Διαπίστωση παύσης ισχύος άδειας εγκατάστασης γραφείου/υποκαταστήματος ναυτιλιακής εταιρείας - ν. 27/75, αρ. 25

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc8d22802-30a0-4127-a297-31a0b699fae6 399482

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

40 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην παύση ισχύος της υπουργικής απόφασης άδειας εγκατάστασης του γραφείου της εταιρείας στην Ελλάδα, του άρθρου 25 του ν.27/1975. Εφόσον πληρείται τουλάχιστον μία εκ των δύο περιγραφόμενων προϋποθέσεων, εκδίδεται Απόφαση του κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η άδεια θεωρείται ότι δεν χορηγήθηκε ποτέ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

20/07/2023

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διαπίστωση παύσης ισχύος άδειας εγκατάστασης γραφείου/υποκαταστήματος ναυτιλιακής εταιρείας - ν. 27/75, αρ. 25


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Αν η εταιρεία δεν εγκαταστήσει το γραφείο στην Ελλάδα μέσα σε τρεις (03) μήνες από τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης χορήγησης άδειας εγκατάστασης στο ΦΕΚ.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Αν η εταιρεία δεν καταθέσει την σχετική εγγυητική επιστολή ύψους δέκα (10) χιλιάδων δολλαρίων Η.Π.Α. στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εντός προθεσμίας δύο (02) μηνών, από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ της Υπουργικής Απόφασης άδειας εγκατάστασης.

       Ναι Ναι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Αν η εταιρεία δεν ενημερώσει εντός προθεσμίας τριών (03) μηνών τις αρμόδιες Αρχές για την εγκατάσταση του γραφείου ή υποκαταστήματος στην Ελλάδα.

       Ναι Ναι

      • Υπουργική Απόφαση

       Περιγραφή Η εκάστοτε ατομική διοικητική πράξη (Υπουργική Απόφαση), με την οποία χορηγείται άδεια εγκατάστασης του γραφείου ή υποκαταστήματος ναυτιλιακής εταιρείας στην Ελλάδα (σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.27/1975, όπως ισχύει)


      • Νόμος 25 27 1975 77 Α
      • 1 Έλεγχος από την Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Όταν μία εταιρεία λάβει άδεια εγκατάστασης λειτουργίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.27/75, διενεργείται έλεγχος από την Υπηρεσία για την πλήρωση των δύο περιγραφόμενων προϋποθέσεων (έκδοση εγγυητικής επιστολής εντός διμήνου ή έναρξη λειτουργίας του γραφείου εντός τριμήνου).

       Σημειώσεις Η σχετική απόφαση που διαπιστώνει την παύση ισχύος υπογράφεται από τον αρμόδιο Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

       Όχι Όχι


      • 2 Υπογραφή Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο κ. Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπογράφει την σχετική Απόφαση, με την οποία παύει η ισχύς της άδειας εγκατάστασης του γραφείου στην Ελλάδα.

       Σημειώσεις Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 3 Αποστολή στο Εθνικό Τυποργαφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η Υπηρεσία αποστέλλει στο Εθνικό Τυπογραφείο την Υπουργική Απόφαση παύσης ισχύος της άδειας εγκατάστασης του γραφείου της εταιρείας στην Ελλάδα, σε μορφή ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ σε ψηφιακή μορφή, προκείμενου αυτή δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

       Όχι Όχι


      • 4 Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Περιγραφή Η σχετική Υπουργική Απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.