Διεθνές Πιστοποιητικό Εισαγωγής (International Import Certificate - ICC) υλικού με στρατιωτικό προορισμό

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0fac34ff-73b0-4e67-af24-e3af7efd6d11 155654

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Β6 Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, Β6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

25 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Διεθνούς Πιστοποιητικού Εισαγωγής (International Import Certificate - ICC) υλικού, όπως όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς, με στρατιωτικό προορισμό. Το εν λόγω Πιστοποιητικό διαθέτει διεθνή βαρύτητα και έχει συνταχθεί στα ελληνικά, στα αγγλικά και στα γαλλικά.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

Β6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Β6 Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Για την έκδοση του Διεθνούς Πιστοποιητικού Εισαγωγής ειδών στρατιωτικού προορισμού, η αρμόδια υπηρεσία πρώτα εκδίδει την έγκριση για την έκδοση του Πιστοποιητικού και ακολούθως εκδίδει το Έντυπο του Διεθνούς Πιστοποιητικού Εισαγωγής.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση στην οποία μνημονεύονται η χώρα από την οποία θα γίνει η εισαγωγή ή είσοδος, το αντίστοιχο τελωνείο, ο τελικός αποδέκτης και η σύμβαση ή η παραγγελία, στο πλαίσιο της οποίας πρόκειται να πραγματοποιηθεί η εισαγωγή ή η είσοδος του υλικού.

Σημειώσεις

Παρόμοια αίτηση κατατίθεται ταυτόχρονα και στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση Διεθνούς Πιστοποιητικού Εισαγωγής (International Import Certificate - ICC) υλικού με στρατιωτικό προορισμό

      Επίσημος τίτλος

      Εκδοση Διεθνούς Πιστοποιητικού Εισαγωγής

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Γαλλικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην Β6 Διεύθυνση του ΥΠ.ΕΞ. για την έκδοση του Διεθνούς Πιστοποιητικού Εισαγωγής κατατίθενται ομοίως και στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ).

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Για την έγκριση παροχής Διεθνούς Πιστοποιητικού Εισαγωγής υλικού στρατιωτικού προορισμού απαιτείται η θετική γνωμοδότηση από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ).

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Το προς εισαγωγή υλικό με στρατιωτικό προορισμό, προορίζεται για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και για τις ανάγκες των επιχειρήσεων αμυντικού υλικού, με τελικό σκοπό την εξαγωγή του ή τη διάθεσή του στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο προτιμολογίου του εξαγωγικού οίκου του εξωτερικού. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αντίγραφο προτιμολογίου του εξαγωγικού οίκου του εξωτερικού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το Πρωτότυπο προτιμολόγιο κατατίθεται ταυτόχρονα και στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 2 Αντίγραφο σύμβασης ή παραγγελίας μεταξύ όλων των αντισυμβαλλόμενων μερών, στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά και με σαφήνεια τα προς εισαγωγή ή είσοδο είδη. Σύμβαση

       Αντίγραφο σύμβασης ή παραγγελίας μεταξύ όλων των αντισυμβαλλόμενων μερών, στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά και με σαφήνεια τα προς εισαγωγή ή είσοδο είδη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το ίδιο έγγραφο υποβάλλεται ταυτόχρονα και στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9164

      • 3 Αντίγραφο εξουσιοδότησης νόμιμης εκπροσώπησης, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν αναγράφεται με σαφήνεια στη σύμβαση ή παραγγελία. Εξουσιοδότηση

       Αντίγραφο εξουσιοδότησης νόμιμης εκπροσώπησης, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν αναγράφεται με σαφήνεια στη σύμβαση ή παραγγελία.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση νόμιμης εκπροσώπησης, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν αναγράφεται σαφώς στη σύμβαση ή παραγγελία, κατατίθεται και στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ταυτοπροσωπίας

       Όχι 3070

      • Νόμος 2168 1993 147 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100147

      • Νόμος 4028 2011 242 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 147) και προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100242

      • Υπουργική Απόφαση Φ 900/2553/Σ.751 2012 746 Β

       Περιγραφή Καθορισμός Δικαιολογητικών και Διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση αδειών Εισαγωγής ή Διεθνούς Πιστοποιητικού Εισαγωγής, Εισόδου, Εξαγωγής, Μεταφοράς (εντός Ελλάδος), Πιστοποιητικού Τελικού Χρήστη (End User Certificate), Διαμετακόμισης μέσω Ελλάδος, «Γενική Άδεια Κατασκευής−Εμπορίας» των υλικών με στρατιωτικό προορισμό, που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 του ν.2168/1993, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.4028/2011 και των καταλόγων ελεγχόμενων προϊόντων «Διπλής Χρήσης» του κανονισμού του Συμβουλίου της EE 428/2009 καθώς και των τροποποιήσεών του, που ενσωματώθηκαν στην Ελληνική Νομοθεσία με απόφαση του ΥΠΟΙΟ (υπ’ αριθμ. 121837/Ε3/21837/02 Οκτ. 2009) και προορίζονται για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ή για εξαγωγές σε άλλα κράτη.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120200746

      • Νόμος 4678 2020 70 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 (Α 147) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις», εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/853.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100070

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Η Διεύθυνση Β6 - Πολυμερών Οικονομικών Σχέσεων και Εμπορικής Πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών παραλαμβάνει το αίτημα του ενδιαφερόμενου το οποίο αποστέλλεται με e-mail ή έγχαρτα, με επίσκεψη στο κατάστημα της Υπηρεσίας. Μετά την παραλαβή του το αίτημα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.

       Όχι Όχι


      • 2 Επεξεργασία της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εξετάζεται κατά πόσο ο φάκελος είναι πλήρης.

       Όχι Όχι


      • 3 Αποστολή εγγράφου προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη σχετική γνωμοδότηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει έγγραφο με το οποίο ζητείται γνωμοδότηση από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ).

       Όχι Όχι


      • 4 Εγκριση Παροχής Διεθνούς Πιστοποιητικού Εισαγωγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Μετά τη θετική γνωμοδότηση της ΓΔΑΕΕ, η υπηρεσία συντάσσει το κείμενο της έγκρισης.

       Ναι Όχι


      • 5 Απόρριψη της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Μετά από την αρνητική γνωμοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ).

       Σημειώσεις Ενημερώνεται ηλεκτρονικά ο αιτών ότι η αίτησή του απορρίφθηκε.

       Ναι Ναι


      • 6 Έκδοση Εντύπου Διεθνούς Πιστοποιητικού Εισαγωγής       Σημειώσεις Η έγκριση για την έκδοση του Πιστοποιητικού και το έντυπο του Διεθνούς Πιστοποιητικού, μετά την υπογραφή τους δίνονται αμφότερα στον αιτούντα. Τα δύο έγγραφα αποστέλλονται στον αιτούντα ηλεκτρονικά. Εφόσον το επιθυμεί ορίζεται ραντεβού για να τα παραλάβει και έγχαρτα.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.