Διατήρηση βαθμού επί τιμή. Απονομή ανωτέρου βαθμού επί τιμή

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2877cd45-5589-46eb-a6e4-9d7aadde883e 228892

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

24 ημέρες έως 2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη διατήρηση επί τιμή, του βαθμού με τον οποίο αποχωρούν ή έχουν ήδη αποχωρήσει, υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου και των Κλάδων, Εμπειρογνωμόνων, Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας. Απονομή ε.τ. του αμέσως ανώτερου βαθμού σε υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου που αποχωρούν με τον βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄ ή Α΄.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

12/10/2023

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διατήρηση βαθμού επί τιμή, υπαλλήλων που αποχωρούν ή έχουν ήδη αποχωρήσει από την υπηρεσία, του Διπλωματικού Κλάδου και των Κλάδων Εμπειρογνωμόνων, Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας. Απονομή του αμέσως ανώτερου βαθμού ε.τ. σε υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εισήγηση, Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Ο υπάλληλος ανήκει σε μία από τις κατηγορίες: α) Υπαλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβεως ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α’ ή Β’, που αποχωρούν ή έχουν ήδη αποχωρήσει από την υπηρεσία, μετά από τριακονταετή υπηρεσία στο Υπουργείο Εξωτερικών β) Υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων με βαθμό Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή - Συμβούλου Α’, οι οποίοι αποχωρούν ή έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία δ) Υπαλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) με βαθμό Γενικού Συμβούλου ΟΕΥ Α’, οι οποίοι αποχωρούν ή έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία ε) Υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας με βαθμό Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Α’, οι οποίοι αποχωρούν ή έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Για να απονεμηθεί ο αμέσως ανώτερος βαθμός επί τιμή, να είναι διπλωματικοί υπάλληλοι, βαθμού Πληρεξούσιου Υπουργού Α’ ή Β’, που αποχωρούν ή έχουν ήδη αποχωρήσει από την υπηρεσία, μετά από τριακονταετή υπηρεσία στο Υπουργείο Εξωτερικών, και να έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες.

       Ναι Ναι

      • Νόμος 356,373,381,389. 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμισηθεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • 1 Σύνταξη σχεδίου εισηγητικής έκθεσης του Υπουργού και σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται από την αρμόδια Διεύθυνση το σχέδιο της εισηγητικής έκθεσης και το σχέδιο του προεδρικού διατάγματος, κατόπιν προφορικών οδηγιών από την ιεραρχία.

       Όχι Όχι


      • 2 Μονογραφές από την ιεραρχία. Έγκριση Υπουργού. Νομικός Έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαδοχικά, α) Μονογραφές ιεραρχίας επί σχεδίων εισηγητικής έκθεσης και π.δ., β) Έγκριση Υπουργού και γ) Νομικός έλεγχος.

       Όχι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική υπογραφή εισηγητικής έκθεσης από Υπουργό και π.δ. από Υπουργό και Πρόεδρο της Δημοκρατίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τα σχέδια της εισηγητικής έκθεσης και του π.δ. εισάγονται στην εφαρμογή diatagmata.gov.gr και μέσω apofaseis.mindigital.gr υπογράφονται ηλεκτρονικά από τον Υπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

       Όχι Όχι


      • 4 Δημοσίευση σε ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή εγγράφου της αρμόδιας Διεύθυνσης προς το Εθνικό Τυπογραφείο, με την περίληψη του προεδρικού διατάγματος για δημοσίευση σε ΦΕΚ. Το έγγραφο αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

       Όχι Όχι


      • 5 Ανάρτηση στη Διαύγεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Όταν δημοσιευθεί το ΦΕΚ του Προεδρικού Διατάγματος αναρτάται στη Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • 6 Ανακοίνωση στον ενδιαφερόμενο του δημοσιευμένου Προεδρικού Διατάγματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σύνταξη της ανακοίνωσης. Μονογραφή από την ιεραρχία. Υπογραφή από τον Υπουργό. Αποστολή στον ενδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις Ο τρόπος αποστολής επιλέγεται από τον ενδιαφερόμενο (ηλεκτρονικά ή με το ταχυδρομείο).

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.