Διαδικασία Αξιολόγησης του Προσωπικού με το ν. 4369/2016 (απώλεια υπαλληλικής ιδιότητας αξιολογητή)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb626d123-17c5-4ef7-9b22-02876996bcf5 780431

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην Αξιολόγηση του Προσωπικού του δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του συστήματος αξιολόγησης του ν. 4369/2016, στις περιπτώσεις αποχώρησης του αξιολογητή, λόγω λύσης της υπαλληλικής σχέσης του και αυτή διενεργείται, για την αξιολόγηση των υφισταμένων υπαλλήλων αυτού, με μέριμνα της αρμόδιας μονάδας στα θέματα προσωπικού του οικείου φορέα, πριν από την αποχώρηση του αξιολογητή.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία της αξιολόγησης του Προσωπικού με το ν. 4369/2016, λόγω απώλειας της υπαλληλικής ιδιότητας αξιολογητή, εφαρμόζεται στο σύνολο των φορέων του δημοσίου.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Τίτλος

Αίτησης παραίτησης αξιολογητή ή αυτοδίκαιη απόλυση λόγω ορίου ηλικίας


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διαδικασία Αξιολόγησης του Προσωπικού με το ν. 4369/2016 (απώλεια υπαλληλικής ιδιότητας αξιολογητή)


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Εργασιακές Αν ο προϊστάμενος άσκησε καθήκοντα για έξι (6) τουλάχιστον μήνες, αλλά η υπαλληλική σχέση λύθηκε, λόγω παραίτησης ή αυτοδίκαιης απόλυσης από την υπηρεσία, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται και υποβάλλονται με μέριμνα της αρμόδιας μονάδας για τα θέματα προσωπικού, πριν από την αποχώρηση του προϊσταμένου - αξιολογητή.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 16 4369 2016 33 Α

       Περιγραφή Σύστημα Αξιολόγησης προσωπικού του δημοσίου τομέα

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100033

      • Νόμος 43 4590 2019 17 Α

       Περιγραφή Με τη θέση σε ισχύ του ν. 4590/2019 (A’ 17/7-2-2019) αυξάνεται από πέντε (5) σε έξι (6) μήνες το χρονικό διάστημα που πρέπει να υφίσταται η ιεραρχική σχέση αξιολογούμενου και αξιολογητή προκειμένου να είναι δυνατή η σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100017

      • Νόμος 36, 44 4795 2021 62 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για τη διενέργεια αξιολόγησης: - Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 15 στην οποία προστίθεται εδάφιο που ορίζει ότι για τους αποσπασμένους υπαλλήλους σε υπηρεσίες στις οποίες εφαρμόζεται ειδικό σύστημα αξιολόγησης συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης με βάση και το σύστημα αξιολόγησης του ν. 4369/2016 από τους προϊσταμένους των υπηρεσιών στις οποίες είναι αποσπασμένοι - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4369/2016 στην οποία προστίθεται εδάφιο που ορίζει ότι στην περίπτωση που η συμβουλευτική συνέντευξη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί διά ζώσης, διενεργείται με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως ιδίως με χρήση των σύγχρονων εργαλείων τηλεδιάσκεψης, του τηλεφώνου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100062

      • 1 Παραλαβή της αίτησης παραίτησης αξιολογητή ή αυτοδίκαιη απόλυση λόγω ορίου ηλικίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση λύσης της υπαλληλικής σχέσης, λόγω παραίτησης ή αυτοδίκαιης απόλυσης από την υπηρεσία, ο αξιολογητής οφείλει να προβεί σε σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης για τους υφισταμένους του πριν από την αποχώρησή του.

       Όχι Όχι


      • 2 Ενημέρωση αξιολογητή αναφορικά με την υποχρέωση διενέργειας της αξιολόγησης πριν την αποχώρηση του

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η οικεία μονάδα προσωπικού ενημερώνει το αργότερο 15 ημέρες πριν την λύση της υπαλληλικής σχέσης τον προϊστάμενο για την υποχρέωση σύνταξης εκθέσεων αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητας τους με τους οποίους υφίσταται κατά την αξιολογική περίοδο ιεραρχική σχέση έξι (6) μηνών τουλάχιστον

       Όχι Όχι


      • 3 Ενημέρωση αξιολογούμενου αναφορικά με τη διενέργεια της αξιολόγησης του πριν την αποχώρηση του αξιολογητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η οικεία μονάδα προσωπικού ενημερώνει τον αξιολογούμενο για την ανάγκη διενέργειας της αξιολόγησης και σύνταξης έκθεσης αξιολόγησης λόγω επικείμενης αποχώρησης του αξιολογητή του

       Όχι Όχι


      • 4 Υποβολή έκθεσης αξιολόγησης από τον αξιολογούμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο υφιστάμενος συντάσσει κατά το μέρος που τον αφορά την έκθεση αξιολόγησης και την υποβάλει στον αξιολογητή Α.

       Όχι Όχι


      • 5 Κλήση σε Συμβουλευτική Συνέντευξη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Ο Αξιολογητής Α΄ καλεί τον αξιολογούμενο σε Συμβουλευτική Συνέντευξη

       Όχι Όχι


      • 6 Πραγματοποίηση Συμβουλευτικής Συνέντευξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Ο Αξιολογητής Α΄ μετά την πραγματοποίηση της Συμβουλευτικής Συνέντευξης συμπληρώνει τα στοιχεία αυτής στην έκθεση αξιολόγησης

       Ναι Όχι


      • 7 Υποβολή απόψεων-αντιρρήσεων από αξιολογούμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο αξιολογούμενος υποβάλει προαιρετικά απόψεις-αντιρρήσεις επί της Συμβουλευτικής Συνέντευξης

       Ναι Όχι


      • 8 Μη Πραγματοποίηση Συμβουλευτικής Συνέντευξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Ο αξιολογητής συμπληρώνει την αιτία μη διενέργεια της Συμβουλευτικής Συνέντευξης

       Ναι Όχι


      • 9 Σύνταξη & Υποβολή έκθεσης αξιολόγησης από τον Αξιολογητή Α'

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο αξιολογητής Α συμπληρώνει τη βαθμολογία του και την ειδική αιτιολογία ή/και τα μέτρα βελτίωσης του αξιολογούμενου εφόσον απαιτείται στην έκθεση αξιολόγησης και την υποβάλει είτε στον αξιολογητή Β, εφόσον υπάρχει, με κοινοποίηση στην οικεία μονάδα προσωπικού είτε απευθείας στην οικεία μονάδα προσωπικού εάν δεν υπάρχει αξιολογητής Β

       Σημειώσεις Τα βήματα 5 έως 9 παραλείπονται αν δεν υπάρχει αξιολογητής Α

       Όχι Όχι


      • 10 Σύνταξη & Υποβολή έκθεσης αξιολόγησης από τον Αξιολογητή Β'

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο αξιολογητής Β συμπληρώνει τη βαθμολογία του και την ειδική αιτιολογία εφόσον απαιτείται στην έκθεση αξιολόγησης και την υποβάλει στην οικεία μονάδα προσωπικού.

       Σημειώσεις Το βήμα παραλείπεται αν δεν υπάρχει αξιολογητής Β.

       Όχι Όχι


      • 11 Έλεγχος εγκυρότητας έκθεσης αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού / Προσωπικού ελέγχει την πλκηρότητα και εγκυρότητα της έκθεσης αξιολόγησης.

       Όχι Όχι


      • 12 Καταχώριση χειρόγραφης έκθεσης αξιολόγησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού / Προσωπικού καταχωρεί την έκθεση αξιολόγησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή αξιολόγησης.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.