Διαγραφή από τα Μητρώα Μελετητικών Επιχειρήσεων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe3082f6d-d6ff-4296-89d2-dd9ffb257f54 382664

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ (Δ24), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

41 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην διαγραφή εταιρείας μελετών από το Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.).

Αφορά:

1. Προσωρινή διαγραφή, σε περίπτωση επιβολής σχετικής πειθαρχικής ποινής από τα αρμόδια όργανα και για όσο χρόνο διαρκεί η έκτιση της ποινής ή

2. Οριστική διαγραφή λόγω επιβολής της ποινής της οριστικής διαγραφής ή λόγω πτώχευσης ή άλλης αναλόγου καταστάσεως ή

3. Εκούσια διαγραφή, κατόπιν αιτήσεως.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ (Δ24)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση διαγραφής από τα Μητρώα Μελετητικών Επιχειρήσεων

Σημειώσεις

Κατατίθεται μόνο στην περίπτωση εκούσιας διαγραφής

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ψηφιακή υπογραφή, Γνήσιο υπογραφής, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διαγραφή από τα Μητρώα Μελετητικών Επιχειρήσεων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής και κατάταξης της Επιχείρησης Βεβαίωση

       Πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής και κατάταξης της Επιχείρησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Καταχώρηση Πράξη Λύσης της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Κανονισμός λειτουργίας

       Καταχώρηση Πράξη Λύσης της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προσκομίζεται σε περίπτωση λύσης της εταιρείας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 5658

      • 3 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας για το αν υπάρχουν εν ενεργεία συμβάσεις. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας για το αν υπάρχουν εν ενεργεία συμβάσεις.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Αντίγραφο αίτησης υποκατάστασης Αίτηση

       Αντίγραφο αίτησης υποκατάστασης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που υπάρχουν εν ενεργεία συμβάσεις υποβάλλεται ο αρ. πρωτ. των αιτήσεων της προς διαγραφή εταιρείας προς τις αναθέτουσες αρχές για την υποκατάσταση της.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 6009

      • Νόμος 118-119 4472 2017 74 Α

       Περιγραφή Ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100074

      • Νόμος 2020 256 Α

       Περιγραφή Θέματα Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100256

      • Προεδρικό Διάταγμα 13 138 2009 185 Α

       Περιγραφή Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών

       Νομικές παραπομπές https://www.ypex-mele.gr/documents/%CE%A0%CE%94138-2009.pdf

      • Προεδρικό Διάταγμα 34 71 2019 112 Α

       Περιγραφή Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε).

       Νομικές παραπομπές https://www.ypex-mele.gr/documents/%CE%A0%CE%9471-2019.pdf

      • 1 Υποβολή Αίτησης από μελετητική επιχείρηση και χρέωση στο αρμόδιο Τμήμα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Επεξεργασία της αίτησης με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Επεξεργασία αιτήσεων, έλεγχος πληρότητας.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 4 Καταχώρηση στο ηλεκτρονικό σύστημα της υπηρεσίας


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.