Διαδικασία επανακρίσεων ενώπιον των δευτεροβαθμίων Συμβουλίων Κρίσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7a264b62-4249-4a1f-8518-34fb39d2401c 169954

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στις επανακρίσεις των Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), καθώς επίσης και των Λιμενοφυλάκων, οι οποίες διενεργούνται από τα αρμόδια κατά περίπτωση Συμβούλια Κρίσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ευρύτερη σύνθεση (δευτεροβάθμια) μετά από άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής από τους δυσμενώς κριθέντες από τα αντίστοιχα πρωτοβάθμια Συμβούλια ή υποβολή ακυρωτικής αποφάσεως Διοικητικών Δικαστηρίων. Απευθύνεται σε δυσμενώς κριθέντες από τα πρωτοβάθμια Συμβούλια Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), καθώς και Λιμενοφύλακες.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

  Κατατίθεται από

  Φορείς του Δημοσίου

  Τίτλος

  Διαδικασία επανακρίσεων ενώπιον των δευτεροβαθμίων Συμβουλίων Κρίσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ)


  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Δικαστική Προσφυγή


     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Επανακρίσεις Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), και Λιμενοφυλάκων ενώπιον των δευτεροβαθμίων Συμβουλίων Κρίσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ


       Μητρώα που τηρούνται

       Μητρώο Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Τύπος

        Εσωστρεφής

        ,


       • Προεδρικό Διάταγμα άρθρα 8 παρ. 6, 11 παρ. 2 και παρ. 3, 12 παρ. 2-3, παρ. 5-6 και παρ. 8-9 38 2012 75 Α

        Περιγραφή Οι διατάξεις αφορούν στις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Κρίσεων Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενοφυλάκων με ευρύτερη σύνθεση (δευτεροβάθμια), καθώς επίσης και στη διαδικασία επανακρίσεων ενώπιον τους.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100075

       • Νόμος άρθρο 1 3086 2002 274 Α

        Περιγραφή Οι διατάξεις αφορούν στην υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης με τις δικαστικές αποφάσεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100274

       • Νόμος άρθρο 2 2690 1999 45 Α

        Περιγραφή Η διάταξη, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.3242/2004 (Α΄ 102), αφορά στον χρόνο εντός του οποίου η Διοίκηση ενεργεί αυτεπαγγέλτως.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

       • Προεδρικό Διάταγμα άρθρα 45 και 46 18 1989 8 Α

        Περιγραφή Οι διατάξεις, όπως εκείνες του άρθρου 45 τροποποιήθηκαν από το άρθρο 56 του νόμου 4689/2020 (Α΄ 103), αφορούν στη δυνατότητα υποβολής αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, κατά της προσβαλλόμενης πράξεως, εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της ή τη δημοσίευσή της.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890100008

       • 1 Υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής Ανθυπασπιστή ή Υπαξιωματικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) ή Λιμενοφύλακα ενώπιον του αρμοδίου κατά περίπτωση Συμβουλίου Κρίσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ευρύτερη σύνθεση (δευτεροβαθμίου) κατά της αποφάσεως δυσμενούς κρίσεώς του από το αντίστοιχο αρμόδιο πρωτοβάθμιο Συμβούλιο, ή υποβολή ακυρωτικής αποφάσεως Διοικητικού Δικαστηρίου.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 2 Καταχώριση αριθμού πρωτοκόλλου στην υποβληθείσα ενδικοφανή προσφυγή ή ακυρωτική απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 3 Χρέωση της υπόθεσης σε αρμόδιο στέλεχος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) για σχετικές ενέργειες.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 4 Σύγκληση του αρμοδίου κατά περίπτωση Συμβουλίου Κρίσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) με ευρύτερη σύνθεση (δευτεροβαθμίου) με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


        Όχι Όχι


       • 5 Συνεδρίαση του αρμοδίου κατά περίπτωση Συμβουλίου Κρίσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) με ευρύτερη σύνθεση (δευτεροβαθμίου).

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


        Όχι Όχι


       • 6 Λήψη απόφασης του αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) με ευρύτερη σύνθεση (δευτεροβαθμίου) και σύνταξη σχετικού πρακτικού.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


        Όχι Όχι


       • 7 Έκδοση αποφάσεως του αρμοδίου Υπουργού για την κύρωση των πινάκων επανάκρισης των Ανθυπασπιστών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), και του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Υπαξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τους Λιμενοφύλακες.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


        Όχι Όχι


       • 8 Κοινοποίηση της αποφάσεως του αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) με ευρύτερη σύνθεση (δευτεροβαθμίου) στον προσφεύγοντα.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


        Όχι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.