Διεθνές Πιστοποιητικό Εισαγωγής (International Import Certificate - ICC) υλικού με στρατιωτικό προορισμό

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0fac34ff-73b0-4e67-af24-e3af7efd6d11 155654

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, Β6 Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  2 έως 3

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  25
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Διεθνούς Πιστοποιητικού Εισαγωγής (International Import Certificate - ICC) υλικού, όπως όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς, με στρατιωτικό προορισμό. Το εν λόγω Πιστοποιητικό διαθέτει διεθνή βαρύτητα και έχει συνταχθεί στα ελληνικά, στα αγγλικά και στα γαλλικά.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  Β6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Για την έκδοση του Διεθνούς Πιστοποιητικού Εισαγωγής ειδών στρατιωτικού προορισμού, η αρμόδια υπηρεσία πρώτα εκδίδει την έγκριση για την έκδοση του Πιστοποιητικού και ακολούθως εκδίδει το Έντυπο του Διεθνούς Πιστοποιητικού Εισαγωγής.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση στην οποία μνημονεύονται η χώρα από την οποία θα γίνει η εισαγωγή ή είσοδος, το αντίστοιχο τελωνείο, ο τελικός αποδέκτης και η σύμβαση ή η παραγγελία, στο πλαίσιο της οποίας πρόκειται να πραγματοποιηθεί η εισαγωγή ή η είσοδος του υλικού.

  Σημειώσεις

  Παρόμοια αίτηση κατατίθεται ταυτόχρονα και στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ).

  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Έκδοση Διεθνούς Πιστοποιητικού Εισαγωγής (International Import Certificate - ICC) υλικού με στρατιωτικό προορισμό

       Επίσημος τίτλος

       Εκδοση Διεθνούς Πιστοποιητικού Εισαγωγής

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά, Γαλλικά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), email

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,


       • 1 Διοικητικές Όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην Β6 Διεύθυνση του ΥΠ.ΕΞ. για την έκδοση του Διεθνούς Πιστοποιητικού Εισαγωγής κατατίθενται ομοίως και στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ).

        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Για την έγκριση παροχής Διεθνούς Πιστοποιητικού Εισαγωγής υλικού στρατιωτικού προορισμού απαιτείται η θετική γνωμοδότηση από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ).

        Όχι Όχι

       • 3 Διοικητικές Το προς εισαγωγή υλικό με στρατιωτικό προορισμό, προορίζεται για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και για τις ανάγκες των επιχειρήσεων αμυντικού υλικού, με τελικό σκοπό την εξαγωγή του ή τη διάθεσή του στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

        Όχι Όχι

       • Νόμος 2168 1993 147 Α

        Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGldAs1HD7Xe3dtvSoClrL8RC-n 7hz1t15MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuesovQsb6TGZzMyaqo1lzTpw7gbAbSejBaAtsCEcuIo5

       • Νόμος 4028 2011 242 Α

        Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 147) και προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8FjnGp5F0IbN5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVXT0LUMT5W9wSm9VOAJY9juchXmY-pQl PbvqtOWwD6

       • Υπουργική Απόφαση Φ 900/2553/Σ.751 2012 746 Β

        Περιγραφή Καθορισμός Δικαιολογητικών και Διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση αδειών Εισαγωγής ή Διεθνούς Πιστοποιητικού Εισαγωγής, Εισόδου, Εξαγωγής, Μεταφοράς (εντός Ελλάδος), Πιστοποιητικού Τελικού Χρήστη (End User Certificate), Διαμετακόμισης μέσω Ελλάδος, «Γενική Άδεια Κατασκευής−Εμπορίας» των υλικών με στρατιωτικό προορισμό, που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 του ν.2168/1993, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.4028/2011 και των καταλόγων ελεγχόμενων προϊόντων «Διπλής Χρήσης» του κανονισμού του Συμβουλίου της EE 428/2009 καθώς και των τροποποιήσεών του, που ενσωματώθηκαν στην Ελληνική Νομοθεσία με απόφαση του ΥΠΟΙΟ (υπ’ αριθμ. 121837/Ε3/21837/02 Οκτ. 2009) και προορίζονται για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ή για εξαγωγές σε άλλα κράτη.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA BZxkczbHdtvSoClrL8QMn5WI72GQR5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuTHzjpb8wDQYYpiDxN6PncAUP1MkZKxvi4SEx12DiLxL

       • Νόμος 4678 2020 70 Α

        Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 (Α 147) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις», εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/853.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8 NSNYUWRl5HtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijA-YcSZ0gAMHkTkUC pN5QMgDUh9s5 JpfIClkYSUg9e

       • 1 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


        Περιγραφή Η Διεύθυνση Β6 - Πολυμερών Οικονομικών Σχέσεων και Εμπορικής Πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών παραλαμβάνει το αίτημα του ενδιαφερόμενου το οποίο αποστέλλεται με e-mail ή έγχαρτα, με επίσκεψη στο κατάστημα της Υπηρεσίας. Μετά την παραλαβή του το αίτημα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.

        Όχι Όχι


       • 2 Επεξεργασία της αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Εξετάζεται κατά πόσο ο φάκελος είναι πλήρης.

        Όχι Όχι


       • 3 Αποστολή εγγράφου προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη σχετική γνωμοδότηση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει έγγραφο με το οποίο ζητείται γνωμοδότηση από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ).

        Όχι Όχι


       • 4 Εγκριση Παροχής Διεθνούς Πιστοποιητικού Εισαγωγής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


        Περιγραφή Μετά τη θετική γνωμοδότηση της ΓΔΑΕΕ, η υπηρεσία συντάσσει το κείμενο της έγκρισης.

        Ναι Όχι


       • 5 Απόρριψη της αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


        Περιγραφή Μετά από την αρνητική γνωμοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ).

        Σημειώσεις Ενημερώνεται ηλεκτρονικά ο αιτών ότι η αίτησή του απορρίφθηκε.

        Ναι Ναι


       • 6 Έκδοση Εντύπου Διεθνούς Πιστοποιητικού Εισαγωγής        Σημειώσεις Η έγκριση για την έκδοση του Πιστοποιητικού και το έντυπο του Διεθνούς Πιστοποιητικού, μετά την υπογραφή τους δίνονται αμφότερα στον αιτούντα. Τα δύο έγγραφα αποστέλλονται στον αιτούντα ηλεκτρονικά. Εφόσον το επιθυμεί ορίζεται ραντεβού για να τα παραλάβει και έγχαρτα.

        Ναι Ναι


       • 1 Αντίγραφο προτιμολογίου του εξαγωγικού οίκου του εξωτερικού. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

        Αντίγραφο προτιμολογίου του εξαγωγικού οίκου του εξωτερικού.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Το Πρωτότυπο προτιμολόγιο κατατίθεται ταυτόχρονα και στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Αντίγραφο σύμβασης ή παραγγελίας μεταξύ όλων των αντισυμβαλλόμενων μερών, στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά και με σαφήνεια τα προς εισαγωγή ή είσοδο είδη. Αντίγραφο εγγράφου

        Αντίγραφο σύμβασης ή παραγγελίας μεταξύ όλων των αντισυμβαλλόμενων μερών, στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά και με σαφήνεια τα προς εισαγωγή ή είσοδο είδη.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Το ίδιο έγγραφο υποβάλλεται ταυτόχρονα και στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Αντίγραφο εξουσιοδότησης νόμιμης εκπροσώπησης, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν αναγράφεται με σαφήνεια στη σύμβαση ή παραγγελία. Εξουσιοδότηση

        Αντίγραφο εξουσιοδότησης νόμιμης εκπροσώπησης, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν αναγράφεται με σαφήνεια στη σύμβαση ή παραγγελία.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση νόμιμης εκπροσώπησης, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν αναγράφεται σαφώς στη σύμβαση ή παραγγελία, κατατίθεται και στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ταυτοπροσωπίας

        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.