Δεύτερη εξέταση κατασχεμένων τροφίμων ζωικής προέλευσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση22438bea-73c7-42e9-ba3b-13398fa9dd5f 186970

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Περιφέρειες, Υποδιευθύνσεις Κτηνιατρικής Περιφερεικών Ενοτήτων,

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

500 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

13 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στο δικαίωμα των επιχειρήσεων να ασκήσουν ένσταση για δεύτερη επανεξέταση των κατασχεθέντων τροφίμων ζωικής προέλευσης και στη σχετική σύσταση πενταμελούς επιτροπής σύμφωνα με τις παρ. 9-12 του άρθρου 7 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α 32/11-02-2014). Ένα από τα πέντε μέλη μπορεί να είναι ειδικός επιστήμονας που υποδεικνύεται από την επιχείρηση. Απαιτείται καταβολή παράβολου ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Υποδιευθύνσεις Κτηνιατρικής Περιφερεικών Ενοτήτων,

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ένσταση για δεύτερη επανεξέταση κατασχεθέντων τροφίμων

Σημειώσεις

Πρέπει να υποβληθεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επίδοση της έκθεσης επανεξέτασης της τριμελούς επιτροπής. Η υπηρεσία παρέχεται ψηφιακά για την Περιφέρεια Αττικής. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Σε περίπτωση νόμιμου εκπροσώπου επιχείρησης, σχετικό έγγραφο από την επιχείρηση.

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Η απόφαση της πενταμελούς επιτροπής δεύτερης επανεξέτασης κατασχεθέντων τροφίμων είναι οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Δεύτερη εξέταση κατασχεμένων τροφίμων ζωικής προέλευσης

      Επίσημος τίτλος

      Δεύτερη επανεξέταση κατασχεθέντων τροφίμων ζωικής προέλευσης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Υγειονομικές Η επιχείρηση δύναται να υποβάλει ένσταση για δεύτερη επανεξέταση κατασχεθέντων τροφίμων μετά την επίδοση της έκθεσης επανεξέτασης της τριμελούς επιτροπής επανεξέτασης κατασχεθέντων τροφίμων.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Η ένσταση για δεύτερη επανεξέταση κατατίθεται από την επιχείρηση, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επίδοση της έκθεσης επανεξέτασης της τριμελούς επιτροπής, στην υπηρεσία στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές, που διενήργησαν την κατάσχεση.

       Όχι Όχι

      • 3 Ποσοτικές Τα κατασχεθέντα τρόφιμα θα πρέπει να έχουν βάρος μεγαλύτερο των χιλίων (1.000) χιλιόγραμμων ή αξία μεγαλύτερη των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

       Όχι Όχι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για ψηφιακή αίτηση θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet. Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Αττικής. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

       Όχι Όχι

      • 1 Τρόφιμα βάρους άνω 1.000 kgr ή αξίας άνω 5.000 € 500 €

       Κωδικός e-παραβόλου 7761

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Έκθεση Κατάσχεσης τροφίμων Έκθεση

       Έκθεση Κατάσχεσης τροφίμων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρόκειται για την αιτιολογημένη έκθεση των ελεγκτών που διενήργησαν την κατάσχεση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 2 Έκθεση επανεξέτασης κατασχεθέντων τριμελούς επιτροπής Έκθεση

       Έκθεση επανεξέτασης κατασχεθέντων τριμελούς επιτροπής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • Νόμος 7 4235 2014 32 Α

       Περιγραφή Περιγραφή των διαδικασιών κατάσχεσης, επανεξέτασης κατασχεθέντων και ένσταση για δεύτερη επανεξέταση

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100032

      • Υπουργική Απόφαση 1 673/141426 2014 3109 Β

       Περιγραφή Υποδείγματα εντύπων για την εφαρμογή των άρθρων 1 έως 36 του N. 4235/2014 (Α΄ 32) στον τομέα των τροφίμων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140203109

       ΑΔΑ ΩΛΡ8Β-ΞΛ3

      • 1 Παραλαβή ένστασης για δεύτερη επαναξέταση κατασχεθέντων και πρωτοκόλλησή της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση κατάσχεσης τροφίμων, η επιχείρηση, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, δύναται να υποβάλει ένσταση για δεύτερη επανεξέτασης επί έκθεσης κατάσχεσης τροφίμων, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επίδοση της έκθεσης επανεξέτασης της τριμελούς επιτροπής, στην υπηρεσία στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές που διενήργησαν την κατάσχεση.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης είναι η υπηρεσία στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές που διενήργησαν την κατάσχεση.

       Όχι Όχι


      • 2 Αξιολόγηση του παραδεκτού της ένστασης για δεύτερη επανεξέταση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές που διενήργησαν την κατάσχεση ελέγχει την πληρότητα του φακέλου της ένστασης, αν πρόκειται για τρόφιμα που επιτρέπεται η ένσταση για δεύτερη επανεξέταση κατασχεθέντων, η ύπαρξη του παράβολου και το εμπρόθεσμο της υποβολής της.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης είναι ο προϊστάμενος της υπηρεσίας στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές που διενήργησαν την κατάσχεση.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόρριψη ένστασης για δεύτερη επανεξέταση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές που διενήργησαν την κατάσχεση μπορεί να διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εξέταση της ένστασης για δεύτερη επανεξέταση των κατασχεθέντων τροφίμων.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης είναι ο προϊστάμενος της υπηρεσίας στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές που διενήργησαν την κατάσχεση. Σε αυτή την περίπτωση, η επιχείρηση μπορεί να επανέλθει με νέα ένσταση τηρώντας το χρονικό περιορισμό των πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επίδοση της έκθεσης επανεξέτασης της τριμελούς επιτροπής.

       Ναι Ναι


      • 4 Συγκρότηση και ορισμός μελών πενταμελούς επιτροπής για τη δεύτερη επανεξέταση κατασχεθέντων τροφίμων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές που διενήργησαν την κατάσχεση με απόφαση του, προβαίνει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κατάθεση της ένστασης δεύτερης επανεξέτασης, στη συγκρότηση και στον ορισμό μελών πενταμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από: α) τέσσερις (4) ελεγκτές της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο, εκτός εκείνων που διενήργησαν την κατάσχεση και εκτός εκείνων που συμμετείχαν στην επιτροπή πρώτης επανεξέτασης, β) έναν (1) ειδικό, που υποδεικνύει ο ενιστάμενος. Αν ο ενιστάμενος δεν υποδείξει ή δηλώσει αδυναμία να υποδείξει μέλος στην επιτροπή, το μέλος ορίζεται από τον προϊστάμενο που συγκροτεί την επιτροπή. Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο ελεγκτής με τον ανώτερο βαθμό και μεταξύ ομοιοβάθμων με τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας. Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ελεγκτής με τον κατώτερο βαθμό και μεταξύ ομοιόβαθμων με το λιγότερο χρόνο υπηρεσίας. Για την σύνταξη της απόφασης συγκρότησης της πενταμελούς επιτροπής χρησιμοποιείται το υποδείγματος 9 της Υπουργικής Απόφασης 673/141426/2014 (ΦΕΚ Β 3109/2014).

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης είναι ο προϊστάμενος της υπηρεσίας στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές που διενήργησαν την κατάσχεση. Αν δεν επαρκεί ο αριθμός των υπαλλήλων για τη συγκρότηση της πενταμελούς επιτροπής, σε αυτές δύναται να συμμετάσχουν υπάλληλοι από άλλες αρμόδιες αρχές, με συναφές αντικείμενο. Επί κατασχεθέντων από μικτά κλιμάκια ελεγκτών την ευθύνη της διαδικασίας των επανεξετάσεων έχει η αρχή που συγκρότησε το κλιμάκιο.

       Ναι Όχι


      • 5 Συνεδρίαση πενταμελούς επιτροπής δεύτερης επανεξέτασης κατασχεθέντων τροφίμων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η επιτροπή συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη συγκρότησή της και κατά προτεραιότητα, εφόσον πρόκειται για ευαλλοίωτα προϊόντα, στα οποία ο χρόνος ελάχιστης διατηρησιμότητας είναι κοντά στην εκπνοή του.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης είναι ο Πρόεδρος της πενταμελούς επιτροπής.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκθεση δεύτερης επανεξέτασης κατασχεθέντων πενταμελούς επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η πενταμελής επιτροπή της δεύτερης επανεξέτασης, αφού εξετάσει τα κατασχεθέντα με τη χρησιμοποίηση κάθε προβλεπόμενου και ενδεδειγμένου επιστημονικού μέσου και λάβει υπόψη την έκθεση επανεξέτασης της τριμελούς επιτροπής και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, αποφαίνεται επί της ένστασης και για την τύχη των κατασχεθέντων και συντάσσει σχετική έκθεση δεύτερης επανεξέτασης. Για την σύνταξη της έκθεσης 2ης επανεξέτασης χρησιμοποιείται το υποδείγματος 10 της Υπουργικής Απόφασης 673/141426/2014 (ΦΕΚ Β 3109/2014). Ένα αντίγραφο της έκθεσης 2ης επανεξέτασης κοινοποιείται άμεσα στην επιχείρηση, δια του Προέδρου της επιτροπής και ένα στην υπηρεσία που την συγκρότησε.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης είναι η πενταμελής επιτροπή.

       Όχι Ναι


      • 7 Κοινοποίηση έκθεσης δεύτερης επανεξέτασης κατασχεθέντων πενταμελούς επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ένα αντίγραφο της έκθεσης δεύτερης επανεξέτασης κατασχεθέντων πενταμελούς επιτροπής κοινοποιείται άμεσα στην επιχείρηση, δια του Προέδρου της επιτροπής και ένα στην υπηρεσία που συγκρότησε την επιτροπή.

       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.