Διακίνηση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους μέσω Ιδιωτικών Φαρμακείων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa7a43212-2a68-464e-b8b4-8bd117952ce6 238593

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα φαρμακαποθήκης., ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους σε ασθενείς από τις φαρμακευτικές εταιρείες ή τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας και τον ΙΦΕΤ, καθώς και στη διακίνηση των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (Φ.Υ.Κ.) ή του εξωτερικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα φαρμακαποθήκης.

Παρατηρήσεις

Δεν τηρούνται μητρώα, υπάρχει όμως καταγραφή ιστορικού των φαρμάκων που προμηθεύονται οι ασθενείς.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Διακίνηση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους μέσω Ιδιωτικών Φαρμακείων


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Κωδικοί ΦΑΥ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση πολίτη (λογισμικό)

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διαχείριση αιτημάτων ασφαλισμένων για αποστολή ΦΥΚ σε ιδιωτικά φαρμακεία μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΦΥΚ

      Επίσημος τίτλος

      Διακίνηση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους μέσω Ιδιωτικών Φαρμακείων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       ,,,,,,,,,,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η αίτηση κάθε ασθενούς/ δικαιούχου περίθαλψης γίνεται ψηφιακά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης Gov.gr με τη χρήση : είτε των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet είτε μέσω του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ).

       Όχι Όχι

      • Νόμος 4 4655 2020 16 Α

       Περιγραφή Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων δωρεάς της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας που κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α΄ 170) και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100016

      • Υπουργική Απόφαση 1-2 8615 2020 487 Β

       Περιγραφή Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας διακίνησης φαρμάκων υψηλού κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία., μέσω των φαρμακαποθηκών ΕΟΠΥΥ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200487

      • 1 Παραλαβή αιτήματος πολίτη για χορήγηση φαρμάκου υψηλού κόστους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο δικαιούχος περίθαλψης αφού διαθέτει ιατρική συνταγή από τον θεράποντα ιατρό του με το αιτούμενο φάρμακό του εισέρχεται στην ενιαία ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης gov.gr με τη χρήση των κωδικών ταυτοποίησης taxisnet και τον αριθμό ΑΜΚΑ και ΑΦΜ και καταχωρεί το αίτημα του, καταχωρώντας τον αριθμό της συνταγής και επιλέγοντας το ιδιωτικό φαρμακείο από το οποίο επιθυμεί να παραλάβει τα φάρμακα.

       Σημειώσεις Ο ασθενής προεπιλέγει ένα ιδιωτικό φαρμακείο από την εφαρμογή διάθεσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ). Η επιλογή διενεργείται από τον δικαιούχο περίθαλψης ανά συνταγή.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος της αίτησης - συνταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι φαρμακοποιοί του ΕΟΠΥΥ που υπηρετούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του - Φαρμακαποθήκες που συστήνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ, θα διενεργούν προέλεγχο της συνταγής μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος με χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής. Το στάδιο του προελέγχου εκτέλεσης συνταγής προβλέπεται αποκλειστικά και μόνο για την ορθή παραγγελία φαρμάκου υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΥΥ, σε περίπτωση αποστολής του σε ιδιωτικό φαρμακείο. Σε κάθε περίπτωση, θα ενημερώνεται ο ασθενής για την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος, και σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος θα γίνεται ενημέρωση μέσω του συστήματος στον δικαιούχο περίθαλψης με συνοπτική αιτιολογία. Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος, θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά η φαρμακευτική εταιρεία για την αποστολή των φαρμάκων στο επιλεγμένο από τον δικαιούχο περίθαλψης, ιδιωτικό φαρμακείο για την εκτέλεση της συνταγής.

       Σημειώσεις Χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με την εφαρμογή ΦΥΚ και η πλατφόρμα των ΟΠΣ/ΕΟΠΥΥ για παροχή πιο ολοκληρωμένων πληροφοριών σχετικά με το ιστορικό του ασθενούς. Η αποστολή της παραγγελίας του ασθενούς προς τα ιδιωτικά φαρμακεία διενεργείται από τα τμήματα φαρμακαποθήκης του ΕΟΠΥΥ, που συστήνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ έως την έκδοση του οργανογράμματός του, και αφορούν μόνο φάρμακα υψηλού κόστους, όπως ορίζονται στο άρθρο 12 του ν. 3816/2010, τα οποία δεν έχουν άδεια κυκλοφορίας μόνο για νοσοκομειακή χρήση και καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.

       Όχι Όχι


      • 3 Επεξεργασία παραγγελίας και επικύρωσή της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή H φαρμακευτική εταιρεία θα επικυρώνει άμεσα την παραγγελία μέσω του συστήματος. Σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας λόγω ελλείψεως, θα ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος του συστήματος, τον ΕΟΠΥΥ. Το ιδιωτικό φαρμακείο θα ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος τόσο για την έγκριση χορήγησης του φαρμάκου όσο και για το χρόνο παράδοσης αυτού στο φαρμακείο. Τα φάρμακα θα αποστέλλονται στα ιδιωτικά φαρμακεία είτε απευθείας είτε μέσω φαρμακαποθηκών που χρησιμοποιούν οι φαρμακευτικές εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση, θα εκδίδεται τιμολόγιο και τουλάχιστον ένα δελτίο αποστολής που θα αποστέλλεται, στο τέλος της διαδικασίας, στον ΕΟΠΥΥ υπογεγραμμένο από τον φαρμακοποιό, και μαζί με το τιμολόγιο θα συνοδεύει το οικείο ένταλμα πληρωμής της εταιρείας.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή των φαρμάκων στο Ιδιωτικό Φαρμακείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο φαρμακοποιός του ιδιωτικού φαρμακείου κατά την παραλαβή του φαρμάκου θα σαρώνει στο σύστημα του ΕΟΠΥΥ τον γραμμικό κώδικα που αφορά την παραλαβή του φαρμάκου ως εμπόρευμα τρίτου, ώστε να γίνει λογιστική τακτοποίηση της Φαρμακαποθήκης του ΕΟΠΥΥ. Ο δικαιούχος περίθαλψης θα ενημερώνεται από το πρόγραμμα του ΕΟΠΥΥ για την παραλαβή του φαρμάκου από το ιδιωτικό φαρμακείο.

       Όχι Όχι


      • 5 Παραλαβή των φαρμάκων από τον ασθενή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή O ιδιώτης φαρμακοποιός διαθέτει το φάρμακο αφού ελέγξει τα αναγκαία στοιχεία της συνταγής, την ταυτοπροσωπία του δικαιούχου ή την ύπαρξη νόμιμης εξουσιοδότησης για την παραλαβή του φαρμάκου, τη διάθεση του ορθού σκευάσματος, παραλαμβάνει τη συνοδευτική βεβαίωση όπου αυτή απαιτείται και κατόπιν επικολλά τις ταινίες γνησιότητας του παραδοτέου φαρμάκου στο σώμα της συνταγής, ελέγχει την ύπαρξη υπογραφής ιατρού, θέτει εν συνεχεία πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα για την εκτέλεση της συνταγής και ελέγχει την ύπαρξη της υπογραφής του παραλαβόντος, δίνει δε οδηγίες για τη λήψη του φαρμάκου στον ασθενή. Η παραλαβή του φαρμάκου από τον δικαιούχο περίθαλψης πραγματοποιείται με μηδενικό ποσοστό συμμετοχής.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση μη εκτέλεσης της συνταγής, τα φάρμακα θα επιστρέφονται στην φαρμακαποθήκη ΕΟΠΥΥ διακίνησης, μετά την παρέλευση του 5νθημέρου μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς συμβεβλημένης με τον ΕΟΠΥΥ, με δαπάνη του τελευταίου.

       Όχι Όχι


      • 6 Παραλαβή από τον ΕΟΠΥΥ των εκτελεσμένων συνταγών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο φαρμακοποιός του ιδιωτικού φαρμακείου θα αποστέλλει στο Τμήμα Επεξεργασίας και Ελέγχου Συνταγών της Διεύθυνσης Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ, σε μηνιαία βάση, τις εκτελεσμένες συνταγές σε ξεχωριστό φάκελο και με συγκεντρωτική κατάσταση, όπου θα ψηφιοποιούνται από τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ στο σύνολό τους.

       Όχι Όχι


      • 7 Παραλαβή των τομολογίων των φαρμάκων - Διεκπεραίωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή των τιμολογίων των φαρμάκων από τις φαρμακευτικές εταιρείες και παραλαβή τους από το Τμήμα φαρμακαποθήκης. Καταχώρηση στο σύστημα των ΟΠΣ και διαβίβασή τους στην οικονομική υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 8 Τελικός έλεγχος εκτελεσμένων συνταγών ΦΥΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκτύπωση συνταγών από την πλατφόρμα της ΚΜΕΣ σε χρονικό εύρος μήνα. Ακολούθως εκτύπωση κατάστασης από το σύστημα των ΟΠΣ των συνταγών που έχουν εκτελεστεί στον αντίστοιχο μήνα. έλεγχος των συνταγών και αντιπαραβολή στοιχείων και με την πλατφόρμα ΦΥΚ όπου χρειάζεται

       Σημειώσεις Επιπλέον χρήση της πλατφόρμας ΦΥΚ και χρήση της πλαφόρμας ΚΜΕΣ

       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.