Διαχείριση διοικητικών μέτρων απαγόρευσης εξόδου που επιβάλλονται στους ανυπότακτους και λιποτάκτες

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση41bfe198-e794-426b-81f9-b974cb25f5c6 301217

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση αλλοδαπών/Α.Ε.Α., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Στους ανυπότακτους και λιποτάκτες απαγορεύεται, μεταξύ άλλων, η αποδημία σε χώρα του εξωτερικού ή η ναυτολόγηση σε πλοία γραμμής εξωτερικού. Κατ΄εξαίρεση, επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή στην Ελλάδα, χωρίς έλεγχο της στρατολογικής κατάστασης, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες, συνολικά ή τμηματικά, κατ’ έτος, ανυπότακτων του εξωτερικού.

Επιπλέον, το Τμήμα Διοικητικών Μέτρων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών/Α.Ε.Α. είναι, μεταξύ άλλων, αρμόδιο για την εφαρμογή διοικητικών μέτρων κατά ημεδαπών και η διαχείριση αιτημάτων που αφορούν στην επιβολή ή άρση των μέτρων αυτών. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε και έκτοτε υποβάλλεται ανελλιπώς την 1η κάθε μήνα από το Μηχανογραφικό Κέντρο Στρατολογίας προς το Τμήμα Διοικητικών Μέτρων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών/Α.Ε.Α., οπτικός δίσκος (CD), εντός του οποίου περιέχονται κωδικοποιημένα τα παρακάτω στοιχεία:

1. Αρχείο εγγραφέντων - διαγραφέντων ανυπότακτων εσωτερικού/εξωτερικού-λιποτακτών, κατά τον προηγούμενο μήνα.

2. Αρχείο ανυπότακτων που μετέπεσαν από την κατηγορία των ανυπότακτων εσωτερικού στην κατηγορία ανυπότακτων εξωτερικού και αντίστροφα.

Εν συνεχεία, ο εν λόγω δίσκος αποστέλλεται στην Διεύθυνση Πληροφορικής/Α.Ε.Α. προκειμένου να ενημερωθεί η σχετική Εθνική Βάση Δεδομένων (επιβολή, τροποποίηση ή άρση διοικητικών μέτρων απαγόρευσης εξόδου).

Επισημαίνεται ότι, σε επείγουσες περιπτώσεις, π.χ. έχει αρθεί η ανυποταξία ενός ημεδαπού και ο ίδιος επιθυμεί να ταξιδέψει άμεσα στο εξωτερικό, δύναται να διενεργηθεί χειροκίνητη ενημέρωση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων από τους χειριστές του Τμήματος Διοικητικών Μέτρων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών/Α.Ε.Α., δεδομένου ότι η ανωτέρω πάγια διαδικασία επαναλαμβάνεται με μεγάλη περιοδικότητα (30 ημέρες).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση αλλοδαπών/Α.Ε.Α.

Παρατηρήσεις

Σε περίπτωση χειροκίνητης ενημέρωσης της Εθνικής Βάσης Δεδομένων (Ε.Β.Δ.) από τους χειριστές του Τμήματος Διοικητικών Μέτρων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών/Α.Ε.Α., διενεργείται προηγουμένως δειγματοληπτικός έλεγχος στα προσκομισθέντα έγγραφα (που εκδίδονται από τις αρμόδιες στρατολογικές υπηρεσίες), μέσω του site της Στρατολογίας στην ενότητα "Έλεγχος Εγκυρότητας Εγγράφου", πληκτρολογώντας το σχετικό αριθμό ταυτοποίησης.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Πειθαρχικές συνέπειες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επιβολή και άρση διοικητικών μέτρων με σκοπό την απαγόρευση εξόδου σε ημεδαπούς που κηρύσσονται ανυπότακτοι ή λιποτάκτες από τις αρμόδιες στρατολογικές υπηρεσίες

      Επίσημος τίτλος

      Διαχείριση διοικητικών μέτρων απαγόρευσης εξόδου που επιβάλλονται στους ανυπότακτους και λιποτάκτες


      Μητρώα που τηρούνται

      Εθνική Βάση Δεδομένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Στρατολογικές Θα πρέπει προηγουμένως να αποσταλεί από το Μηχανογραφικό Κέντρο Στρατολογίας προς το Τμήμα Διοικητικών Μέτρων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών/Α.Ε.Α., οπτικός δίσκος (CD), εντός του οποίου περιέχεται αρχείο εγγραφέντων - διαγραφέντων ανυπότακτων εσωτερικού/εξωτερικού-λιποτακτών, κατά τον προηγούμενο μήνα ή αρχείο ανυπότακτων που μετέπεσαν από την κατηγορία των ανυπότακτων εσωτερικού στην κατηγορία ανυπότακτων εξωτερικού και αντίστροφα.

       Όχι Όχι

      • 2 Στρατολογικές Ειδάλλως, θα πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο, να περιέλθει στο Τμήμα Διοικητικών Μέτρων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών/Α.Ε.Α. σχετικό έγγραφο από τις αρμόδιες στρατολογικές υπηρεσίες που να αφορά μια από τις προαναφερθείσες στρατολογικές μεταβολές.

       Ναι Ναι

      • Νόμος 54 3421 2005 302 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.1 του Ν.3421/2005, "Στους ανυπότακτους και λιποτάκτες απαγορεύεται: α. H αποδημία σε χώρα του εξωτερικού ή η ναυτολόγηση σε πλοία γραμμής εξωτερικού".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

      • Προεδρικό Διάταγμα 12 178 2014 281 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.3 περ. β' το Τμήμα Διοικητικών Μέτρων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών/Α.Ε.Α. είναι αρμόδιο για την εφαρμογή διοικητικών μέτρων κατά ημεδαπών και η διαχείριση αιτημάτων που αφορούν στην επιβολή ή άρση των μέτρων αυτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100281

      • 1 Έκδοση σχετικών αποφάσεων από τις αρμόδιες στρατολογικές υπηρεσίες αναφορικά με την στρατολογική κατάσταση ημεδαπών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Αποστολή οπτικού δίσκου (CD) την 1η κάθε μήνα από το Μηχανογραφικό Κέντρο Στρατολογίας προς το Τμήμα Διοικητικών Μέτρων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών/Α.Ε.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 3 Αποστολή (με οποιοδήποτε τρόπο), προς το Τμήμα Διοικητικών Μέτρων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών/Α.Ε.Α. σχετικών εγγράφων που εκδίδονται από τις αρμόδιες στρατολογικές υπηρεσίες και αφορούν στρατολογικές μεταβολές ανυπότακτων/λιποτακτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 4 Παραλαβή του οπτικού Δίσκου από την Διεύθυνση Αλλοδαπών/Α.Ε.Α. και περαιτέρω διαβίβασή του προς την Διεύθυνση Πληροφορικής/Α.Ε.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 5 Ενημέρωση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων σύμφωνα με τις μεταβολές που εμπεριέχονται στον οπτικό δίσκο του Μηχανογραφικού Κέντρου της Στρατολογίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 6 Παραλαβή σχετικών εγγράφων που εκδίδονται από τις αρμόδιες στρατολογικές υπηρεσίες, διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου, μέσω του site της Στρατολογίας και ενημέρωση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Η ενέργεια αυτή δεν αποτελεί την πάγια τακτική και διενεργείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις.

       Ναι Όχι


      • 7 Ολοκλήρωση διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.