Διαχείριση Έκτακτων Μεταθέσεων Στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf34c3ebb-abec-4b36-b6ba-0c202eaaaa54 621626

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

25 έως 30 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε έκτακτες μεταθέσεις στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ύστερα από απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου Μεταθέσεων, οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τα αντικειμενικά κριτήρια, στις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις του άρθρου 27 παρ. 1β του ν. 4504/2017.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διαχείριση Έκτακτων Μεταθέσεων Στελεχών του Λ.Σ./ΕΛΛ-ΑΚΤ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Έκτακτες μεταθέσεις μπορεί να διενεργούνται, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου Μεταθέσεων, οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τα αντικειμενικά κριτήρια, στις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:


       Όχι Όχι

      • Νόμος 27 4504 2017 184 Α

       Περιγραφή Έκτακτες μεταθέσεις στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μπορεί να διενεργούνται σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου Μεταθέσεων οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τα αντικειμενικά κριτήρια υπό την επιφύλαξη των υποπεριπτώσεων, περιοριστικά αναφερόμενων περιπτώσεων, του εν λόγω νομοθετήματος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100184

      • Προεδρικό Διάταγμα 19 11 2021 21 Α

       Περιγραφή Οι έκτακτες μεταθέσεις διενεργούνται σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017 οποτεδήποτε στις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις, στο άρθρο 19 του π.δ. 11/2021.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100021

      • 1 Κατάρτιση πίνακα εκτάκτων μεταθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καταρτίζει πίνακα έκτακτων μεταθέσεων, ο οποίος εισάγεται στο αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων.

       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση από το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων του πίνακα εκτάκτων μεταθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων εξετάζει τον πίνακα εκτάκτων μεταθέσεων που συνέταξε η Διεύθυνση Προσωπικού

       Όχι Όχι


      • 3 Απόφαση του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων επί του πίνακα εκτάκτων μεταθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων αναγράφεται κάθε φορά στον πίνακα των εκτάκτων μεταθέσεων. Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει και την ημερομηνία των εκτάκτων μεταθέσεων, η οποία αναγράφεται στον πίνακα των εκτάκτων μεταθέσεων.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη πρακτικού απόφασης του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Συντάσσεται κάθε φορά πρακτικό για τις συνεδριάσεις των Συμβουλίων Μεταθέσεων. Το πρακτικό των Συμβουλίων Μεταθέσεων συντάσσεται κάθε φορά από το γραμματέα και κυρώνεται από τον αρμόδιο πρόεδρο.

       Όχι Όχι


      • 5 Υποβολή πίνακα στο αρμόδιο όργανο για κύρωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο πίνακας των μεταθέσεων, κάθε φορά που υποβάλλεται στο αρμόδιο όργανο για την κύρωση συνοδεύεται υποχρεωτικά από το πρακτικό του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων.

       Όχι Όχι


      • 6 Κύρωση του πίνακα των εκτάκτων μεταθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο πίνακας των εκτάκτων μεταθέσεων κυρώνεται κάθε φορά με απόφαση η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή από το υφιστάμενο όργανο διοικήσεως στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα.

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση διαταγών εκτάκτων μεταθέσεων του προσωπικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση των διαταγών μετάθεσης για τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ που αποφασίσθηκε από το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.