Διαδικασία επανακρίσεων ενώπιον των δευτεροβαθμίων Συμβουλίων Κρίσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7a264b62-4249-4a1f-8518-34fb39d2401c 169954

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

75 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις επανακρίσεις των Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), καθώς επίσης και των Λιμενοφυλάκων, οι οποίες διενεργούνται από τα αρμόδια κατά περίπτωση Συμβούλια Κρίσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ευρύτερη σύνθεση (δευτεροβάθμια) μετά από άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής από τους δυσμενώς κριθέντες από τα αντίστοιχα πρωτοβάθμια Συμβούλια ή υποβολή ακυρωτικής αποφάσεως Διοικητικών Δικαστηρίων. Απευθύνεται σε δυσμενώς κριθέντες από τα πρωτοβάθμια Συμβούλια Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), καθώς και Λιμενοφύλακες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Διαδικασία επανακρίσεων ενώπιον των δευτεροβαθμίων Συμβουλίων Κρίσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ)


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Επανακρίσεις Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), και Λιμενοφυλάκων ενώπιον των δευτεροβαθμίων Συμβουλίων Κρίσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • Προεδρικό Διάταγμα άρθρα 8 παρ. 6, 11 παρ. 2 και παρ. 3, 12 παρ. 2-3, παρ. 5-6 και παρ. 8-9 38 2012 75 Α

       Περιγραφή Οι διατάξεις αφορούν στις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Κρίσεων Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενοφυλάκων με ευρύτερη σύνθεση (δευτεροβάθμια), καθώς επίσης και στη διαδικασία επανακρίσεων ενώπιον τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100075

      • Νόμος άρθρο 1 3086 2002 274 Α

       Περιγραφή Οι διατάξεις αφορούν στην υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης με τις δικαστικές αποφάσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100274

      • Νόμος άρθρο 2 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Η διάταξη, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.3242/2004 (Α΄ 102), αφορά στον χρόνο εντός του οποίου η Διοίκηση ενεργεί αυτεπαγγέλτως.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • Προεδρικό Διάταγμα άρθρα 45 και 46 18 1989 8 Α

       Περιγραφή Οι διατάξεις, όπως εκείνες του άρθρου 45 τροποποιήθηκαν από το άρθρο 56 του νόμου 4689/2020 (Α΄ 103), αφορούν στη δυνατότητα υποβολής αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, κατά της προσβαλλόμενης πράξεως, εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της ή τη δημοσίευσή της.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890100008

      • 1 Υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής Ανθυπασπιστή ή Υπαξιωματικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) ή Λιμενοφύλακα ενώπιον του αρμοδίου κατά περίπτωση Συμβουλίου Κρίσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ευρύτερη σύνθεση (δευτεροβαθμίου) κατά της αποφάσεως δυσμενούς κρίσεώς του από το αντίστοιχο αρμόδιο πρωτοβάθμιο Συμβούλιο, ή υποβολή ακυρωτικής αποφάσεως Διοικητικού Δικαστηρίου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Καταχώριση αριθμού πρωτοκόλλου στην υποβληθείσα ενδικοφανή προσφυγή ή ακυρωτική απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση της υπόθεσης σε αρμόδιο στέλεχος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) για σχετικές ενέργειες.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Σύγκληση του αρμοδίου κατά περίπτωση Συμβουλίου Κρίσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) με ευρύτερη σύνθεση (δευτεροβαθμίου) με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Όχι


      • 5 Συνεδρίαση του αρμοδίου κατά περίπτωση Συμβουλίου Κρίσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) με ευρύτερη σύνθεση (δευτεροβαθμίου).

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Όχι


      • 6 Λήψη απόφασης του αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) με ευρύτερη σύνθεση (δευτεροβαθμίου) και σύνταξη σχετικού πρακτικού.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση αποφάσεως του αρμοδίου Υπουργού για την κύρωση των πινάκων επανάκρισης των Ανθυπασπιστών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), και του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Υπαξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τους Λιμενοφύλακες.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Όχι


      • 8 Κοινοποίηση της αποφάσεως του αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) με ευρύτερη σύνθεση (δευτεροβαθμίου) στον προσφεύγοντα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.