Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών από Τουριστικές Επιχειρήσεις

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση758ecf22-94e1-49ca-9a36-95fc875cef72 260998 Cross-border provision of services by tourism companies

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

40 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην προσωρινή και περιστασιακή παροχή τουριστικών υπηρεσιών απο τουριστικές επιχειρήσεις και απευθύνεται σε παρόχους, οι οποίοι έχουν αδειοδοτηθεί και ασκούν νόμιμα τη συγκεκριμένη δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣΑίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής τουριστικών υπηρεσιών.

Σημειώσεις

Πρότυπο Δήλωσης Διασυνοριακής Παροχής Υπηρεσιών (Άρθρο 17 Ν. 3844/2010) είναι διαθέσιμο στο ΦΕΚ Β 699/2011.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    NACE

    • 79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
    • 79.10 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
    • 79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών από Τουριστικές Επιχειρήσεις

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Διασυνοριακά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N2

       ,,,,,


      • 1 Εργασιακές Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι νόμιμα εγκατεστημένος στο κράτος μέλος εγκατάστασης, να ασκεί νόμιμα την συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα και να μην του έχει απαγορευτεί, έστω και προσωρινά η άσκηση της κατά το χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης.

       Όχι Όχι

      • 2 Ασφαλιστικές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να δώσει τα στοιχεία σχετικά με τυχόν ασφαλιστική κάλυψη του παρόχου ή εγγύηση που αφορά την επαγγελματική ευθύνη του έναντι των αποδεκτών των υπηρεσιών και, ανάλογα με την περίπτωση, έναντι τρίτων, λόγω της παροχής της υπηρεσίας.

       Όχι Όχι

      • 3 Κτιριακές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να δώσει στοιχεία σχετικά με τη χρήση υποδομής στην ελληνική επικράτεια, στο μέτρο που αυτή είναι απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους εγκατάστασης, ότι ο πάροχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε αυτό και νόμιμα ασκεί την συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα και ότι δεν του έχει απαγορευτεί, έστω και προσωρινά η άσκηση της κατά το χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης. Υποβάλλεται μεταφρασμένη στην Ελληνική γλώσσα. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους εγκατάστασης, ότι ο πάροχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε αυτό και νόμιμα ασκεί την συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα και ότι δεν του έχει απαγορευτεί, έστω και προσωρινά η άσκηση της κατά το χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης. Υποβάλλεται μεταφρασμένη στην Ελληνική γλώσσα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Στοιχεία σχετικά με τυχόν ασφαλιστική κάλυψη του παρόχου ή εγγύηση που αφορά την επαγγελματική ευθύνη του έναντι των αποδεκτών των υπηρεσιών και, ανάλογα με την περίπτωση, έναντι τρίτων, λόγω της παροχής της υπηρεσίας. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Στοιχεία σχετικά με τυχόν ασφαλιστική κάλυψη του παρόχου ή εγγύηση που αφορά την επαγγελματική ευθύνη του έναντι των αποδεκτών των υπηρεσιών και, ανάλογα με την περίπτωση, έναντι τρίτων, λόγω της παροχής της υπηρεσίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλονται μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 3 Στοιχεία σχετικά με τη χρήση υποδομής στην ελληνική επικράτεια, στο μέτρο που αυτή είναι απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Στοιχεία σχετικά με τη χρήση υποδομής στην ελληνική επικράτεια, στο μέτρο που αυτή είναι απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλονται μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 9102

      • 4 Ακριβές αντίγραφο διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ακριβές αντίγραφο διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 5 Αποδεικτικό ιθαγένειας/υπηκοότητας Αποδεικτικό ιθαγένειας/υπηκοότητας

       Αποδεικτικό ιθαγένειας/υπηκοότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 2712

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2874 2011 421 Β

       Περιγραφή Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών από τουριστικές επιχειρήσεις στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 17 του ν.3844/2010 (Φ.Ε.Κ. 63/Α), όπως ισχύει σήμερα (Διόρθωση με Φ.Ε.Κ. 699/Β/2011)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110200421

      • 1 Παραλαβή της δήλωσης διασυνοριακής παροχής τουριστικών υπηρεσιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει δήλωση διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών (άρ. 17 του ν. 3844/2010) με συνημμένα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Τουρισμού ή στα ΚΕΠ-ΕΚΕ ή στο portal eugo.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση Δήλωσης παροχής διασυνοριακών τουριστικών υπηρεσιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Τουρισμού ή του ΚΕΠ – ΕΚΕ παραλαμβάνει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα συνημμένα δικαιολογητικά και την πρωτοκολλεί, παράλληλα χορηγεί το αριθμό πρωτοκόλλου στον ενδιαφερόμενο ή Βεβαίωση Υποβολής αιτήματος κατ’ αντιστοιχία.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του ΚΕΠ-ΕΚΕ διαβιβάζει στο Υπουργείο Τουρισμού την αίτηση του ενδιαφερόμενου με συνημμένα δικαιολογητικά αυτής.

       Ναι Όχι


      • 4 Προώθηση Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Τουρισμού προωθεί την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης.

       Ναι Όχι


      • 5 Ανάθεση Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης χρεώνει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και τα δικαιολογητικά αυτής στο αρμόδιο Τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα της αίτησης και των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 7 Υπογραφή σχεδίου ενημερωτικού εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον τα δικαιολογητικά αξιολογηθούν ως ελλιπή το στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων συντάσσει σχέδιο ενημερωτικού εγγράφου με τις ελλείψεις της αίτησης και το προωθεί στην ιεραρχία για υπογραφή. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης υπογράφει το σχέδιο ενημερωτικού εγγράφου με τις ελλείψεις της αίτησης και το επιστρέφει στο αρμόδιο στέλεχος του Τμήματος

       Ναι Όχι


      • 8 Αποστολή εγγράφου στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων αποστέλλει / παραδίδει το υπογεγραμμένο έγγραφο στον αιτούντα.

       Ναι Ναι


      • 9 Σύνταξη Απόφασης Περιστασιακής Διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Γίνεται έλεγχος για να διαπιστωθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών καθώς και εάν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις παροχής περιστασιακής διασυνοριακής παροχής τουριστικών υπηρεσιών, στέλεχος του Τμήματος συντάσσει σχέδιο Απόφασης Περιστασιακής Διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών και το προωθεί για υπογραφή στην ιεραρχία.

       Ναι Όχι


      • 10 Υπογραφή Απόφασης από προϊστάμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης υπογράφει την Απόφαση Περιστασιακή Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών και την επιστρέφει στο στέλεχος του Τμήματος.

       Όχι Όχι


      • 11 Χορήγηση βεβαίωσης στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος χορηγεί στον ενδιαφερόμενο την υπογεγραμμένη Απόφαση Περιστασιακή Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών με βάση τον τρόπο που έχει επιλέξει κατά την αίτησή του ταχυδρομικά ή με αυτοπρόσωπη παρουσία.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.