Δήλωση ιερολόγησης σε ληξιαρχική πράξη γάμου του Ειδικού Ληξιαρχείου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd94be6eb-ecfd-472e-86f1-f5a52abc58ac 946472

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ληξιαρχεία, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

30 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη δήλωση τέλεσης θρησκευτικού γάμου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ως δεύτερου τύπου γάμου σε ληξιαρχικές πράξεις γάμου που έχουν καταχωριστεί στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Επίδειξη από τον αιτούντα

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση δήλωσης Ιερολόγησης

Σημειώσεις

Δηλώνεται από έναν εκ των δύο συζύγων ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Δήλωση τέλεσης θρησκευτικού γάμου

      Επίσημος τίτλος

      Δήλωσης ιερολόγησης σε ληξιαρχική πράξη γάμου

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Ηλεκτρονική ειδοποίηση / Ενημέρωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Να παρέχονται ταυτοποιητικά έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει ότι ο δηλών είναι υπόχρεος προς δήλωση του γεγονότος, έχει έννομο συμφέρον ή πληρεξουσιότητα.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να έχει καταχωριστεί Ληξιαρχική Πράξη Γάμου στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό τέλεσης θρησκευτικού γάμου Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό τέλεσης θρησκευτικού γάμου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν η ιερολόγηση έχει τελεστεί στην Ελλάδα πρωτότυπο πιστοποιητικό τέλεσης θρησκευτικού γάμου από τον ιερέα που τέλεσε το γάμο Αν ο θρησκευτικός γάμος έχει τελεστεί στο εξωτερικό, απαιτείται πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου της εκκλησιαστικής αρχής στο εξωτερικό -μεταφρασμένο επίσημα στα Ελληνικά εάν χρειάζεται και επικυρωμένο από την αντίστοιχη Εκκλησιαστική Αρχή στην Ελλάδα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Έκθεση Ιερολόγησης Έκθεση

       Έκθεση Ιερολόγησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν η ιερολόγηση έχει τελεστεί στην Ελλάδα δύναται να συνταχθεί Έκθεση Ιερολόγησης από το Ληξιαρχείο του Δήμου στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο ιερός ναός στον οποίο τελέστηκε το μυστήριο. Αν η ιερολόγηση έχει τελεστεί στο εξωτερικό δύναται να συνταχθεί Έκθεση Ιερολόγησης από το Προξενείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο ιερός ναός στον οποίο τελέστηκε το μυστήριο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 6631

      • Νόμος 4674 2020 53 Α

       Περιγραφή Κεφάλαιο Γ- Τροποποιήσεις Ληξιαρχικής Νομοθεσίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100053

      • Νόμος 344 1976 143 Α

       Περιγραφή Περί ληξιαρχικών πράξεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19760100143

      • 1 Παραλαβή αίτησης και απαιτούμενων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή αίτησης, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος εξετάζει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν

       Όχι Όχι


      • 3 Απόρριψη δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν δεν είναι τα απαιτούμενα ή είναι ελλειπή

       Ναι Ναι


      • 4 Έγκριση δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν είναι τα απαιτούμενα

       Ναι Όχι


      • 5 Αναζήτηση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης στο Μητρώο Πολιτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 6 Αποτυχία εύρεσης Ληξιαρχικής Πράξης στο Μητρώο Πολιτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Ναι


      • 7 Εύρεση Ληξιαρχικής Πράξης στο Μητρώο Πολιτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 8 Καταχώριση της Ιερολόγησης στη ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρίζει την Ιερολόγηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώο Πολιτών

       Όχι Όχι


      • 9 Εκτύπωση αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης γάμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος αποθηκεύει την ενέργεια και εκτυπώνει το απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης γάμου

       Όχι Όχι


      • 10 Έλεγχος και Υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ειδικού Ληξιαρχείου ελέγχει υπογράφει και παραδίδει στον ενδιαφερόμενο το απόσπασμα της Ληξιαρχικής Πράξης

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.