Δαπάνη Εξόδων Ιατροφαρμακευτικής και Νοσοκομειακής Περίθαλψης σε μέλη του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Ναυτικού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8d0496f8-1c94-4046-b3f4-ea9dcd8529fd 354869

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ασφαλιστικά ταμεία, ΜΤΝ/ΕΛΠΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην παροχή, σε κάθε μέλος του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Ναυτικού (ΕΛΠΝ), συμπληρωματικού ποσού επί πλέον της δαπάνης, που καταβάλλει το Δημόσιο για την κάλυψη μέχρι 90% του ολικού ποσού, σύμφωνα με τις τιμές που αναγνωρίζονται από το Δημόσιο. Κατ’ εξαίρεση χορηγείται ποσοστό της διαφοράς, που προκύπτει μεταξύ της υπό του Δημοσίου αναγνωριζομένης δαπάνης και αυτής που πραγματοποιεί ο ασφαλισμένος. Το ποσοστό αυτό δεν δύναται να υπερβεί το 50% της διαφοράς αυτής και χωρίς να υπερβαίνει την τιμή του Δημοσίου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Μ.Τ.Ν.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΜΤΝ/ΕΛΠΝ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι παροχές του ΕΛΠΝ προς τα ασφαλισμένα μέλη του είναι κυρίως συμπληρωματικές αυτών που αναγνωρίζει το Δημόσιο, όπως καθορίζονται στο ΠΔ 432/1983 (ΦΕΚ Α’ 162/09-11-1983) "Περί Υγειονομικής περιθάλψεως των στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των μελών των οικογενειών τους".

Τελευταία ενημέρωση

13/09/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση προς τον Ειδικό Λογαριασμό Πρόνοιας Ναυτικού (ΕΛΠΝ)

Σημειώσεις

Γενική Αίτηση που περιλαμβάνει την διαδικασία για Δαπάνη Εξόδων Ιατροφαρμακευτικής και Νοσοκομειακής Περίθαλψης

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Δαπάνη Εξόδων Ιατροφαρμακευτικής και Νοσοκομειακής Περίθαλψης

      Επίσημος τίτλος

      Υποβολή Αίτησης για Δαπάνη Εξόδων Ιατροφαρμακευτικής και Νοσοκομειακής Περίθαλψης

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Μετόχων (εν ενεργεία στελέχη ΠΝ, ΛΣ, ΜΠΥ ΜΤΝ και μερισματούχοι (απόστρατοι ΠΝ, ΛΣ και συνταξιούχοι ΜΠΥ ΜΤΝ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       email, Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής


      • 1 Ασφαλιστικές Ασφαλισμένοι στον ΕΛΠΝ: α. Οι μόνιμοι εν ενεργεία Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί. β. Οι εκ μονίμων και εξ εφέδρων Έφεδροι Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί. γ. Οι Μονιμοποιηθέντες εκ του θεσμού των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), των Εθελοντών Πενταετούς Υπηρεσίας (ΕΠΥ) και Διόπων Εθελοντών. δ. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ).

       Όχι Όχι

      • 1 Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής (ΓΕΝ, ΑΣ, ΔΔΜΝ, ΔΝΕ, ΝΚ), κατά περίπτωση. Απόφαση

       Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής (ΓΕΝ, ΑΣ, ΔΔΜΝ, ΔΝΕ, ΝΚ), κατά περίπτωση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 2 Αντίγραφο ΙΒΑΝ λογαριασμού τραπέζης. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αντίγραφο ΙΒΑΝ λογαριασμού τραπέζης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • Επίσημο έγγραφο Φ.954.1/04/292095/Σ.2592/3-12-20/ΓΕΝ/Ε3-V 2020

       Περιγραφή Περί παροχών Ειδικού Λογαριασμού Προνοίας Ναυτικού (ΕΛΠΝ)


      • 1 Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Συναρμόδιος Φορέας ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Μ.Τ.Ν.)

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση της Αίτησης μετά των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 2 Επεξεργασία στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Μ.Τ.Ν.)

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έλεγχος εγκυρότητας στοιχείων ταυτοπροσωπίας.

       Όχι Όχι


      • 3 Εκκαθάριση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Συναρμόδιος Φορέας ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Μ.Τ.Ν.)

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Επεξεργασία αιτήματος και εξαγωγή αποτελεσμάτων.

       Όχι Όχι


      • 4 Εισήγηση για έγκριση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Συναρμόδιος Φορέας Α.Ε. ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ- ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εισήγηση για έγκριση από το ΔΣ/ΜΤΝ/ΕΛΠΝ

       Όχι Όχι


      • 5 Απόφαση ΔΣ/ΜΤΝ/ΕΛΠΝ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Συναρμόδιος Φορέας ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Μ.Τ.Ν.)

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Το ΔΣ/ΜΤΝ/ΕΛΠΝ με απόφαση του εγκρίνει την καταβολή του δικαιούμενου ποσού στους δικαιούχους.

       Όχι Όχι


      • 6 Πληρωμή Δικαιούχων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Συναρμόδιος Φορέας ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Μ.Τ.Ν.)

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τα ποσά προς πληρωμή κατατίθενται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.