Διάθεση ή απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ11 σε Κολυμβητήρια και σε Εθνικά Αθλητικά Κέντρα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση593d2c24-7e35-4fec-b338-5481e1104c57 593224

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη διάθεση ή απόσπαση μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Κολυμβητήρια και Εθνικά Αθλητικά Κέντρα, οι οποίοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριό τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Υποβολή αίτησης διάθεσης ή απόσπασης μόνιμου εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ11 σε Κολυμβητήρια και σε Εθνικά Αθλητικά Κέντρα


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Αριθμός Μητρώου Εκπαιδευτικού

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διάθεση ή απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ11 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Κολυμβητήρια και σε Εθνικά Αθλητικά Κέντρα


      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εισήγηση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Εργασιακές Οι εκπαιδευτικοί δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή πλεονάζουν

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Πρέπει να πληρούν μία ή και περισσότερες από τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) να έχουν ως κύρια/πρώτη/δεύτερη ειδικότητα στο άθλημα της κολύμβησης ή/και στα αθλήματα του υγρού στίβου, β) να κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή στο άθλημα της κολύμβησης ή στα αθλήματα υγρού στίβου, εγκεκριμένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού γ) να έχουν διδαχθεί το αντικείμενο της κολύμβησης, όπως αυτό προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου τους

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης βεβαιώνει εγγράφως ότι έχουν καλυφθεί πλήρως τα κενά εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ11 στις οικείες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

       Όχι Όχι

      • Υπουργική Απόφαση 21072β 2003 304 Β

       Περιγραφή Αναφέρεται στα προγράμματα σπουδών Φυσικής Αγωγής Δημοτικού-Γυμνασίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030200304

      • Νόμος 10 4452 2017 17 Α

       Περιγραφή Αναφέρει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία διάθεσης μόνιμων εκπαιδευτικών ΠΕ11 που δε συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο στα Εθνικά ή Δημοτικά Κολυμβητήρια και στα Γυμναστήρια αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100017

      • Νόμος 111 4763 2020 254 Α

       Περιγραφή Διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής-Τροποποιεί την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του ν. 4452/2017

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100254

      • 1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

       Σημειώσεις Το Τμήμα Α΄της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Εξαγωγή στοιχείων από το myschool

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, γίνεται εξαγωγή στοιχείων/Άντληση δεδομένων από το ηλεκτρονικό σύστημα myschool, σχετικά με: α) τις ώρες που υπολείπονται για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών ανά κλάδο/ειδικότητα και σχολική μονάδα β) τις λειτουργικές ανάγκες σε ώρες προς συμπλήρωση ανά κλάδο/ειδικότητα και σχολική μονάδα

       Όχι Όχι


      • 4 Βεβαίωση Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο οικείος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης βεβαιώνει εγγράφως ότι έχουν καλυφθεί πλήρως τα κενά εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 στις οικείες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί πλεονάζουν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν.

       Όχι Όχι


      • 5 Εκδοση απόφασης διάθεσης-απόσπασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδει απόφαση διάθεσης-απόσπασης μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 για την εφαρμογή του αντικειμένου της Κολύμβησης, κατόπιν έγγραφων βεβαιώσεων των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Όχι Όχι


      • 6 Ανακοίνωση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα αποστέλλει την απόφαση διάθεσης - απόσπασης στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς καθώς και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.