Διαχείριση των κωδικών πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή καταχώρισης Επιθεωρήσεων-Παρατηρήσεων Λιμενικών Αρχών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc5a72838-9afd-4269-9f41-e99bbcfff9bb 672045

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Γενική Επιθεώρηση Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (Γ.Ε.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) /Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών (Δ.Η.Δ.ΕΠ.) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση από τη Γενική Επιθεώρηση Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (Γ.Ε.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) αιτημάτων Στελεχών του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής για χορήγηση ή ανάκληση δικαιώματος πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή Καταχώρισης Επιθεωρήσεων-Παρατηρήσεων Λιμενικών Αρχών (Κεντρικών Λιμεναρχείων και Λιμεναρχείων).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γενική Επιθεώρηση Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (Γ.Ε.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) /Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών (Δ.Η.Δ.ΕΠ.) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε με σκοπό την καταχώρηση αντικανονικοτήτων, ελλείψεων ή εκκρεμοτήτων (παρατηρήσεων) που διαπιστώνονται κατά τις επιθεωρήσεις που διενεργούνται στα Κεντρικά Λιμεναρχεία και Λιμεναρχεία, ώστε να είναι δυνατή η άμεση παρακολούθησή τους, καθώς και η αποκατάστασή τους από όλες τις συναρμόδιες κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών (Δ.Η.Δ.ΕΠ.) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) επιλαμβάνεται των θεμάτων τεχνικής φύσεως.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση για ανάκληση ή χορήγηση δικαιώματος πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή Καταχώρισης Επιθεωρήσεων-Παρατηρήσεων Λιμενικών Αρχών (Κεντρικών Λιμεναρχείων και Λιμεναρχείων).

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στη Γενική Επιθεώρηση Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Γ.Ε.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) για την πρόσβαση ή την ανάκλησης της πρόσβασης στελέχους του Λιμενικού Σώματος στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή. Η αίτηση γίνεται κάθε φορά που υπάρχει μεταβολή στους χρήστες της εφαρμογής (για παράδειγμα λόγω μετάθεσης).

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση ανάκλησης/χορήγησης δικαιώματος πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή Καταχώρισης Επιθεωρήσεων-Παρατηρήσεων Λιμενικών Αρχών (Κεντρικών Λιμεναρχείων και Λιμεναρχείων)

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση χορήγησης κωδικών πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή Καταχώρισης Επιθεωρήσεων-Παρατηρήσεων Λιμενικών Αρχών


      Μητρώα που τηρούνται

      Ηλεκτρονική Εφαρμογή καταχώρησης Επιθεωρήσεων-Παρατηρήσεων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,,


      • Προεδρικό Διάταγμα 34 13 2018 26 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 34 του Προεδρικού Διατάγματος υπ΄αριθ. 13 "Οργανισμός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής" αναφέρεται στις αρμοδιότητες της Γενικής Επιθεώρησης Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. Συγκεκριμένα στην παράγραφο 4 του άρθρου 34 περιγράφονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επιθεωρήσεων και Ελέγχων που μεταξύ άλλων διαχειρίζεται και την Ηλεκτρονική Εφαρμογή καταχώρισης Επιθεωρήσεων-Παρατηρήσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100026

      • Υπουργική Απόφαση 711.1/525 2012 2511 Β

       Περιγραφή Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση "Κανονισμός Επιθεωρήσεων και Εσωτερικών Ελέγχων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής" αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου διενεργούνται οι επιθεωρήσεις και οι εσωτερικοί έλεγχοι στις Λιμενικές Αρχές και στις Περιφερειακές Διοικήσεις Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. Με αυτήν ενδεικτικά ορίζονται: τα είδη των επιθεωρήσεων, οι αρμόδιες για τη διενέργεια επιθεωρήσεων Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο χρόνος διενέργειας αυτών, ο χρόνος διενέργειας των εσωτερικών ελέγχων, οι ενέργειες Υπηρεσιών, Ελεγκτών και Ελεγχομένων μετά την ολοκλήρωση κάθε επιθεώρησης ή εσωτερικού ελέγχου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120202511

      • Κανονιστική Διαταγή Αριθ. Φακ.:711/13, Αριθ. Σχεδ.:460/29-07-2013 2013

       Περιγραφή Με τη διαταγή αυτή του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής γνωστοποιήθηκε ότι από τη Γενική Επιθεώρηση Λιμενικού Σώματος και τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής νυν Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών (ΔΗΔΕΠ) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής δημιουργήθηκε η Ηλεκτρονική Εφαρμογή Επιθεωρήσεων-Παρατηρήσεων με σκοπό την άμεση και αποτελεσματική παρακολούθηση των παρατηρήσεων και της αποκατάστασής τους. Επιπλέον, καθορίστηκαν οι χρήστες της Εφαρμογής και ο τρόπος πρόσβασης σε αυτήν.


      • 1 Παραλαβή αιτήματος στελέχους για χορήγηση/ανάκληση δικαιώματος πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή Επιθεωρήσεων-Παρατηρήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι Περιφερειακές Διοικήσεις Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), οι Λιμενικές Αρχές μέσω των ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υπαγωγής τους, Διευθύνσεις/Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) και οι Διευθυντές Κλάδων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής υποβάλλουν αίτημα προς την Γενική Επιθεώρηση Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Γ.Ε.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) για την πρόσβασή τους στην εν λόγω Ηλεκτρονική Εφαρμογή.

       Σημειώσεις Αίτημα υποβάλλεται κάθε φορά που υπάρχει μεταβολή στους χρήστες της εφαρμογής (για παράδειγμα λόγω μετάθεσης).

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Έγκριση και διαβίβαση αιτήματος στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών (Δ.Η.Δ.ΕΠ.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η Γενική Επιθεώρηση Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Γ.Ε.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) ελέγχει και εγκρίνει το αίτημα και στη συνέχεια το διαβιβάζει στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών (Δ.Η.Δ.ΕΠ.) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, η οποία προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προς διεκπεραίωσή του.

       Σημειώσεις Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών (Δ.Η.Δ.ΕΠ.) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) επιλαμβάνεται των θεμάτων τεχνικής φύσεως.

       Όχι Όχι


      • 4 Ολοκλήρωση της διαδικασίας ενεργοποίησης-ανάκλησης δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών της εφαρμογής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών (Δ.Η.Δ.ΕΠ.) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προς διεκπεραίωση του αιτήματος και εφόσον αυτές ολοκληρωθούν ενημερώνει σχετικά τη Γενική Επιθεώρηση Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Γ.Ε.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), καθώς και τις Υπηρεσίες των χρηστών της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής.

       Σημειώσεις Το βήμα αυτό πραγματοποιείται αποκλειστικά από την Δ.Η.Δ.ΕΠ. χωρίς καμία εμπλοκή της Γ.Ε.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.