Δελτίο τιμολόγησης φαρμάκων ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ -Δελτίο ανατιμολόγησης ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb151a4a0-7753-499f-b02b-1c05c888917c 636711

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την τιμολόγηση των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) και απευθύνεται στους Κατόχους Αδειών Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) οι οποίοι αιτούνται την τιμολόγηση των εν λόγω σκευασμάτων τους στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Μέχρι σήμερα απαντώνται όλες οι αιτήσεις θεραπείας και συνεπώς δεν έχει υπάρξει περίπτωση σιωπηρής απόρριψης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Δελτίο τιμολόγησης φαρμάκων ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ-Δελτίο ανατιμολόγησης φαρμάκων ΜΗ. ΣΥ.ΦΑ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Να είναι ο αιτών νόμιμος κάτοχος άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού σκευάσματος.

       Όχι Όχι

      • 1 Αδεια κυκλοφορίας φαρμάκου. Άδεια

       Αδεια κυκλοφορίας φαρμάκου.


       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • Νόμος 86 4472 2017 74 Α

       Περιγραφή Τιμολόγηση μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100074

      • Υπουργική Απόφαση 1-9 38152 2017 1761 Β

       Περιγραφή Διατάξεις τρόπου και διαδικασίας καθορισμού ενδεικτικής τιμής πώλησης και ανώτατης νοσοκομειακής τιμής καθώς και διάθεσης για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170201761

      • Νόμος 90 4583 2018 212 Α

       Περιγραφή Το άρθρο τροποποιεί το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5α του άρθρου 86 του ν4472/2017 και αφορά στην πλήρη αναθεώρηση τιμών ΜΗΣΥΦΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100212

      • 1 Διερεύνηση διαθέσιμων τιμών στα κράτη μέλη.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κατόπιν της αίτησης του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας και προκειμένου να καθοριστεί η τιμή του μη συνταγογραφούμενου φαρμάκου (ΜΗΣΥΦΑ), το αρμόδιο Τμήμα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ερευνά κάθε διαθέσιμη τιμή στα κράτη μέλη, βάσει κριτηρίων (άρθρα 2 και 3 της ΥΑ 38152/2017 (Β΄1761).

       Σημειώσεις Κατά την έρευνα για τον καθορισμό της χαμηλότερης διαθέσιμης τιμής, απαραίτητα πρέπει να έχουν προσκομισθεί προηγουμένως προς το αρμόδιο Τμήμα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων έγγραφα που να πιστοποιούν σε σχέση με το φάρμακο: την ονομασία του, τη δραστική ουσία, τη συσκευασία, τη φαρμακοτεχνική μορφή, την κατηγοριοποίηση κατά ΑΙC, τον υπεύθυνο κυκλοφορίας, την τιμή παραγωγού, την ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι


      • 2 Ενδεικτικός κατάλογος τιμών μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) αναρτά στην ιστοσελίδα του προσωρινό κατάλογο ενδεικτικών ανώτατων τιμών λιανικής ενώ αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) τη διαμόρφωση της ανώτατης νοσοκομειακής τιμής.

       Σημειώσεις O Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) δύναται να υποβάλει αίτηση θεραπείας εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση του ενδεικτικού καταλόγου ή από την παραλαβή των διαμορφούμενων τιμών ως προς την ανώτατη νοσοκομειακή τιμή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

       Όχι Όχι


      • 3 Οριστικός κατάλογος τιμολόγησης μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή (Μετά τις πιθανές αιτήσεις θεραπείας των Κατόχων Αδειών Κυκλοφορίας) ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων αποστέλλει την πρόταση του με τον οριστικό κατάλογο των ενδεικτικών λιανικών και των ανώτατων νοσοκομειακών τιμών στον Υπουργό. Ο Υπουργός εκδίδει απόφαση στην οποία επισυνάπτεται ο κατάλογος. Για τις μεν ανώτατες λιανικές τιμές γίνεται ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας ενώ οι ανώτατες νοσοκομειακές τιμές των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) αποστέλλονται προς τους ενδιαφερόμενους αποδέκτες που ορίζονται από τη Διεύθυνση Φαρμάκου του Υπουργείου Υγείας.

       Όχι Όχι


      • 4 Ανατιμολόγηση μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Άπαξ του έτους ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων προτείνει στον Υπουργό την αναθεώρηση του καταλόγου των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Όπως και στην πρώτη τιμολόγηση, έτσι και στην ανατιμολόγηση, εκδίδεται υπουργική απόφαση η οποία συνοδεύεται από τον αναθεωρημένο κατάλογο.

       Σημειώσεις Η ισχύς των αναθεωρημένων τιμών ξεκινά τρεις (3) ημέρες μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης για τους Κατόχους Αδειών Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) και τα νοσοκομεία ενώ για τους χονδρέμπορους είκοσι (20) ημέρες μετά.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.