Διενέργεια διαβατηριακού ελέγχου σε αλλοδαπούς ναυτικούς φορτηγών πλοίων σε μη νομοθετημένο σημείο εισόδου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση76bcab5f-7aab-4afc-83d3-b29677dba5f8 237252

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ/Α.Ε.Α. Ή ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Ο Αστυνομικός Έλεγχος των αλλοδαπών ναυτικών που πρόκειται να ναυτολογηθούν ή να απολυθούν, καθώς και των συγγενών τους που επιβαίνουν σε φορτηγά πλοία και προσεγγίζουν σε μη νομοθετημένα σημεία εισόδου για λόγους ανωτέρας βίας, διενεργείται από την πλησιέστερη Αστυνομική Υπηρεσία ελέγχου διαβατηρίων, ύστερα από προηγούμενη έγκριση του αρμοδίου Αστυνομικού Δ/ντού, ή της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α., όταν πρόκειται για περιοχή άλλης Αστυνομικής Διεύθυνσης. Επίσης με έγκριση του προϊσταμένου της οικείας Τελωνειακής Περιφέρειας, ορίζεται τελωνειακός υπάλληλος της πλησιέστερης αρμόδιας τελωνειακής αρχής για τη διενέργεια των απαιτούμενων τελωνειακών και συναφών ελέγχων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ/Α.Ε.Α. Ή ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Οι προαναφερόμενοι έλεγχοι ενεργούνται ύστερα από αίτηση της ενδιαφερόμενης ναυπλιακής εταιρείας ή του εξουσιοδοτημένου ναυτικού πράκτορα.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση διενέργειας διαβατηριακού ελέγχου σε μη νομοθετημένο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση διενέργειας διαβατηριακού ελέγχου σε αλλοδαπούς ναυτικούς που επιβαίνουν σε φορτηγά πλοία και πρόκειται να ναυτολογηθούν ή να αποναυτολογηθούν σε μη νομοθετημένο συνοριακό σημείο διέλευσης

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση διενέργειας διαβατηριακού ελέγχου σε αλλοδαπούς ναυτικούς φορτηγών πλοίων σε μη νομοθετημένο ΣΣΔ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       email, Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Η Αίτηση να αφορά φορτηγό πλοίο το οποίο βρίσκεται σε μη νομοθετημένο σημείο διέλευσης.

       Όχι Όχι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 11 4803/13/10-η’ 2000 629 Β

       Περιγραφή Ο Αστυνομικός Έλεγχος των αλλοδαπών ναυτικών που πρόκειται να ναυτολογηθούν ή να απολυθούν, καθώς και των συγγενών τους που επιβαίνουν σε φορτηγά πλοία και προσεγγίζουν σε μη νομοθετημένα σημεία εισόδου για λόγους ανωτέρας βίας, διενεργείται από την πλησιέστερη Αστυνομική Υπηρεσία ελέγχου διαβατηρίων, ύστερα από προηγούμενη έγκριση του αρμοδίου Αστυνομικού Δ/ντού, ή της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας /Υ.Δ.Τ., όταν πρόκειται για περιοχή άλλης Αστυνομικής Διεύθυνσης. Επίσης με έγκριση του προϊσταμένου της οικείας Τελωνειακής Περιφέρειας, ορίζεται τελωνειακός υπάλληλος της πλησιέστερης αρμοδίας τελωνειακής αρχής για τη διενέργεια των απαιτούμενων τελωνειακών και συναφών ελέγχων. Τα ανωτέρω πρόσωπα υποβάλλονται και στους προβλεπόμενους υγειονομικούς ελέγχους. Οι προαναφερόμενοι έλεγχοι ενεργούνται ύστερα από αίτηση της ενδιαφερόμενης ναυπλιακής εταιρείας ή του εξουσιοδοτημένου ναυτικού πράκτορα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000200629

      • 1 Παραλαβή της αίτησης της ενδιαφερόμενης ναυπλιακής εταιρείας ή του εξουσιοδοτημένου ναυτικού πράκτορα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος περί της ύπαρξης νομοθετημένου θαλάσσιου συνοριακού σημείου διέλευσης στον ίδιο νομό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Εξέταση του Αιτήματος & Απόφαση από την αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας Χώρας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Ύπαρξη θαλάσσιου Συνοριακού Σημείου Διέλευσης στην ίδια Διεύθυνση Αστυνομίας

       Ναι Όχι


      • 4 Εξέταση του Αιτήματος & Απόφαση από τη Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Μη ύπαρξη θαλάσσιου Συνοριακού Σημείου Διέλευσης στην ίδια Διεύθυνση Αστυνομίας

       Ναι Όχι


      • 5 Ενημέρωση Αιτούντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 6 Μετάβαση κλιμακίου της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διενέργεια διαβατηριακού ελέγχου στο σημείο κατάπλου του φορτηγού πλοίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Αφορά μόνο σε περίπτωση έγκρισης του Αιτήματος

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.