Διαπίστωση διάλυσης αθλητικού σωματείου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf3fc8fde-4228-4f37-803b-72a992c9b949 384228

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διάλυση ενός αθλητικού σωματείου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής του. Η διάλυση ενδέχεται να οφείλεται σε συγχώνευση του σωματείου με άλλο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση διάλυσης αθλητικού σωματείου


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διαπίστωση Διάλυσης Αθλητικού Σωματείου

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αθλητικών Φορέων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Το σωματείο να έχει ειδική αθλητική αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2725/1999.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να έχει αποφασισθεί η διάλυση του σωματείου από τη Γενική Συνέλευσή του.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Το σωματείο να έχει διαγραφεί από τα βιβλία σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου/Ειρηνοδικείου.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Το σωματείο να έχει καταθέσει τη σφραγίδα του στην οικεία Περιφέρεια και να έχει ακυρώσει τα βιβλία του.

       Όχι Όχι

      • 1 Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης του σωματείου στην οποία ελήφθη η απόφαση για τη διάλυση του σωματείου Πρακτικό

       Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης του σωματείου στην οποία ελήφθη η απόφαση για τη διάλυση του σωματείου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 2 Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού του οικείου Πρωτοδικείου / Ειρηνοδικείου το οποίο θα πιστοποιεί τη διαγραφή του σωματείου από τα βιβλία σωματείων Πιστοποιητικό

       Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού του οικείου Πρωτοδικείου / Ειρηνοδικείου το οποίο θα πιστοποιεί τη διαγραφή του σωματείου από τα βιβλία σωματείων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 3 Επικυρωμένο αντίγραφο Βεβαίωσης της οικείας Περιφέρειας στην οποία θα βεβαιώνεται ότι το σωματείο έχει καταθέσει τη σφραγίδα του και έχει ακυρώσει τα βιβλία του Βεβαίωση

       Επικυρωμένο αντίγραφο Βεβαίωσης της οικείας Περιφέρειας στην οποία θα βεβαιώνεται ότι το σωματείο έχει καταθέσει τη σφραγίδα του και έχει ακυρώσει τα βιβλία του

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Έκθεση του σωματείου περί της εκκαθάρισης των περιουσιακών του στοιχείων Έκθεση

       Έκθεση του σωματείου περί της εκκαθάρισης των περιουσιακών του στοιχείων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • Νόμος 7 παράγραφος 10 2725 1999 121 Α

       Περιγραφή Σε περίπτωση διάλυσης αθλητικού σωματείου όλα τα περιουσιακά στοιχεία, μετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100121

      • Νόμος 9 παράγραφος 4 2725 1999 121 Α

       Περιγραφή Σε περίπτωση συγχώνευσης αθλητικού σωματείου με άλλο ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας και ο ταμίας του κάθε συγχωνευόμενου σωματείου, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη συγχώνευση, οφείλουν να καταθέσουν τη σφραγίδα του σωματείου, καθώς και να προσκομίσουν για ακύρωση τα βιβλία αυτού στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Επίσης οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό περί διαγραφής του σωματείου από τα οικεία βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου στην παραπάνω υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100121

      • 1 Παραλαβή της αίτησης, απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου και αποστολή της στην αρμόδια Διεύθυνση


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού της Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού παραλαμβάνει την αίτηση, της αποδίδει αριθμό πρωτοκόλλου και την αποστέλλει στη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού.

       Όχι Όχι


      • 2 Αποστολή της αίτησης στο αρμόδιο τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού αποστέλλει την αίτηση στο Τμήμα Αθλητικών Φορέων.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος και επεξεργασία της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Αθλητικών Φορέων ελέγχει τα στοιχεία της αίτησης και τα συνημμένα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη εγγράφου για τη διαπίστωση της διάλυσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Τμήμα Αθλητικών Φορέων διαπιστώνει τη διάλυση του σωματείου και συντάσσει ενημερωτικό έγγραφο προς το σωματείο, το οποίο υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος.

       Ναι Όχι


      • 5 Σύνταξη εγγράφου προς το σωματείο για προσκόμιση δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Τμήμα Αθλητικών Φορέων διαπιστώνει έλλειψη δικαιολογητικών και συντάσσει έγγραφο προς το σωματείο με το οποίο το καλεί να τα υποβάλλει. Το έγγραφο υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος.

       Ναι Ναι


      • 6 Διεκπεραίωση εγγράφου και ενημέρωση του Μητρώου Αθλητικών Σωματείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση του εγγράφου και αποστολή του στο σωματείο. Ενημέρωση του Μητρώου Αθλητικών Σωματείων.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.