Διαδικασία θέσεως προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου και διαθεσιμότητας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6de57ce8-e6c3-42c0-92ea-bc394e6d84ed 426541

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη θέση προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου και διαθεσιμότητας. Απευθύνεται στο προσωπικό Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η θέση προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου για λόγους υγείας ενεργείται για τους Αξιωματικούς με προεδρικό διάταγμα και για το λοιπό προσωπικό με απόφαση του Υπουργού. Η κατάσταση της αυτεπάγγελτης διαθεσιμότητας ενεργείται για όλο το προσωπικό Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.). με απόφαση Αρχηγού.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Θέση προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου και διαθεσιμότητας


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • Προεδρικό Διάταγμα άρ.4,5,7,9 και 13 37 2012 75 Α

       Περιγραφή Οι διατάξεις αφορούν στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου και της αυτεπάγγελτης διαθεσιμότητας του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100075

      • 1 Έκδοση απόφασης της Ανώτατης του Ναυτικού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Ν.Υ.Ε.) για τη θέση σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου και έκδοση διαταγής διενέργειας ένορκης διοικητικής εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) ή γνωστοποίηση άσκησης ποινικής δίωξης για τη θέση σε κατάσταση αυτεπάγγελτης διαθεσιμότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Πρόκειται για απόφαση Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πολεμικού Ναυτικού, με την οποία αυτή αποφαίνεται περί της υγείας του στελέχους που παραπέμπεται και της θέσεως αυτού στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου.Στην περίπτωση δε της θέσεως σε κατάσταση της αυτεπάγγελτης διαθεσιμότητας στελεχών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) προαπαιτείται άσκηση ποινικής δίωξης ή έκδοση από την Υπηρεσία διαταγής ένορκης διοικητικής εξέτασης.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή τυχόν προσφυγής από τον ενδιαφερόμενο ή από τον Αρχηγό Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) ενώπιον της Αναθεωρητικής Υγειονομικής Επιτροπής Ναυτικού κατά γνωμάτευσης Α.Ν.Υ.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση προεδρικού διατάγματος ή απόφασης του αρμοδίου Υπουργού για τη θέση σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου και έκδοσης απόφασης Αρχηγού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) για τη θέση σε κατάστασης αυτεπάγγελτης διαθεσιμότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Όχι


      • 4 Ανακοίνωση διοικητικών πράξεων θέσεως σε υπηρεσία γραφείου και σε αυτεπάγγελτη διαθεσιμότητα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.