Διαχείριση αντικαταστάσεων στελεχών επιχειρησιακών μέσων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0fe9314d-e9d6-4b06-b684-d1c36a0db4af 565450

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διαχείριση αντικαταστάσεων στελεχών επιχειρησιακών μέσων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ) και εκτελείται από τα όργανα λιμενικών αρχών, περιφερειακών υπηρεσιών και της διοίκησης προς αντικατάσταση μελών πληρωμάτων, πλωτών επιχειρησιακών μέσων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για κάθε προβλεπόμενο ή έκτακτο λόγο, προκειμένου να διασφαλίζεται η επιχειρησιακή ικανότητά τους για ανάληψη δράσης όποτε απαιτηθεί. Απευθύνεται σε φορείς που την εκτελούν.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία υλοποιείται στο Τμήμα Επιχειρησιακών Μέσων - Ειδικών Μονάδων, της Διεύθυνσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ) του Κλάδου Δ’ Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία είναι οι Λιμενικές Αρχές, τα στελέχη, ο Τμηματάρχης του Τμήματος Επιχειρησιακών Μέσων - Ειδικών Μονάδων, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ), καθώς και οι Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Προσωρινή αντικατάσταση μελών πληρωμάτων πλωτών επιχειρησιακών μέσων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για λόγους λήψης κάθε είδους αδειών είτε σε κάθε άλλη περίπτωση που έκτακτες συνθήκες το απαιτούν.

      Επίσημος τίτλος

      Διαχείριση αντικαταστάσεων στελεχών επιχειρησιακών μέσων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ)


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       email

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • Προεδρικό Διάταγμα 31 13 2018 26 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100026

      • Προεδρικό Διάταγμα 80 2015 153 Α

       Περιγραφή Άδειες απουσίας του προσωπικού Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100153

      • 1 Αίτημα αντικατάστατης στελέχους επιχειρησιακού μέσου προς την οικεία Περιφερειακή Διοίκηση.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Λιμενική Αρχή ενημερώνει την οικεία Περιφερειακή Διοίκηση και το Τμήμα Επιχειρησιακών Μέσων - Ειδικών Μονάδων της Διεύθυνσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ) όταν Κυβερνήτης ή Μηχανικός πλωτού-ων μέσου-ων ζητά άδεια και αιτείται τον ορισμό αντικαταστάτη στελέχους επιχειρησιακού μέσου (καπετάνιου ή μηχανικό) μέσω σήματος.

       Σημειώσεις Το αίτημα ορισμού αντικαταστάτη κατατίθεται στην οικεία Περιφερειακή Διοίκηση σε περίπτωση που στην αιτούσα Λιμενική Αρχή δεν υφίσταται η δυνατότητα αντικαταστάτη. Σε περίπτωση διαθεσιμότητας αντικαταστάτη η αιτούσα Λιμενική Αρχή ενημερώνει το Τμήμα Επιχειρησιακών Μέσων - Ειδικών Μονάδων, της Διεύθυνσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ) και την οικεία Περιφερειακή Διοίκηση για το χρονικό διάστημα της αντικατάστασης και για τα στοιχεία του αντικαταστάτη, προκειμένου να ενημερωθούν τα αντίστοιχα μητρώα και η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται σε επίπεδο Λιμενικής Αρχής.

       Όχι Όχι


      • 2 Διερεύνηση - Γνωστοποίηση εύρεσης αντικαταστάτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Περιφερειακή Διοίκηση ενημερώνει το Τμήμα Επιχειρησιακών Μέσων - Ειδικών Μονάδων, της Διεύθυνσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ) για την εύρεση αντικαταστάτη κοινοποιώντας τα στοιχεία του με σηματική αναφορά.

       Ναι Ναι


      • 3 Διερεύνηση - Γνωστοποίηση αδυναμίας εύρεσης αντικαταστάτη από Περιφερειακή Διοίκηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που Περιφερειακή Διοίκηση υπαγωγής Λιμενικής Αρχής που ανήκει στέλεχος που αιτείται άδεια αδυνατεί να προτείνει αντικαταστάτη ενημερώνει το Τμήμα Επιχειρησιακών Μέσων - Ειδικών Μονάδων, της Διεύθυνσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ) σχετικά και αιτείται τη διερεύνηση εύρεσης αντικαταστάτη από την εν λόγω Υπηρεσία.

       Ναι Όχι


      • 4 Περαιτέρω διερεύνηση από το Τμήμα Επιχειρησιακών Μέσων - Ειδικών Μονάδων προς εύρεση αντικαταστάτη.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Επιχειρησιακών Μέσων - Ειδικών Μονάδων, της Διεύθυνσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ) απευθύνεται σε έτερη Περιφερειακή Διοίκηση που έχει τη δυνατότητα να προτείνει αντικαταστάτη ζητώντας τον ορισμό κατάλληλα προσοντούχου στελέχους και τη γνωστοποίηση των στοιχείων του.

       Ναι Όχι


      • 5 Γνωστοποίηση στοιχείων αντικαταστάτη από Περιφερειακή Διοίκηση.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Περιφερειακή Διοίκηση ενημερώνει το Τμήμα Επιχειρησιακών Μέσων - Ειδικών Μονάδων, της Διεύθυνσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ) για τη διαθεσιμότητα αντικαταστάτη αναγράφοντας όνομα - βαθμό και μητρώο.

       Όχι Όχι


      • 6 Καταλογισμός οδοιπορικών - Έκδοση εγκριτικών διαταγών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Επιχειρησιακών Μέσων - Ειδικών Μονάδων, της Διεύθυνσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ) εκδίδει διαταγή για την έγκριση της άδειας του στελέχους που αιτήθηκε την άδεια αναγράφοντας εγκριτικές ημερομηνίες και ορισμό - στοιχεία αντικαταστάτη και επιπρόσθετα εκδίδει διαταγή και για τα οδοιπορικά του αντικαταστάτη (υπάρχει συγκεκριμένος κωδικός για τα οδοιπορικά των αντικαταστατών – μόνο μηχανικών και καπετάνιων).

       Όχι Όχι


      • 7 Αποστολή Αναφορών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι εμπλεκόμενες Λιμενικές Αρχές του αντικαταστάτη και του αντικαθιστάμενου ενημερώνουν το Τμήμα Επιχειρησιακών Μέσων - Ειδικών Μονάδων, της Διεύθυνσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ) για την αναχώρηση - άφιξη αυτών κατά την έναρξη και κατά τη λήξη της αντικατάστασης προκειμένου το εν λόγω Τμήμα να ενημερώνει κάθε φορά τα μητρώα του εμπλεκόμενου προσωπικού.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.