Διαδικασία κατάπτωσης εγγυητικών που καταθέτουν οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3fc699a9-ed30-478e-bdfd-fcba08a1b4c5 369993

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην κατάπτωση εγγυητικών που καταθέτουν οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ). Η εγγυητική επιστολή που αφορά στη διασφάλιση των αποδοχών των προσωρινά απασχολούμενων καταπίπτει υπέρ του προσωρινά απασχολούμενου μισθωτού της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης, αν η επιχείρηση αυτή καθυστερεί να καταβάλει στο μισθωτό αποδοχές που αντιστοιχούν συνολικά σε ποσό τριών (3) μηνών ή αποδοχές που αντιστοιχούν σε σύμβαση μικρότερης διάρκειας. Η εγγυητική επιστολή που αφορά στη διασφάλιση των ασφαλιστικών εισφορών των προσωρινών απασχολούμενων καταπίπτει υπέρ του Ι.Κ.Α., αν καθυστερεί η καταβολή στον οργανισμό αυτό ασφαλιστικών εισφορών πάσης φύσεως τουλάχιστον τριών (3) μηνών οι οποίες αφορούν στους προσωρινά απασχολούμενους μισθωτούς από Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η Ειδική Επιτροπή Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης προκειμένου αυτή να γνωμοδοτεί σχετικά προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η πράξη του Υπουργού αποτελεί τίτλο πληρωμής του δικαιούχου μισθωτού από την Τράπεζα που έχει εκδώσει την εγγυητική επιστολή.

Τελευταία ενημέρωση

14/09/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Έκδοσης Πράξης Κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής

Σημειώσεις

Η αίτηση αφορά σε ποσό που θα πρέπει να καταπέσει προκειμένου να διασφαλιστούν οι αμοιβές ή ασφαλιστικές εισφορές των προσωρινά απασχολούμενων .

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής


      • 1 Προκειμένου να εκδοθεί η πράξη κατάπτωσης πρέπει απαραιτήτως ο/η μισθωτός/η να επισυνάπτει στη σχετική αίτησή του/της τα εξής: α) έγγραφο της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης με το οποίο η Επιχείρηση αφενός να αναγνωρίζει το ύψος και την αξίωση επί των καθυστερούμενων αποδοχών και αφετέρου να δηλώνει ότι αδυνατεί να καταβάλλει τις αποδοχές αυτές. Έγγραφο

       Προκειμένου να εκδοθεί η πράξη κατάπτωσης πρέπει απαραιτήτως ο/η μισθωτός/η να επισυνάπτει στη σχετική αίτησή του/της τα εξής: α) έγγραφο της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης με το οποίο η Επιχείρηση αφενός να αναγνωρίζει το ύψος και την αξίωση επί των καθυστερούμενων αποδοχών και αφετέρου να δηλώνει ότι αδυνατεί να καταβάλλει τις αποδοχές αυτές.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 2 Προκειμένου να εκδοθεί η πράξη κατάπτωσης πρέπει απαραιτήτως ο/η μισθωτός/ηνα επισυνάπτει στη σχετική αίτησή του β) ή ή επικυρωμένο αντίγραφο δικαστικής απόφασης με την οποία να αναγνωρίζονται οι καθυστερούμενες αποδοχές, μαζί με υπεύθυνη δήλωση του μισθωτού ότι δεν έχει εν τω μεταξύ λάβει χώρα εξόφληση μερική ή ολική των καθυστερούμενων αποδοχών. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Προκειμένου να εκδοθεί η πράξη κατάπτωσης πρέπει απαραιτήτως ο/η μισθωτός/ηνα επισυνάπτει στη σχετική αίτησή του

       β) ή ή επικυρωμένο αντίγραφο δικαστικής απόφασης με την οποία να αναγνωρίζονται οι καθυστερούμενες αποδοχές, μαζί με υπεύθυνη δήλωση του μισθωτού ότι δεν έχει εν τω μεταξύ λάβει χώρα εξόφληση μερική ή
       

       ολική των καθυστερούμενων αποδοχών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9102

      • Απόφαση 23863/506 2012 2963 Β

       Περιγραφή Καθορισμός του ύψους, των όρων και προϋποθέσεων, και της διαδικασίας κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών που καταθέτουν οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120202963

      • 1 Διαβίβαση αίτησης στην Ειδική Επιτροπή Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής διαβιβάζεται στην Ειδική Επιτροπή Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει σχετικά προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

       Σημειώσεις Ο/Η Προϊστάμενος/η της Δ/νσης Ατομικών Ρυθμίσεων διαβιβάζει στην Ειδική Επιτροπή Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης τη αίτηση έκδοσης πράξης κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής και τα έγγραφα που την συνοδεύουν.

       Όχι Όχι


      • 2 Συνεδρίαση Ειδικής Επιτροπή Ιδιωτικών επιχειρήσεων απασχόλησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στην εν λόγω συνεδρίαση εξετάζεται το αίτημα του/της μισθωτού/ης ή μισθωτών για έκδοση πράξης κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής. Εισηγητής/τρια είναι η/ο προϊσταμένη/ος του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Ατομικών Ρυθμίσεων. Η εν λόγω Επιτροπή αποφασίζει επί του αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση πράξης κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο/Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδίδει απόφαση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής. Η εν λόγω πράξη αποτελεί τίτλο πληρωμής των δικαιούχων μισθωτών ή του δικαιούχου μισθωτού από την τράπεζα που έχει εκδοθεί η εγγυητική επιστολή.

       Σημειώσεις Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση διαβιβάζεται στους δικαιούχους.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.