Διενέργεια Ελέγχου Κυβερνοασφάλειας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc9ec9642-9873-4531-893b-caa1dc7c299a 996429

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

9 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στους ελέγχους που πραγματοποιούνται σε εγκαταστάσεις, τεχνικό εξοπλισμό και τεχνολογικές υποδομές των Φορέων Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών και των Παρόχων Ψηφιακών Υπηρεσιών (ΠΨΥ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

24/01/2024

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διενέργεια τακτικών ελέγχων στις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τις τεχνολογικές υποδομές των Φορέας Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών (ΦΕΒΥ) και ΠΨΥ

      Επίσημος τίτλος

      Διενέργεια Ελέγχου Κυβερνοασφάλειας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Αφορά τους φορείς που πληρούν τις προϋποθέσεις, ώστε να έχουν χαρακτηριστεί ως Φορείς Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών (ΦΕΒΥ). Θα πρέπει δηλαδή: (Ι) να ανήκουν σε τομέα ή υποτομέα του ν. 4577/2018 (Α΄ 199) όπως ισχύει, (ΙΙ) να προσφέρουν βασική υπηρεσία με βάση το παράρτημα 1 της απόφασης 1127/2019 (Β 3739) και (ΙΙΙ) η παροχή υπηρεσιών τους να βασίζεται σε ψηφιακά συστήματα και να καλύπτει τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια του άρθρου 16 αυτής, ανά τομέα.

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 40 2020 85 Α
      • Υπουργική Απόφαση 12 1027 2019 3739 Β

       Περιγραφή Έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190203739

      • Νόμος 4577 2018 199 Α
      • 1 Ορισμός Ομάδας Διενέργειας Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Την Ομάδα Επιθεώρησης Ελέγχου ορίζει και εξουσιοδοτεί η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας

       Σημειώσεις Οι ανωτέρω απαιτούμενοι χρόνοι διεκπεραίωσης εκτιμώνται εμπειρικά και προσεγγιστικά, καθώς δεν προσδιορίζονται στις κείμενες διατάξεις. Καταγράφονται ενδεικτικά επειδή ζητήθηκαν.

       Όχι Όχι


      • 2 Διενέργεια Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Κλιμάκιο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος στις εγκαταστάσεις του υπόχρεου οργανισμού.

       Σημειώσεις Οι ανωτέρω απαιτούμενοι χρόνοι διεκπεραίωσης εκτιμώνται εμπειρικά και προσεγγιστικά καθώς δεν προσδιορίζονται στις κείμενες διατάξεις. Καταγράφονται ενδεικτικά επειδή ζητήθηκαν.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη πρακτικού επιτοπίου ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Κλιμάκιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Για κάθε επιτόπιο έλεγχο συντάσσεται ειδικό έγγραφο με τίτλο «Πρακτικό Διενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις του υπόχρεου Οργανισμού», το οποίο συνυπογράφεται από τον Υπεύθυνο Ασφάλειας Πληροφοριών και Δικτύων.

       Σημειώσεις Οι ανωτέρω απαιτούμενοι χρόνοι διεκπεραίωσης εκτιμώνται εμπειρικά και προσεγγιστικά καθώς δεν προσδιορίζονται στις κείμενες διατάξεις. Καταγράφονται ενδεικτικά επειδή ζητήθηκαν.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη έκθεσης διενέργειας τακτικού ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Κλιμάκιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση του επιτόπιου ελέγχου, η Ομάδα Επιθεώρησης Ελέγχου εξετάζει το σύνολο των συλλεχθέντων στοιχείων και συντάσσουν έγγραφο με τίτλο «Έκθεση διενέργειας τακτικού ελέγχου Ασφαλείας Πληροφοριών και Δικτύων στον υπόχρεο Οργανισμό», το οποίο περιλαμβάνει απαραιτήτως τα ακόλουθα στοιχεία.

       Σημειώσεις Οι ανωτέρω απαιτούμενοι χρόνοι διεκπεραίωσης εκτιμώνται εμπειρικά και προσεγγιστικά καθώς δεν προσδιορίζονται στις κείμενες διατάξεις. Καταγράφονται ενδεικτικά επειδή ζητήθηκαν.

       Όχι Όχι


      • 5 Κοινοποίηση έκθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η έκθεση κοινοποιείται από την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας (ΕΑΚ) στον υπόχρεο Οργανισμό το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία περάτωσης του ελέγχου.

       Σημειώσεις Οι ανωτέρω απαιτούμενοι χρόνοι διεκπεραίωσης εκτιμώνται εμπειρικά και προσεγγιστικά καθώς δεν προσδιορίζονται στις κείμενες διατάξεις. Καταγράφονται ενδεικτικά επειδή ζητήθηκαν.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.