Διαγραφή από νηολόγιο πλοίου άρθρου 13 ν.δ. 2687/53 / αλλαγή σημαίας, πώληση σε αλλοδαπούς ή πλειστηριασμός

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6d34bab8-f415-4373-b754-1c87711be4b0 969434

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

13

Κόστος

120 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην διαγραφή από νηολόγιο πλοίου άρθρου 13 ν.δ. 2687/53 είτε λόγω αλλαγής σημαίας, είτε λόγω πώλησης σε αλλοδαπούς, είτε λόγω πλειστηριασμού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση νομίμου εκπροσώπου πλοιοκτήτριας εταιρείας με θεώρηση γνησίου υπογραφής.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διαγραφή από νηολόγιο πλοίου άρθρου 13 ν.δ. 2687/53 / αλλαγή σημαίας, πώληση σε αλλοδαπούς ή πλειστηριασμός


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Παράβολο υπέρ ΕΚΟΕΜΝ 120 Ευρώ 120 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Συμφωνητικό πώλησης (BILL OF SALE), με θεώρηση γνησίου υπογραφής των συμβαλλομένων. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Συμφωνητικό πώλησης (BILL OF SALE), με θεώρηση γνησίου υπογραφής των συμβαλλομένων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν το BILL OF SALE έγινε στο εξωτερικό πρέπει να θεωρηθεί από Ελληνική Προξενική Αρχή ή με Apostille Δ.Σ. Χάγης 1961.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 2 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας πλοίου από αρμόδια Δ.Ο.Υ. (ισχύει 45 ημέρες). Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας πλοίου από αρμόδια Δ.Ο.Υ. (ισχύει 45 ημέρες).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 3 Δήλωση Φόρου μεταβίβασης από αρμόδια Δ.Ο.Υ. (ισχύει 45 ημέρες). Δήλωση

       Δήλωση Φόρου μεταβίβασης από αρμόδια Δ.Ο.Υ. (ισχύει 45 ημέρες).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 4 Πιστοποιητικό περί μη οφειλής από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό περί μη οφειλής από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Πιστοποιητικό περί μη οφειλής από Ο.Τ.Ε. ή ιδιωτική εταιρεία Ραδιοεπικοινωνιών. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό περί μη οφειλής από Ο.Τ.Ε. ή ιδιωτική εταιρεία Ραδιοεπικοινωνιών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Πιστοποιητικό μη οφειλής από Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος . Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό μη οφειλής από Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος .

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 7 Αντίγραφο Φύλλου Εφημερίδος Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) που έχει δημοσιευθεί η εγκριτική πράξη νηολόγησης του πλοίου. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Αντίγραφο Φύλλου Εφημερίδος Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) που έχει δημοσιευθεί η εγκριτική πράξη νηολόγησης του πλοίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 8 Επιστροφή Εγγράφου Εθνικότητας πλοίου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Επιστροφή Εγγράφου Εθνικότητας πλοίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 9 Εξάλειψη τυχόν βαρών (υποθήκες – κατασχέσεις). Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Εξάλειψη τυχόν βαρών (υποθήκες – κατασχέσεις).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δεν ζητείται ή ερευνάται στην περίπτωση διαγραφής πλοίου λόγω πλειστηριασμού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 10 Κατακυρωτική περίληψη συμβολαιογράφου, θεωρημένη από Δ.Ο.Υ. για ΦΠΑ. Εφόσον ο πλειστηριασμός έγινε στην Ελλάδα απαιτείται η προσκόμιση της κατακυρωτικής περίληψης. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Κατακυρωτική περίληψη συμβολαιογράφου, θεωρημένη από Δ.Ο.Υ. για ΦΠΑ. Εφόσον ο πλειστηριασμός έγινε στην Ελλάδα απαιτείται η προσκόμιση της κατακυρωτικής περίληψης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εάν ο πλειστηριασμός έγινε στο εξωτερικό πρέπει ο τίτλος του πλειστηριασμού να είναι θεωρημένος από τον Έλληνα Πρόξενο ή να είναι θεωρημένος σύμφωνα με τη Δ.Σ. της ΧΑΓΗΣ 1961 (APOSTILLE) και να συνοδεύεται από γνωμοδότηση δικηγόρου ή συμβολαιογράφου ότι ο συγκεκριμένος πλειστηριασμός έγινε σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας που συντελέστηκε.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2905

      • 11 Πρακτικό Δ.Σ. πλοιοκτήτριας εταιρείας περί αλλαγής σημαίας ή πώλησης πλοίου (θεωρημένο για τις υπογραφές) και διορισμού εκπροσώπου για την υποβολή των δικαιολογητικών της διαγραφής του πλοίου από τα ελληνικά νηολόγια λόγω αλλαγής της ελληνικής σημαίας. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Πρακτικό Δ.Σ. πλοιοκτήτριας εταιρείας περί αλλαγής σημαίας ή πώλησης πλοίου (θεωρημένο για τις υπογραφές) και διορισμού εκπροσώπου για την υποβολή των δικαιολογητικών της διαγραφής του πλοίου από τα ελληνικά νηολόγια λόγω αλλαγής της ελληνικής σημαίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στην περίπτωση διαγραφής πλοίου λόγω αλλαγής σημαίας ή πώλησης σε αλλοδαπό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 12 Πιστοποιητικό ΄΄καλώς έχειν΄΄ (Goodstanding) στο οποίο θα αναφέρονται οι διευθυντές/ αξιωματούχοι που εκπροσωπούν την εταιρεία θεωρημένο από Προξενική Αρχή ή σύμφωνα με επισημείωση/ Αpostille της Δ.Σ. Χάγης 1961. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Πιστοποιητικό ΄΄καλώς έχειν΄΄ (Goodstanding) στο οποίο θα αναφέρονται οι διευθυντές/ αξιωματούχοι που εκπροσωπούν την εταιρεία θεωρημένο από Προξενική Αρχή ή σύμφωνα με επισημείωση/ Αpostille της Δ.Σ. Χάγης 1961.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στην περίπτωση διαγραφής πλοίου λόγω αλλαγής σημαίας ή πώλησης σε αλλοδαπό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 13 Πληρεξούσιο για τη συγκεκριμένη πράξη θεωρημένο από Προξενική Αρχή ή σύμφωνα με επισημείωση/ Αpostille της Δ.Σ. Χάγης 1961. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Πληρεξούσιο για τη συγκεκριμένη πράξη θεωρημένο από Προξενική Αρχή ή σύμφωνα με επισημείωση/ Αpostille της Δ.Σ. Χάγης 1961.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ειδικά για τις εταιρείες με καταστατική έδρα σε χώρα όπου δεν αναφέρονται οι αξιωματούχοι στο Πιστοποιητικό ‘’Good Standing’’ (όπως Λιβερία, Marshal Islands, British Virgin Islands) απαιτείται πιστοποιητικό Αξιωματούχων (CERTIFICATE OF INCUMBENCY). Αφορά μόνο την περίπτωση διαγραφής πλοίου λόγω πώλησης σε αλλοδαπό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 14 Υπεύθυνη δήλωση εκπροσώπου περί της σημαίας που θα φέρει το πλοίο μετά τη διαγραφή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση εκπροσώπου περί της σημαίας που θα φέρει το πλοίο μετά τη διαγραφή του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά μόνο την περίπτωση διαγραφής πλοίου λόγω αλλαγής σημαίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νομοθετικό Διάταγμα 18 187 1973 261 Α

       Περιγραφή Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100261

      • 1 Παραλαβή του φακέλου της αίτησης με τα συνημμένα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος αίτησης και συνημμένων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Διαγραφή από νηολόγιο πλοίου άρθρου 13 ν.δ. 2687/53

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.