου, Εαρινό εξάμηνο: ενδεικτική αναμενόμενη ημερομηνία λήξης κανονικής περιόδου εντός του Μαΐου)

       Όχι Όχι

      • Νόμος 285 4957 2022 141 Α

       Περιγραφή Διδακτικά συγγράμματα

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100141

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 125766/Ζ1 2016 2433 Β

       Περιγραφή Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160202433

      • 1 Έκδοση σχετικής εγκυκλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται σχετική εγκύκλιος σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία ορίζεται το διάστημα υποβολής δηλώσεων επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων, καθώς και το διάστημα παραλαβής των συγγραμμάτων από τους δικαιούχους φοιτητές.

       Σημειώσεις Για τις δηλώσεις συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου η σχετική εγκύκλιος εκδίδεται περί τα μέσα Οκτωβρίου ενώ για το εαρινό εξάμηνο εκδίδεται περί τα μέσα Μαρτίου.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης δήλωσης επιλογής συγγραμμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι προπτυχιακοί φοιτητές των ΑΕΙ και ΑΕΑ δηλώνουν μέσω πληροφοριακού συστήματος τα συγγράμματα που επιλέγουν για τα αντίστοιχα μαθήματα του εξαμήνου σπουδών.

       Σημειώσεις Συνηθίζεται να δίνεται παράταση στις ημερομηνίες που ορίζει η εγκύκλιος. Τα βήματα 2 και 3 ταυτίζονται χρονικά, υλοποιούνται το ίδιο χρονικό διάστημα.

       Όχι Όχι


      • 3 Προμήθεια έντυπων Διδακτικών Συγγραμμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Η διανομή και αντίστοιχα προμήθεια έντυπων Διδακτικών Συγγραμμάτων που επιλέγονται από τους φοιτητές υλοποιείται από τους Εκδότες, με δική τους μέριμνα, με βάση την επιλογή των δικαιούχων φοιτητών που καταχωρήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα του «ΕΥΔΟΞΟΥ». Κάθε Εκδότης υποδεικνύει εγκαίρως τα σημεία διανομής του έντυπου Διδακτικού Συγγράμματος που έχει καταχωρίσει στο πληροφοριακό σύστημα του «ΕΥΔΟΞΟΥ». Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής Διδακτικού Συγγράμματος, κάθε δικαιούχος φοιτητής λαμβάνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έναν κωδικό (PIN) με την προσκόμιση του οποίου παραλαμβάνει δωρεάν από τα σημεία διανομής τα επιλεχθέντα από αυτόν έντυπα Διδακτικά Συγγράμματα. Εναλλακτικά, το σύγγραμμα δύναται να διανέμεται από την υπηρεσία ταχυμεταφοράς η οποία συμβάλλεται με το ΕΔΥΤΕ, στην περίπτωση που εκδότης δεν υποδείξει σημείο διανομής στις Περιφερειακές Ενότητες όπου εδρεύουν τα Τμήματα / Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. και διδάσκεται το αντίστοιχο για το προτεινόμενο διδακτικό σύγγραμμα μάθημα.

       Σημειώσεις Ο ΕΥΔΟΞΟΣ είναι το Πληροφοριακό Σύστημα διαχείρισης δηλώσεων και διανομής συγγραμμάτων. Υπάγεται στον ΕΔΥΤΕ Α.Ε. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος διασταύρωσης δηλώσεων μαθημάτων και δηλώσεων συγγραμμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο


       Περιγραφή Οι έλεγχοι διασταύρωσης δηλώσεων μαθημάτων και δηλώσεων συγγραμμάτων για κάθε δικαιούχο φοιτητή γίνονται μέσω διασύνδεσης των Πληροφοριακών Συστημάτων των Ιδρυμάτων (Φοιτητολογίων) των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. με το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ». Με τη διασύνδεση των επιμέρους Πληροφοριακών Συστημάτων πραγματοποιείται αυτοματοποιημένος έλεγχος κατά τη δήλωση συγγραμμάτων από τον φοιτητή στο Πληροφοριακό Σύστημα Εύδοξος, ότι έχει δηλώσει το αντίστοιχο μάθημα στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος για την τρέχουσα περίοδο. Σε όσα Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. δεν έχει ολοκληρωθεί η ανωτέρω διασύνδεση, οι έλεγχοι διασταύρωσης δηλώσεων μαθημάτων και δηλώσεων συγγραμμάτων για κάθε δικαιούχο φοιτητή πραγματοποιείται εξωσυστημικά με αντιπαραβολή των ανωτέρω δηλώσεων η οποία διενεργείται από τις γραμματείες των Τμημάτων ή Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. μετά το πέρας της προθεσμίας δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων των φοιτητών. Επιπρόσθετα, υπάρχει δυνατότητα διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου από την Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων Διδακτικών Συγγραμμάτων. O δειγματοληπτικός έλεγχος συνίσταται στον έλεγχο της τήρησης των κείμενων διατάξεων κατά τη διαδικασία επιλογής, διανομής και προμήθειας, κοστολόγησης των διδακτικών συγγραμμάτων και πληρωμής των δικαιούχων εκδοτών σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που η δήλωση συγγραμμάτων των φοιτητών στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» δεν συμπίπτει με την δήλωση μαθημάτων και φοιτητές παρέλαβαν συγγράμματα που δεν δικαιούνται, οφείλουν να τα επιστρέψουν σε άριστη κατάσταση στα σημεία διανομής εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της περιόδου διανομής συγγραμμάτων. Στην περίπτωση που παρέλθει ο χρόνος αυτός οι φοιτητές οφείλουν να τα επιστρέψουν στην Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν, ή σε οποιαδήποτε από τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες αυτού εάν είναι περισσότερες της μιας.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.