Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφάλειας Πλοίου (ΔΠΑΠ) κατά ISPS

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc2348b06-c064-4cc2-98b9-4135f626cb63 619978

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΔΕΔΑΠΛΕ)., ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
1
)

Κόστος

7.231 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εφαρμογή του Κώδικα ISPS στη ναυτιλία που αποσκοπεί στην αποτροπή και καταστολή ενεργειών όσον αφορά στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις. Η πλήρης εφαρμογή του Κώδικα πραγματοποιείται με δύο ευδιάκριτα διαφορετικές φάσεις: α) Αρχική πιστοποίηση και β) Περιοδικοί έλεγχοι και έλεγχοι ανανέωσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΔΕΔΑΠΛΕ).

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

5 έτη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Ε06-01/1 μαζί με το προσάρτημα αυτού Ε06-01/1-Π.

Σημειώσεις

H αίτηση μπορεί να αποσταλεί με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dedaple@hcg.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Έγγραφο παραπόνων
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση / Ανανέωση / Θεώρηση του Διεθνούς Πιστοποιητικού Ασφάλειας Πλοίου (ΔΠΑΠ) κατά ISPS


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Επαγγελματικές Ο αιτών πρέπει να είναι ο διαχειριστής ή πλοιοκτήτης ή πράκτορας του πλοίου ή εξουσιοδοτημένος από την πλοιοκτήτρια/διαχειρίστρια εταιρεία.

       Όχι Όχι

      • 1 Περιοδικός ή επιπρόσθετος έλεγχος σε πλοία με ελληνική σημαία χωρητικότητας 0-100 GT. 70 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3190

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Περιοδικός ή επιπρόσθετος έλεγχος σε πλοία με ελληνική σημαία χωρητικότητας 100,01-500 GT. 126 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3191

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 3 Περιοδικός ή επιπρόσθετος έλεγχος σε πλοία με ελληνική σημαία χωρητικότητας 500,01-1000 GT. 224 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3192

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 4 Περιοδικός ή επιπρόσθετος έλεγχος σε πλοία με ελληνική σημαία χωρητικότητας 1000,01-10000 GT. 371 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3193

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 5 Περιοδικός ή επιπρόσθετος έλεγχος σε πλοία με ελληνική σημαία χωρητικότητας 10000,01 και άνω GT. 560 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3194

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 6 Αρχικός έλεγχος και ανανέωση ISSC σε πλοία με ελληνική σημαία χωρητικότητας 0-100 GT. 100 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3180

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 7 Αρχικός έλεγχος και ανανέωση ISSC σε πλοία με ελληνική σημαία χωρητικότητας 100,01-500 GT. 180 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3181

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 8 Αρχικός έλεγχος και ανανέωση ISSC σε πλοία με ελληνική σημαία χωρητικότητας 500,01-1000 GT 320 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3182

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 9 Αρχικός έλεγχος και ανανέωση ISSC σε πλοία με ελληνική σημαία χωρητικότητας 1000,01-10000 GT 530 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3183

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 10 Αρχικός έλεγχος και ανανέωση ISSC σε πλοία με ελληνική σημαία χωρητικότητας 10000,01 και άνω GT. 800 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3184

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 11 Προσωρινός έλεγχος για έκδοση ΙISSC σε πλοία με ελληνική σημαία χωρητικότητας 0-100 GT 50 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3185

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 12 Προσωρινός έλεγχος για έκδοση ΙISSC σε πλοία με ελληνική σημαία χωρητικότητας 100,01-500 GT. 90 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3186

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 13 Προσωρινός έλεγχος για έκδοση ΙISSC σε πλοία με ελληνική σημαία χωρητικότητας 500,01-1000 GT 160 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3187

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 14 Προσωρινός έλεγχος για έκδοση ΙISSC σε πλοία με ελληνική σημαία χωρητικότητας 1000,01-10000 GT 265 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3188

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 15 Προσωρινός έλεγχος για έκδοση ΙISSC σε πλοία με ελληνική σημαία χωρητικότητας 10000,01 και άνω GT 400 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3189

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 16 Έλεγχος για έκδοση ISSC σε πλοία με ξένη σημαία χωρητικότητας 0-100 GT 150 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3200

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 17 Έλεγχος για έκδοση ISSC σε πλοία με ξένη σημαία χωρητικότητας 100,01-500 GT. 270 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3201

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 18 Έλεγχος για έκδοση ISSC σε πλοία με ξένη σημαία χωρητικότητας 500,01-1000 GT 480 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3202

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 19 Έλεγχος για έκδοση ISSC σε πλοία με ξένη σημαία χωρητικότητας 1000,01-10000 GT. 795 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3203

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 20 Έλεγχος για έκδοση ISSC σε πλοία με ξένη σημαία χωρητικότητας 10000,01 και άνω GT. 1200 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3204

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 21 Έκδοση ISSC σε πλοία με ελληνική σημαία. 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3724

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 22 Έκδοση IISSC σε πλοία με ελληνική σημαία. 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3725

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 23 Έκδοση ISSC σε πλοία με ξένη σημαία. 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3726

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Αναφορά Ελέγχου πλοίου από ελεγκτή ISPS του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ). Έκθεση

       Αναφορά Ελέγχου πλοίου από ελεγκτή ISPS του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ).

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Η Αναφορά Ελέγχου (έντυπο ISPS 04) θα πρέπει να είναι ακριβής και πλήρης, απεικονίζοντας το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα του ελέγχου. Η αναφορά πρέπει να συνοδεύεται από: Ερωτηματολόγιο για έλεγχο του συστήματος προειδοποίησης ασφαλείας πλοίου (SSAS), Πρόγραμμα ελέγχων σε θέματα ασφαλείας (ISPS Code) (έντυπο ISPS 02), Πίνακας ελέγχου ασφαλείας πλοίου (έντυπο ISPS 03), Mη συμμορφώσεις (έντυπο ISPS 05), Συγκεντρωτικό πίνακα μη συμμορφώσεων (έντυπο ISPS 06), Κατάλογος ελέγχου (check list) το οποίο δεσμεύει κατ’ ελάχιστον τον ελεγκτή και χρησιμοποιείται για υποβοήθηση του έργου του (έντυπο ISPS 07 ή έντυπο ISPS 08).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • Διεθνής Σύμβαση

       Περιγραφή Διεθνή Σύμβαση SOLAS 74, Κεφάλαιο ΧΙ-2 (ΠΔ 56/2004/ ΦΕΚ 47Α/11-02-2004).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100047

      • Άλλο

       Περιγραφή Διεθνής Κώδικας Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS Code).

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0725-20090131&from=BG

      • Κανονισμός 725 2004

       Περιγραφή Ο Κανονισμός 725/2004 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004, που υιοθετήθηκε με τον Ν.3622/2007, για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιµενικές εγκαταστάσεις.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0725

      • 1 Παραλαβή αιτήματος του ενδιαφερόμενου για έκδοση/ανανέωση/θεώρηση του Διεθνούς Πιστοποιητικού Ασφάλειας Πλοίου (ΔΠΑΠ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η εταιρεία που επιθυμεί το πλοίο της να πιστοποιηθεί στο πλαίσιο του Κώδικα ISPS από τη Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΔΕΔΑΠΛΕ), θα πρέπει να υποβάλλει έγκαιρα την αίτηση σύμφωνα με το Ε06-01/1 Έντυπο ΥΕΝ/ΚΕΕΠ και το προσάρτημα αυτού (Ε06-01/1-Π). Η αίτηση θα συνοδεύεται με την απόδειξη έκδοσης και πληρωμής του προβλεπόμενου e-παράβολου ελέγχου. Η εταιρία στέλνει τον φάκελο με την τυποποιημένη αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά στο Τμήμα Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας πλοίων (ΔΕΔΑΠΛΕ-Β), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε ταχυδρομικά είτε την υποβάλλει ιδιοχείρως με εκπρόσωπο της.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας πλοίων (ΔΕΔΑΠΛΕ-Β) παραλαμβάνει και στέλνει την αίτηση ως εισερχόμενο στην Γραμματεία του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων να πάρει πρωτόκολλο.

       Όχι Όχι


      • 3 Ανάθεση έργου σε ελεγκτή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την αίτηση της εταιρείας ως ανωτέρω εκδίδεται με μέριμνα του αρμοδίου Τμηματάρχη και εγκρίνεται από τον Διευθυντή ανάθεση του έργου σε Ελεγκτή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ), σύμφωνα με το έντυπο Ε-07-01/1, ενώ παράλληλα προωθείται προς την ιεραρχία του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ η έγκριση της μετακίνησης του Ελεγκτή εφόσον απαιτείται.

       Όχι Όχι


      • 4 Ενημέρωση ελεγκτή - Έλεγχος φακέλου πλοίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Ελεγκτής μετά την λήψη της σχετικής ανάθεσης διενέργειας ελέγχου, πρωτίστως μεριμνά για την ενημέρωσή του μελετώντας το ΣΑΠ και ελέγχοντας τον φάκελο του πλοίου για πιθανές προηγούμενες εκκρεμότητες, εφ’ όσον υπάρχουν. Ο Ελεγκτής ελέγχει την πληρότητα, την ορθότητα και τη νομιμότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών του φακέλου και επικοινωνεί με την Διαχειρίστρια εταιρία για τον προγραμματισμό του ελέγχου, ώστε κατά τη διάρκεια του ελέγχου να υπάρχει όλο το σχετικό αρχείο από μεριάς της εταιρίας έτοιμο καθώς και η διαθεσιμότητα του πλοίου.

       Όχι Όχι


      • 5 Προετοιμασία ελέγχου από τον ελεγκτή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Ελεγκτής σε συνεννόηση με την Εταιρία ορίζει την ημερομηνία έναρξης και την διάρκεια του ελέγχου.

       Όχι Όχι


      • 6 Έγκριση μετακίνησης ελεγκτή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η έγκριση της μετακίνησης, εφόσον ο έλεγχος είναι σε απόσταση μεγαλύτερη των εξήντα (60) χιλιομέτρων από την Υπηρεσία του Ελεγκτή, αποτελεί μία υπο-διαδικασία που απαιτεί να πάρει έγκριση και υπογραφή από τον Διευθυντή ΔΕΔΑΠΛΕ και από τον Διευθυντή Προσωπικού για μετακινήσεις εντός Ελληνικής Επικράτειας, ενώ επιπρόσθετα απαιτεί την έγκριση και από τον Κλαδάρχη ΚΕΠ, τον Κλαδάρχη Διοίκησης και τον Υπαρχηγό σε περίπτωση εκτός επικράτειας.

       Όχι Όχι


      • 7 Έλεγχος πλοίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο έλεγχος πλοίου διενεργείται προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωση του πλοίου με τις απαιτήσεις του Κώδικα ISPS και η αποτελεσματική εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας Πλοίου. Ο ελεγκτής αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του Σχεδίου Ασφάλειας Πλοίου βάσει της τεκμηρίωσης που παρουσιάζεται επί του πλοίου και των αντικειμενικών στοιχείων της εφαρμογής του.

       Όχι Όχι


      • 8 Προετοιμασία αναφοράς ελέγχου ελεγκτή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τον έλεγχο, ο ελεγκτής προετοιμάζει τα αποτελέσματα του ελέγχου. Τα "αποτελέσματα ελέγχου" τεκμηριώνονται κατά τρόπο σαφή και συνοπτικό και υποστηρίζονται από αντικειμενικά στοιχεία, Για κάθε διαπίστωση αντικανονικότητας καθορίζεται η διάταξη, που προβλέπεται. Η αναφορά ελέγχου απεικονίζει το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα του ελέγχου.

       Όχι Όχι


      • 9 Αποτελέσματα ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ελεγκτής ανασκοπεί τα αποτελέσματα προκειμένου να γίνει ο χαρακτηρισμός των διαπιστώσεων ως μη-συμμορφώσεις ή όχι.

       Όχι Όχι


      • 10 Αναφορά ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στη συνέχεια εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, είτε εισηγείται την έκδοση/ανανέωση/θεώρηση του πιστοποιητικού, είτε δίνει συγκεκριμένο χρόνο στην πλοιοκτήτρια για να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις μη συμμόρφωσης, που έχει διαπιστώσει. Ο ελεγκτής στην αναφορά ελέγχου, που συντάσσει, προτείνει την αναγκαιότητα ή μη επιπρόσθετου ελέγχου. και πρέπει να αναφέρει και τους λόγους που τον επιβάλλουν. Σε περιπτώσεις ιδιόμορφων ή κρίσιμων διορθωτικών ενεργειών αποφασίζεται αν η ολοκλήρωση των διορθωτικών ενεργειών θα ελεγχθεί από ελεγκτή, με νέα επίσκεψή του στο πλοίο, όπου ακολουθείται η ίδια διαδικασία.

       Όχι Όχι


      • 11 Έγκριση ανάθεσης και υπογραφές

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Έντυπο Ανάθεσης μαζί με την Αναφορά Ελέγχου δίνεται από τον Ελεγκτή στον Τμηματάρχη και μετά στο Διευθυντή Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΔΕΔΑΠΛΕ) για έγκριση και υπογραφές.

       Όχι Όχι


      • 12 Έκδοση/ανανέωση/θεώρηση του Διεθνούς Πιστοποιητικού Ασφάλειας Πλοίου (ΔΠΑΠ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που η αναφορά είναι θετική εκδίδεται / θεωρείται / ανανεώνεται το Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφάλειας.

       Όχι Όχι


      • 13 Επιστροφή του Διεθνούς Πιστοποιητικού Ασφάλειας Πλοίου (ΔΠΑΠ) στην Υπηρεσία μας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση παύσης ισχύος του Διεθνούς Πιστοποιητικού Ασφάλειας Πλοίου, επιστρέφεται στην Υπηρεσία προς ακύρωση. Σε περίπτωση έκδοσης οριστικού Διεθνούς Πιστοποιητικού Ασφάλειας Πλοίου ή ανανέωσης του Διεθνούς Πιστοποιητικού Ασφάλειας Πλοίου, επιστρέφεται στην Υπηρεσία το παλαιό πιστοποιητικό. Η διαδικασία υλοποιείται στο Τμήμα Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας πλοίων, (ΔΕΔΑΠΛΕ-Β) της Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης της ασφάλειας πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία είναι ο ελεγκτής, ο Τμηματάρχης του ΔΕΔΑΠΛΕ-Β’ και ο Διευθυντής ΔΕΔΑΠΛΕ.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.