Διαχείριση διοικητικών μέτρων απαγόρευσης εξόδου που επιβάλλονται κατόπιν έκδοσης περιοριστικών όρων από εισαγγελικές αρχές

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση79caa8e5-6315-4b74-8d21-e6ef7d1e470b 135460

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διευθύνσεις Αστυνομίας Χώρας, Διευθύνσεις αστυνομίας νομών, Διεύθυνση αλλοδαπών Αττικής, Διεύθυνση αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση αλλοδαπών/Α.Ε.Α.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην διαχείριση διοικητικών μέτρων απαγόρευσης εξόδου που επιβάλλονται κατόπιν έκδοσης περιοριστικών όρων από εισαγγελικές αρχές και απευθύνεται σε πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις αστυνομίας νομών, Διεύθυνση αλλοδαπών Αττικής, Διεύθυνση αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση αλλοδαπών/Α.Ε.Α.

Παρατηρήσεις

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης και οι κατά τόπο αρμόδιες Διευθύνσεις Αστυνομίας Νομών είναι αρμόδιες για την εισαγωγή διοικητικών μέτρων στην Εθνική Βάση Δεδομένων με σκοπό την απαγόρευση εξόδου από τη Χώρα σε κατηγορούμενους για τους οποίους έχουν εκδοθεί περιοριστικοί όροι απαγόρευσης μετάβασης στο εξωτερικό από τις κατά τόπο αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Επιπλέον οι εν λόγω Διευθύνσεις είναι αρμόδιες για την διαχείριση αιτημάτων που αφορούν στην ενημέρωση ή άρση των μέτρων αυτών. Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης και οι κατά τόπο αρμόδιες Διευθύνσεις Αστυνομίας Νομών είναι αρμόδιες και για τη διαγραφή των διοικητικών μέτρων με σκοπό την απαγόρευση εξόδου από τη Χώρα που επιβλήθηκαν από το Τμήμα Διοικητικών Μέτρων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών/Α.Ε.Α., εφόσον οι κατά τόπο αρμόδιες εισαγγελικές αρχές διατάξουν την άρση των αντίστοιχων περιοριστικών όρων μετάβασης στο εξωτερικό.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τη διαγραφή του διοικητικού μέτρου απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα απο την Εθνική Βάση Δεδομένων.

Σημειώσεις

Η καταχώριση, ενημέρωση ή διαγραφή των εν λόγω μέτρων από την Εθνική Βάση Δεδομένων διενεργείται αυταπάγγελτα από τις αρμόδιες Διευθύνσεις κατόπιν σχετικής παραγγελίας από τις κατά τόπους αρμόδιες εισαγγελικές αρχές λόγω έκδοσης ή παύσης περιοριστικών όρων με σκοπό την απαγόρευση εξόδου από τη Χώρα. Ωστόσο, για τις περιπτώσεις άρσης των περιοριστικών όρων της απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα, δύναται να υποβληθεί αίτηση για τη διαγραφή του σχετικού μέτρου απαγόρευσης από τη Χώρα και από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του. Σε αυτήν την περίπτωση, η αρμόδια Διεύθυνση επιβολής του μέτρου στην Εθνική Βάση Δεδομένων, προβαίνει σε σχετικό ερώτημα προς την εισαγγελική αρχή που διέταξε την επιβολή των περιοριστικών όρων, ως προς την ισχύ τους.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διαχείριση διοικητικών μέτρων με σκοπό την απαγόρευση εξόδου από τη Χώρα που επιβάλλονται κατόπιν έκδοσης περιοριστικών όρων από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές με σκοπό την απαγόρευση μετάβασης κατηγορουμένων στο εξωτερικό καθώς και διαχείριση αιτημάτων που αφορούν στην ενημέρωση ή άρση των μέτρων αυτών

      Επίσημος τίτλος

      Διαχείριση διοικητικών μέτρων απαγόρευσης εξόδου που επιβάλλονται κατόπιν έκδοσης περιοριστικών όρων από εισαγγελικές αρχές


      Μητρώα που τηρούνται

      Εθνική Βάση Δεδομένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Βασική προϋπόθεση για την καταχώριση, ενημέρωση ή διαγραφή διοικητικών μέτρων στην Εθνική Βάση Δεδομένων με σκοπό την απαγόρευση εξόδου από τη Χώρα, είναι η επιβολή, τροποποίηση ή άρση περιοριστικών όρων απαγόρευσης μετάβασης στο εξωτερικό από τις κατά τόπο αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

       Όχι Όχι

      • 1 Αίτηση για τη διαγραφή του διοικητικού μέτρου απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα απο την Εθνική Βάση Δεδομένων. Αίτηση

       Αίτηση για τη διαγραφή του διοικητικού μέτρου απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα απο την Εθνική Βάση Δεδομένων.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκτός από την υποβολή της σχετικής αίτησης για τη διαγραφή του διοικητικού μέτρου απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλλει σχετικά εισαγγελικά έγγραφα με τα οποία διατάσσεται η άρση των περιοριστικών όρων της απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • Προεδρικό Διάταγμα 12 178 2014 281 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.3 περ. β' το Τμήμα Διοικητικών Μέτρων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών/Α.Ε.Α. είναι αρμόδιο για την εφαρμογή των διοικητικών μέτρων κατά ημεδαπών και αλλοδαπών και η διαχείριση αιτημάτων που αφορούν στην επιβολή ή άρση των μέτρων αυτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100281

      • Προεδρικό Διάταγμα 31 7 2017 14 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ.1, η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής εδρεύει στο Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου, ασκεί στην περιοχή δικαιοδοσίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής τις αρμοδιότητες επί θεμάτων αλλοδαπών. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 2 περ. ιι΄ το Γραφείο Διοικητικών Μέτρων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής είναι, μεταξύ άλλων, αρμόδιο για την καταχώριση στη σχετική βάση δεδομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν σε απαγορεύσεις εισόδου-εξόδου και λοιπά περιοριστικά μέτρα

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100014

      • Προεδρικό Διάταγμα 66 7 2017 14 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1, η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης εδρεύει στο δήμο Κορδελιού -Ευόσμου, ασκεί στην περιοχή δικαιοδοσίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης τις αρμοδιότητες επί θεμάτων αλλοδαπών. Ειδικότερα σύμφωνα με την παρ. 2, ως προς τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες του Τμημάτων Αλλοδαπών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 31, ήτοι, (περ. ιι΄) καταχώριση στη σχετική βάση δεδομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν σε απαγορεύσεις εισόδου-εξόδου και λοιπά περιοριστικά μέτρα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100014

      • Προεδρικό Διάταγμα 40 178 2014 281 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 1, οι Διευθύνσεις Αστυνομίας Νομών έχουν ως αποστολή την άσκηση, μέσα στα όρια της εδαφικής τους δικαιοδοσίας, του συνόλου των αστυνομικών αρμοδιοτήτων. Ειδικότερα σύμφωνα με την παρ. 5 περ. ζ, το Γραφείο Ασφάλειας και Αλλοδαπών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών είναι, μεταξύ άλλων, αρμόδιο για την καταχώριση στη σχετική βάση δεδομένων των δικαστικών αποφάσεων των οικείων δικαστικών αρχών (απαγορεύσεις εισόδου−εξόδου κ.λπ. περιοριστικά μέτρα)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100281

      • Νόμος 282, 283, 4620 2019 96 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 282 παρ. 1 του εν λόγω νόμου με θέμα "Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας", όσο διαρκεί η προδικασία, αν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου, είναι δυνατό να διαταχθούν περιοριστικοί όροι. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 283, περιοριστικοί όροι είναι, μεταξύ άλλων, η απαγόρευση του κατηγορουμένου να μεταβαίνει ή να διαμένει σε ορισμένο τόπο ή στο εξωτερικό.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100096

      • 1 Ενημέρωση των αρμόδιων Διευθύνσεων για την επιβολή , τροποποίηση ή άρση περιοριστικών όρων απαγόρευσης μετάβασης στο εξωτερικό από τις κατά τόπους αρμόδιες εισαγγελικές αρχές

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν η επιβολή , τροποποίηση ή άρση περιοριστικών όρων απαγόρευσης μετάβασης στο εξωτερικό εκδόθηκαν από την Εισαγγελία Αθηνών ή Πειραιά, αρμόδια Διεύθυνση για την επιβολή , τροποποίηση ή άρση του αντίστοιχου διοικητικού μέτρου απαγόρευσης εξόδου από την Εθνική Βάση Δεδομένων είναι η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής. Αντίστοιχα για την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης, η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, ενώ για τις εισαγγελικές αρχές νομών, οι οικίες Διευθύνσεις Αστυνομίας Νομών.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση - Ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Ενημέρωση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Επιβολή, τροποποίηση ή άρση του αντίστοιχου διοικητικού μέτρου απαγόρευσης εξόδου από την Εθνική Βάση Δεδομένων

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.