Διάθεση βυθομετρικών διαγραμμάτων / εκτέλεση υδρογραφήσεων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση35b46e6b-73f1-4d67-b866-5e958fb1ff28 803599

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην κοστολόγηση και διάθεση βαθυμετρικών διαγραμμάτων που έχουν συνταχθεί και υφίστανται στην Υδρογραφική Υπηρεσία. Σε περιοχές που δεν υφίσταται βαθυμετρικό διάγραμμα γίνεται κοστολόγηση για εκτέλεση υδρογραφικών εργασιών στο μέλλον και συμφωνία με τον ενδιαφερόμενο για παροχή των αιτηθέντων διαγράμματων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

07/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για Παροχή Υπηρεσιών ή/και Χορήγηση Γεωχωρικών Δεδομένων Υδρογραφικής Υπηρεσίας Πολεμικού Ναυτικού

Σημειώσεις

Η φόρμα αυτή αποτελεί αίτηση προς την Υδρογραφική Υπηρεσία (ΥΥ) του Πολεμικού Ναυτικού για Παροχή Υπηρεσιών και Χορήγηση Γεωχωρικών Δεδομένων/ Πληροφοριών που σχετίζονται με τον ευρύτερο ελληνικό θαλάσσιο χώρο τα οποία έχει η ίδια συλλέξει, επεξεργασθεί και αποθηκεύσει και τα οποία αποτελούν Πνευματική της Ιδιοκτησία. e-mail επικοινωνίας: info_hnhs@navy.mil.gr

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Παροχή βαθυμετρικών δεδομένων / εκτέλεση κατά παραγγελίας υδρογραφικών εργασιών

      Επίσημος τίτλος

      Διάθεση βαθυμετρικών διαγραμμάτων / εκτέλεση υδρογραφήσεων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       Χρησιμοποιούμενα πληροφοριακά συστήματα

       Υφιστάμενοι κίνδυνοι και σημεία ελέγχου

       Σχετιζόμενοι δείκτες απόδοσης και διοικητικής επιβάρυνσης

       ,,,,,,,


      • 1 Κόστος κατόπιν υπολογισμού της έκτασης προς εκτέλεση υδρογράφησης σύμφωνα με εσωτερικές διαδικασίες Υδρογραφικής Υπηρεσίας.

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 1-5 7 18.07.1931 100 Α

       Περιγραφή Περί καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19310100100

      • Νόμος 4559 1930 122 Α

       Περιγραφή Περί οργάνωσης της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19300100122

      • 1 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκολλείται η αίτηση και προωθείται ως εισερχόμενο έγγραφο

       Όχι Όχι


      • 2 Επεξεργασία αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πραγματοποιείται η επεξεργασία του αιτήματος και η διερεύνηση αν υπάρχουν τα αιτούμενα δεδομένα στο αρχείο της ΥΥ

       Όχι Όχι


      • 3 Κοστολόγηση δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κοστολογούνται τα υπάρχοντα δεδομένα

       Όχι Όχι


      • 4 Απάντηση με κόστος δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Αποστέλλεται απάντηση με το κόστος των αιτούμενων δεδομένων από το αρχείο της υπηρεσίας

       Ναι Όχι


      • 5 Απάντηση με κόστος παροχής υπηρεσιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστέλλεται απάντηση με το κόστος συλλογής βαθυμετρικών δεδομένων και δημιουργίας νέου διαγράμματος

       Ναι Όχι


      • 6 Πληρωμή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Γϊνεται αποπληρωμή του κόστους των δεδομένων σε λογαριασμό της ΥΥ

       Ναι Όχι


      • 7 Αποστολή δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστέλλονται τα αιτούμενα δεδομένα σε ψηφιακή ή/ και σε έντυπη μορφή

       Ναι Ναι


      • 8 Αποδοχή κόστους/ επιλογή σύναψης σύμβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτούμενος αφού ενημερωθεί και αποδεχθεί εγγράφως το κόστος παροχής υπηρεσιών, μπορεί να υπογράψει σύμβαση για την παροχή των δεδομένων ή/και των διαγραμμάτων που θα παραχθούν, στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά όροι αποπληρωμής και παράδοσης

       Ναι Όχι


      • 9 Εκτέλεση εργασιών πεδίου/ επεξεργασία δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πραγματοποιούνται οι συμφωνημένες εργασίες υδρογράφησης, επεξεργάζονται τα δεδομένα και δημιουργούνται τα αντίστοιχα βαθυμετρικά διαγράμματα

       Ναι Όχι


      • 10 Πληρωμή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Γϊνεται αποπληρωμή του κόστους των δεδομένων σε λογαριασμό της ΥΥ

       Ναι Όχι


      • 11 Αποστολή δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστέλλονται τα αιτούμενα δεδομένα σε ψηφιακή ή/ και σε έντυπη μορφή

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.