Δελτίο Εμβολιασμού κατά της Βρουκέλλωσης των Αιγοπροβάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηff210c74-d826-4919-86e6-a8a00047b4d9 858244

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη συμπλήρωση και υπογραφή δελτίου εμβολιασμού από τον κτηνίατρο που διενήργησε τον εμβολιασμό κατά της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων καθώς και από τον κτηνοτρόφο και απευθύνεται στα εμπλεκόμενα με τον εμβολιασμό φυσικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Στην αρχή κάθε έτους, ο Τμηματάρχης και οι κτηνίατροι της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής προβαίνουν στον ετήσιο σχεδιασμό της εφαρμογής του προγράμματος για την αντιμετώπιση της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων. Για τον προγραμματισμό των εμβολιασμών ανά Περιφέρεια, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των ενδιαφερόμενων εγκεκριμένων κτηνιάτρων (κτηνίατροι εκτροφής και κτηνίατροι συνεταιρισμών).

Μετά το πέρας εκάστου εμβολιασμού συμπληρώνεται και υπογράφεται το σχετικό Δελτίο Εμβολιασμού (Δ.Ε.) που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση. Το ΔΕ εκδίδεται σε δύο (2) αντίτυπα όταν τον εμβολιασμό διενεργεί επίσημος κτηνίατρος (δημόσιος) και σε τρία (3) όταν το διενεργεί ιδιώτης κτηνίατρος. Το πρωτότυπο παραμένει στο αρχείο της ΤΚΑ (για το φάκελο του κτηνοτρόφου), ένα αντίτυπο χορηγείται στον κτηνοτρόφο και τηρείται στο αρχείο της εκμετάλλευσης του και ένα αντίτυπο χορηγείται στον ιδιώτη κτηνίατρο ή τον κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Όταν ο εμβολιασμός διενεργείται από κτηνίατρο εκτροφής, το ΔΕ καταχωρείται με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχόμενου εγγράφου και χωρίς υπογραφή του Προϊστάμενου κτηνίατρου. Το ΔΕ θεωρείται έγκυρο μόνο εφόσον είναι συμπληρωμένα όλα τα πεδία και έχουν αυτά ελεγχθεί από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή.

Το δελτίο εμβολιασμού καταχωρείται στην υπηρεσία με αριθμό πρωτοκόλλου και υπογραφή του Προϊστάμενου κτηνίατρου.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Δελτίο Εμβολιασμού κατά της Βρουκέλλωσης των Αιγοπροβάτων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής


      • 1 Υγειονομικές Προϋπόθεση για τη συμπλήρωση και χορήγηση αντιγράφου στον ενδιαφερόμενο του δελτίου εμβολιασμού κατά της βρουκέλλωσης των Αιγοπροβάτων είναι η ολοκλήρωση του εμβολιασμού.

       Όχι Όχι

      • Υπουργική Απόφαση 3339/117339 2016 3589 Β

       Περιγραφή Πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγών και των προβάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160203589

      • 1 Προγραμματισμός του Τμήματος Κτηνιατρικής για τους ετήσιους εμβολιασμούς της ΠΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην αρχή κάθε έτους, ο Τμηματάρχης και οι κτηνίατροι της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής προγραμματίζουν τις επισκέψεις που θα κάνουν για εμβολιασμό στις αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις της Περιφερειακής Ενότητας. Στον ετήσιο αυτό προγραμματισμό για την εφαρμογή του προγράμματος για την αντιμετώπιση της βρουκέλλωσης λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των ενδιαφερόμενων εγκεκριμένων κτηνιάτρων (κτηνίατροι εκτροφείς και κτηνίατροι συνεταιρισμών).

       Όχι Όχι


      • 2 Επικοινωνία με τους κτηνοτρόφους για επίσκεψη


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Επίσκεψη στην κτηνοτροφική μονάδα για τον εμβολιασμό


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εμβολιασμός με το εμβόλιο Rev1

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση του εγγράφου (ΔΕ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το ΔΕ εκδίδεται σε δύο (2) αντίτυπα όταν τον εμβολιασμό διενεργεί επίσημος κτηνίατρος (δημόσιος) και σε τρία (3) όταν το διενεργεί ιδιώτης κτηνίατρος. Το πρωτότυπο παραμένει στο αρχείο της ΤΚΑ (για το φάκελο του κτηνοτρόφου), ένα αντίτυπο χορηγείται στον κτηνοτρόφο και τηρείται στο αρχείο της εκμετάλλευσης του και ένα αντίτυπο χορηγείται στον ιδιώτη κτηνίατρο ή τον κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Όταν ο εμβολιασμός διενεργείται από τον κτηνίατρο εκτροφής, το ΔΕ καταχωρείται με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχόμενου εγγράφου και χωρίς υπογραφή του Προϊστάμενου κτηνίατρου. Το ΔΕ θεωρείται έγκυρο μόνο εφόσον είναι συμπληρωμένα όλα τα πεδία και έχουν αυτά ελεγχθεί από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.