Διεθνής Τακτική Λεωφορειακή Γραμμή με Τρίτες Χώρες - Άδεια Διέλευσης (Tranzit)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe93a727f-1c4f-4c0b-9e8c-7a2588563fa5 937271

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ32), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση άδειας διέλευσης από την Ελλάδα, χωρίς στάση για επιβίβαση/αποβίβαση επιβατών, για μεταφορικές επιχειρήσεις τρίτων χωρών, στο όνομα των οποίων έχουν ήδη εκδοθεί άδειες διενέργειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής και από τις δύο χώρες, μεταξύ των οποίων διενεργείται η τακτική γραμμή. Η άδεια διέλευσης εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου τρίτης χώρας που εξέδωσε τις παραπάνω άδειες.

Βασικές πληροφορίες

Σχετικοί σύνδεσμοι

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ32)


Διάρκεια Ισχύος

3 έτη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αλλοδαπό έγγραφο για έκδοση άδειας διέλευσης (tranzit)

Σημειώσεις

Το έγγραφο αποστέλλεται από το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών στο οποίο υπάγεται ο μεταφορέας της τρίτης χώρας και το οποίο εξέδωσε στο όνομά του άδεια διενέργειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διεθνής τακτική λεωφορειακή γραμμή με τρίτες χώρες - άδεια διέλευσης(tranzit)

      Επίσημος τίτλος

      Διεθνής τακτική λεωφορειακή γραμμή με τρίτες χώρες - άδεια διέλευσης (tranzit)

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,      • 1 Διοικητικές Προυπόθεση είναι να έχει εκδοθεί η αλλοδαπή άδεια διενέργειας τακτικής γραμμής


       Όχι Όχι

      • 1 Αλλοδαπή εκδοθείσα άδεια διενέργειας διεθνούς τακτικής γραμμής Άδεια

       Αλλοδαπή εκδοθείσα άδεια διενέργειας διεθνούς τακτικής γραμμής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 2 Πρόγραμμα οδήγησης Πρόγραμμα

       Πρόγραμμα οδήγησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1716

      • 3 Συχνότητα δρομολογίων Έγγραφο

       Συχνότητα δρομολογίων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 4 Χάρτης διαδρομής με υπογραμμισμένα τα σημεία στάσεων Γεωχωρικά διαγράμματα / χάρτες

       Χάρτης διαδρομής με υπογραμμισμένα τα σημεία στάσεων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5476

      • 5 Πίνακας κομίστρου Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Πίνακας κομίστρου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • Νόμος 2649 1998 246 Α

       Περιγραφή Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας για διεθνή οδική μεταφοράεπιβατών και εμπορευμάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100246

      • Διεθνής Σύμβαση 4 ΦΕΚ 117 Α' 1971 1971 117 Α

       Περιγραφή Κατά την μεταφορά tranzit δεν επιτρέπεται η επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών, εκτός αν τα δύο μέρη έχουν συμφωνήσει διαφορετικά.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100117

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το έγγραφο παραλαμβάνεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου στο ΙΡΙΔΑ.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Διεθνών Επιβατικών Μεταφορών διενεργεί έλεγχο πληρότητας και ορθότητας των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση άδειας διέλευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδίδεται η άδεια διέλευσης (Tranzit) από το αρμόδιο Τμήμα.

       Ναι Όχι


      • 4 Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος-Ενημέρωση Υπουργείου τρίτης χώρας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος γίνεται έγγραφο προς το Υπουργείο της τρίτης χώρας όπου αιτιολογείται η απόρριψη

       Ναι Ναι


      • 5 Αποστολή και κοινοποίηση άδειας σε αρμόδιες υπηρεσίες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η άδεια διέλευσης αποστέλλεται εκτυπωμένη και υπογεγγραμμένη (ακριβές αντίγραφο) στο Υπουργείο της τρίτης χώρας που την ζήτησε. Επίσης κοινοποιείται στο αρμόδιο Τελωνείο και στην αρμόδια Αστυνομία συνόρων.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.