Διάθεση πυροσβεστικών μέσων και προσωπικού (σε τηλεοπτικά – κινηματογραφικά γυρίσματα) με καταβολή ανταλλάγματος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση



2d701b5c-ab64-4612-afee-b77c0797e47b 698981

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 5

Κόστος

Από 29 έως 2.000 €

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την διάθεση πυροσβεστικών εξοπλισμού και προσωπικού, σε τηλεοπτικά- κινηματογραφικά γυρίσματα, διαφημιστικών παραγωγών κλπ. με την καταβολή ανταλλάγματος. Απευθύνεται σε νομικά και φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για διάθεση πυροσβεστικών μέσων και προσωπικού για τηλεοπτικά – κινηματογραφικά γυρίσματα

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στο aps.disse.dimsxes@psnet.gr .Στην εν λόγω αίτηση πρέπει να περιλαμβάνεται το είδος των υπηρεσιών που ζητούνται, ο τόπος, η ημερομηνία, η ώρα, η διάρκεια διάθεσης του προσωπικού και των μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος, περιγραφή του σεναρίου/πλοκής και λεπτομερής καταγραφή των σκηνών συμμετοχής.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά




    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διάθεση πυροσβεστικών στολών ή οχημάτων (κ.α.) & προσωπικού (σε τηλεοπτικά – κινηματογραφικά γυρίσματα) με καταβολή παραβόλου.

      Επίσημος τίτλος

      Διάθεση πυροσβεστικών μέσων και προσωπικού (σε τηλεοπτικά – κινηματογραφικά γυρίσματα) με καταβολή ανταλλάγματος

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Σε περίπτωση που κατά την παραχώρηση προσωπικού και μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών σειρών, διαφημιστικών παραγωγών κλπ, γίνεται χρήση τίτλων, σημάτων και εμβλημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος, τα δικαιολογητικά υποβάλλονται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημέρα για την οποία ζητείται η χρήση προσωπικού και μεταφορικών μέσων και τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα για την οποία ζητείται η χρήση των λοιπών μέσων.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η άδεια χρήσης τίτλων, σημάτων και εμβλημάτων, προσωπικού και μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος για την κάλυψη αναγκών εξωτερικών γυρισμάτων ταινιών χορηγείται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, εφόσον η περιγραφή της υπόθεσης και πλοκής του έργου (σενάριο) δεν θίγει το κύρος του Πυροσβεστικού Σώματος. Ειδικότερα, η άδεια χρήσης προσωπικού και μέσων χορηγείται εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν. Η παραχώρηση των μέσων δεν επιτρέπεται όταν από την χρήση τους ανακύπτει κίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται η παραχώρηση της οδήγησης μεταφορικών μέσων.

       Όχι Όχι

      • 1 Η υπηρεσία που διαθέτει το προσωπικό και τα μέσα αναφέρει στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδόσεων για την παροχή των υπηρεσιών και συγκεκριμένα την ημερομηνία και ώρα διάθεσης, τυχόν οδοιπορικά και λοιπά έξοδα του προσωπικού που απασχολήθηκε, καθώς και ζημιές που τυχόν προκάλεσε ο εξυπηρετούμενος στα μέσα που του διατέθηκαν με δική του υπαιτιότητα. Στη συνέχεια υπολογίζεται το κόστος ανάλογα με τα ανωτέρω και αποστέλλεται μέσω email, στον αιτούντα. Το παράβολο κατατίθεται στην εφορία από τον αιτούντα με αριθμό ΚΑΕ 1450189001, υπέρ Ελληνικού Δημοσίου με σημείωση "για κινηματογραφικά γυρίσματα". 29 € - 2000 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Περίληψη της περιγραφής της υπόθεσης και πλοκής του έργου (σενάριο) καθώς και λεπτομερής καταγραφή των σκηνών για τις οποίες ζητείται η χρήση των τίτλων, σημάτων, εμβλημάτων, του προσωπικού και των μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος. Σχέδιο δράσης/υλοποίησης

       Περίληψη της περιγραφής της υπόθεσης και πλοκής του έργου (σενάριο) καθώς και λεπτομερής καταγραφή των σκηνών για τις οποίες ζητείται η χρήση των τίτλων, σημάτων, εμβλημάτων, του προσωπικού και των μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7230

      • 2 Αντίγραφο άδειας λήψης σκηνών από το Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε., εφόσον πρόκειται για κινηματογραφική ταινία. Άδεια

       Αντίγραφο άδειας λήψης σκηνών από το Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε., εφόσον πρόκειται για κινηματογραφική ταινία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 4627

      • 3 Αντίγραφο βεβαίωσης από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, εφόσον πρόκειται για συμπαραγωγή του εν λόγω Κέντρου. Άδεια

       Αντίγραφο βεβαίωσης από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, εφόσον πρόκειται για συμπαραγωγή του εν λόγω Κέντρου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 4627

      • 4 Βεβαίωση ασφαλιστικής εταιρείας από την οποία προκύπτει η ασφάλιση κατά παντός κινδύνου του προσωπικού και των μεταφορικών μέσων των οποίων παραχωρείται η χρήση κατά περίπτωση. Βεβαίωση

       Βεβαίωση ασφαλιστικής εταιρείας από την οποία προκύπτει η ασφάλιση κατά παντός κινδύνου του προσωπικού και των μεταφορικών μέσων των οποίων παραχωρείται η χρήση κατά περίπτωση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 5 Αντίγραφο ταινίας Ψηφιακό αρχείο

       Αντίγραφο ταινίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο παραγωγός της ταινίας υποχρεούται μετά το πέρας των γυρισμάτων να παραδώσει αντίγραφο της ταινίας στην Υπηρεσία. Επίσης, ο παραγωγός υποχρεούται να αναφέρει στους τίτλους της ταινίας την ιδιότητα του προσωπικού και τα είδη των μέσων των Σωμάτων Ασφαλείας που χρησιμοποιήθηκαν.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4128

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1,2,3,4 9009 2000 27 Β
      • 1 Παραλαβή αίτησης για διάθεση πυροσβεστικών μέσων και προσωπικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι αιτήσεις παρλαμβάνονται από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδόσεων του Πυροσβεστικού Σώματος μέσω της ηλεκτρονικής διέυθυνσης: aps.disse.dimsxes@psnet.gr

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος της πληρότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 3 Απόφαση Αρχηγού


       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος με την οποία χορηγείται η αιτηθείσα άδεια ή απορρίπτεται το αίτημα.

       Σημειώσεις Ο Αρχηγός, είναι δυνατόν, με την χορήγηση της άδειας να θέτει οποιουσδήποτε άλλους ειδικότερους όρους, κρίνει αναγκαίους κατά περίπτωση.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.