Διαδικασία προμήθειας Ξενόγλωσσων Βιβλίων 2ης ξένης γλώσσας (Γαλλικών - Γερμανικών)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση53aeb8d6-43f8-4d1a-8f46-17521540d779 538643

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Σχολικές επιτροπές, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δήμοι

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

5 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλιων για τη διδασκαλία της 2ης Ξένης Γλώσσας, Γαλλικής και Γερμανικής στις Ε΄& ΣΤ΄ τάξεις των 4/θέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ

Τίτλος

Αίτημα προς το Ι.ΕΠ.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία .

      Επίσημος τίτλος

      Διαδικασία προμήθειας Ξενόγλωσσων Βιβλίων 2ης ξένης γλώσσας (Γαλλικών - Γερμανικών)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Μαθητών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εισήγηση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό κωδικούς πρόσβασης myschool

       Όχι Όχι

      • Νόμος 4, 24 1566 1985 167 Α

       Περιγραφή «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850100167

      • Προεδρικό Διάταγμα 11 79 2017 109 Α

       Περιγραφή Ωρολόγιο πρόγραμμα- Κατανομή χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα 4/θεσια και άνω δημοτικά σχολεία

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100109

      • Υπουργική Απόφαση Φ. 52/63/12873/Γ1 2012 253 Β

       Περιγραφή Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120200253

      • Υπουργική Απόφαση 12/657/70691/Δ1 2016 1324 Β

       Περιγραφή Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160201324

      • 1 Αίτημα προς το Ι.Ε.Π. σχετικά με συγκρότηση επιτροπών, κριτήρια προμήθειας διδακτικών πακέτων και διαδικασία προμήθειας αυτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 2 Εισήγηση σχετικά με την Προμήθεια βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας για την Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.)

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή εισηγείται: α) τα κριτήρια επιλογής των βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας και τη διαδικασία προμήθειάς τους και β) τη συγκρότηση Επιτροπών Κρίσης των βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας,

       Όχι Όχι


      • 3 Οδηγίες για τη διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Παρέχει οδηγίες για τον ορθό και έγκαιρο προγραμματισμό (αριθμός μαθητών, επιλογή 2ης ξένης γλώσσας) της διδασκαλίας της 2ης ξένης γλώσσας.

       Ναι Όχι


      • 4 Συγκρότηση Επιτροπών κρίσης διδακτικών σειρών και προαιρετικών βοηθημάτων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας Δημοτικού Σχολείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υφυπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Με Υ.Α. συγκροτούνται άμισθες Επιτροπές για την κρίση των διδακτικών σειρών και προαιρετικών βοηθημάτων της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικής και Γερμανικής) των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή στο Ι.Ε.Π. των πρακτικών της Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Αποστέλλονται τα πρακτικά προκειμένου το Ι.Ε.Π. να αποστείλει εισήγηση με τους τελικούς εγκεκριμένους καταλόγους των διδακτικών σειρών.

       Ναι Όχι


      • 6 Έγκριση καταλόγου κατάλληλων διδακτικών πακέτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υφυπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται Υ.Α. με τους εγκεκριμένους καταλόγους των διδακτικών σειρών.

       Όχι Όχι


      • 7 Κριτήρια επιλογής και όροι υποβολής διδακτικών σειρών και προαιρετικών βοηθημάτων για τη β’ ξένη γλώσσα δημοτικού σχολείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υφυπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκδίδεται ανακοίνωση προς τους ενδιαφερόμενους εκδότες σχετικά με τα κριτήρια και τον τρόπο υποβολής των διδακτικών σειρών

       Ναι Όχι


      • 8 Διαδικασία προμήθειας Βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υφυπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Περιγράφει τη διαδικασία προμήθειας των διδακτικών πακέτων από τις σχολικές μονάδες

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.